Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Grote God, wij loven U

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 413 Liedboek voor de kerken Gezang 444 Op Toonhoogte 2015 310 Weerklank 433 Oud-Katholiek Gezangboek 824 Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 724, 725(b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Grote God, wij loven U
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Grosser Gott, wir loben dich
Taal Duits
Periode 1771
Tekst
Dichter Ignaz Franz
Vertaler Hélène Swarth
Hendrik Anthonie van Bakel
J. van 't Lindenhout (b)
H. van 't Velt (c)
Hendrik Hasper (d)
Jacobus Knol (Fr)
Fedde Schurer (Fr)
Metrisch 7-8-7-8-7-7
Muziek
Melodie Grosser Gott, wir loben dich
Herkomst Katechismus Gesänge für die Jugend, Wien 1779
Solmisatie 1-1-1-7-1-2-3-2-1
Gebruik
Liturgie Te Deum
Thema Loven en danken
Liedbundels
Liedboek 2013 413
Liedboek voor de kerken Gezang 444
Op Toonhoogte 2015 310
Weerklank 433
Oud-Katholiek Gezangboek 824
Zangbundel Joh. de Heer 724, 725(b)
119 Gezangen 95
Colours of Grace 26
Gezangboek EBG 40
Gezangboek der ELK 163
Hervormde Bundel 1938 149
Lieteboek 2013 413
Laus Deo 1087
Liederen van het Leger des Heils 14
Lieteboek foar de tsjerken 444
Op Toonhoogte 263
Liederen voor de Gemeentezang 334 (c)
Liedbundel met Bijbellezingen 95
E&R-liedbundel 1 135
Geestelijke Liederenschat 1935 2 (d)
Gele Zangbundel 53

Grote God, wij loven U is een vertaald lied uit het Duits Grosser Gott, wir loben dich. Een andere versie heeft Grote God, U loven wij. De tekst is van Ignaz Franz (1719-1790) naar het Te Deum. De eerste vertaling is van Hélène Swarth, de strofen 2 en 3 zijn later gewijzigd door Hendrik Anthonie van Bakel. Een tweede vertaling is van J. van 't Lindenhout. De melodie komt uit Duitsland, eind 18e eeuw. De vertaling in de Liederen voor de Gemeentezang is van H. van 't Veld, De versie in de Geestelijke Liederenschat 1935 kan aan Hendrik Hasper worden toegerekend.

Opname beluisteren

  • Samenzang vanuit De Kandelaar te Amersfoort:
  • Duitse versie:

Tekst

1 Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
En bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid

2 Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt er van!
Alle Eng'len, die U dienen,
Roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

3 Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vader armen,
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!

  • Joh. de Heer 725:

1 Grote God, U loven wij / Heer, wij prijzen Uwe sterkte
D' aard'aanbidt uw heerschappij /om de wond'ren die Gij werkte
Voor de wording van de tijd/ Waart Gij, Die Gij eeuwig zijt

2 Wereldschepper, eind'loos groot!/ Heilig Heer der legerscharen,
sterke Helper in de nood!/ Hemel, aarde , lucht en baren
prijzen Uwe macht alom: Alles is Uw eigendom.

3 Zie uw volk genadig aan! / Heer, doe ons Uw gunst verwerven!
Breng ons op de rechte baan,/ laat geen vijand ons verderven!
Voer door boet'en door geween / Ons ten zaal'gen hemel heen.

4 Heer, wees Gij ons, zondaars, goed!,/Schenk Uw bijstand en uw zegen!
Leid ons als een vader doet, / aan uw hand langs al Uw wegen!
Zie ons d' ogen op U slaan! / Laat ons niet verloren gaan!

  • H. van 't Veld
  • nog niet vrij van auteursrechten- Alleen een citaat

Beginregels
1 Grote God, wij loven U/ als de sterkste aller sterken
2 Heel de hemel looft uw naam
3 Om uw troon staan in het rond/ de apost'len en profeten
4 U, de Vader op de troon/ prijzen ouden, prijzen jongen
5 U, o Christus, Vaders Zoon/die ons vlees hebt aangenomen
6 Door U staat de hemelpoort/ voor hen die geloven open
7 Here, sta uw kind'ren bij
8 Zie ons in ontferming aan
9 Heer, ontferm U telkens weer

</poem>

  • Handrik Hasper
  • nog niet vrij van auteursrechten- Alleen een citaat

Beginregels
1 Grote God, wij loven U !/ Heer, o sterkste aller sterken
2 U brengt heel de hemel eer
3 Heilig, Heere Zerbaoth!
4 Hier ontkomen aan het zwaard/looft u 't heir der martelaren
5 Over 't gansche wereldrond/, wordt, om uwe wonderwerken
6 Hij, die ons heeft vrijgekocht/ en in 't Godsrijk opgenomen
7 Op dien dag, Heer, sta ons bij!
8 Wij belijden uwen Geest
9 Wees uw volk genadig, Heer
10 Heer, ontfermn U over ons!
11 Lof zij eeuwig uwen naam!

Ontstaan

Oorspronkelijk Duits (Großer Gott, wir loben dich) - kerklied van de priester-dichter Ignaz Franz. Hij schreef het lied in 1771, waarbij hij zich zonder twijfel liet inspireren door het Te Deum Laudamus, een tekst uit de vijfde eeuw, toegeschreven aan Nicetas van Remesiana. Het is een van de weinige van oorsprong rooms-katholieke gezangen die met name populair geworden zijn in de protestantse kerk. In Duitsland wordt het daarom een oecumenisch gezang genoemd.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Grosser Gott, wir loben dich (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

In Coulours of Grace is de oorspronkelijke Duitse tekst opgenomen met Engelse, Franse, Nederlandse, Poolse, Zweedse, Sloveense vertalingen. De versie Grote God, U loven wij (Joh de Heer 725) is overgenomen uit een vroegere Zendings-Liederen-Bundel. Jacobus Knol en Fedde Schurer maakten de Friese vertaling: Grutte God, wy loovje Jo

Literatuur

Toelichtingen:

Externe links