Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

God heeft de stam besneden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
God heeft de stam besneden
Van de besnijdenis des harten
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1966
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats Genesis 17
Leviticus 26:14
Jesaja 11
Jeremia
Jeremia 6:10
Jeremia 9:26
Ezechiël 44:7-9
Matteüs 3:10
Romeinen 2:29
Metrisch 7-6-7-7-6
Muziek
Componist Ignace de Sutter (b)
Melodie Wij klommen op hoge bergen (a)
Herkomst Vlaanderen, ca. 1850 (a)
Solmisatie 3-6-7-1-7-6-3 (a)
3-2-3-4-3-5-5 (b)
Liedbundels
Aan de hand van Moses 2-28 (a)
Het lied op onze lippen 40A (a), 40B (b)
Lied van de week 880209 (b)
Liederen van het begin 33 (a)

Tom Naastepad gebruikte een Vlaamse melodie Wij klommen op hoge bergen voor het schrijven van God heeft de stam besneden. Ook Ignace de Sutter maakte er later een melodie bij.

Tekst

"Van de besnijdenis des harten" luidt het opschrift, dat Naastepad deze liedtekst meegaf. Dat is een term uit de torah: Lev. 26: 14. Onbesnedenheid van hart staat daar voor eigenzinnigheid en hoogmoed. Voor leven, dat God niet nodig heeft. En dát bij mensen, die wél besneden van lichaam zijn! Dat verbondsteken is bij hen (daar) volledig 'buitenkant' gebleven. Het onbesneden zijn van Israëls zonen is op verschillende plaatsen in de bijbel terug te vinden: Jeremia 6:10, 'hun oor is onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren'; Ezechiel 44:7,9, 'onbesnedenen van hart'. Steeds zijn dit kwalificaties van Israël, Gods volk, dat zich niet aan het verbond houdt. Hiertegen roepen de profeten op tot bekering (zie ook Jeremia 9:26c). Ook Paulus hanteert hetzelfde spraakgebruik in Romeinen 2:29: 'de ware besnijdenis is die van het hart'.

In dit lied van Naastepad staat ook de bekering centraal. Waar de besnijdenis wordt gezien als 'ontmanteling' van de mannenmacht, van de zelfverwekking en de kracht, die de onbesnedenen rondom Israël zo aanbidden, leert dit teken Israel om niet op eigen kracht te vertrouwen, maar op God. In de eerste strofe omschrijft de dichter het als volgt: Het groeien in de brede moet sterven aan zijn droom. De eerste strofe verwijst ook naar de profetische gestalte van Johannes de Doper. In zijn prediking rond bekering (Matheüs 3:10) staat 'reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen....'. Kappen, snoeien en besnijden, terwille van de goede vruchten, dus. Strofe 2 erkent onze persoonlijke onbekeerlijkheid. Onze breedmakerij heeft ook gevolgen: zij brengt anderen in het nauw. Strofe 3 plaatst deze anderen, deze in het nauw gedrevenen, in de ontferming van God. Strofe 4, 5 en 6 maken duidelijk dat niet enkel snoeien of besnijden voldoende is, maar dat afsterven noodzakelijk is, zoals het zaad in de aarde. Alleen die weg - waarlangs ook Jezus ging - garandeert werkelijk vruchten. In de laatste strofe wordt het beeld van de boom opnieuw ingebracht: de 'wortel', de afgehouwen tronk van Isai (Jesaja 11), die opnieuw is uitgelopen en vricht voor alleen heeft gedragen.

Gebruikte bronnen: Lied van de Week : zingend antwoorden op de Schrift, februari 1988.

Aan de hand van Mozes-II (Mededelingen van de prof.dr. G. van der Leeuwstichting, 1974).

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. God heeft de stam besneden
  • 2. Wij mensen, wij ontheemden
  • 3. Maar al wie zijn verloren
  • 4. Het Land moeten wij leren
  • 5. Gods Knecht brengt ons te binnen
  • 6. Zo worden wij verzameld.

Muziek

Naastepad schreef dit lied oorspronkelijk op de melodie van het Vlaamse lied 'Wij klommen op hoge bergen'. In deze variant kregen onbeklemde lettergrepen te vaak een melisma, hetgeen de wijs 'onhandig' maakte. Daarom schreef ook Ignace de Sutter een eenvoudige melodie, die maakt dat men haar snel kent en dat de tekst de gewenste aandacht kan krijgen.

Een opname van het oorspronkelijke lied 'Wij klommen op hoge bergen' (ofwel: 'De drie maagdekens') gezongen door de Vlaamse groep Laïs:

Muziek om te spelen

In 'Lied van de Week' (februari 1988) heeft Cor Brandenburg een vierstemmige orgelzetting gepubliceerd op de melodie van Ignace de Sutter.