Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Halleluja! Lof zij het Lam

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 259 Gereformeerd Kerkboek Gezang 109 Op Toonhoogte 2015 312 Weerklank 173 Hemelhoog 588
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Halleluja! Lof zij het Lam
Lofzang
Vorm Strofelied
Periode Omstreeks 1829
Tekst
Dichter Isaac da Costa
Bijbelplaats Johannes 1:29
Matteüs 26:28
Openbaring 1:17-18
Psalm 51:9
Romeinen 8:39
Metrisch 8-8-7-8-8-7
Muziek
Melodie Halleluja! Lof zij den Heer
Herkomst Evangelische gezangen 1806
Solmisatie 1-5-3-1-5-6-7-8
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Trinitatis
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 259
Gereformeerd Kerkboek Gezang 109
Op Toonhoogte 2015 312
Weerklank 173
Hemelhoog 588

Halleluja! Lof zij het Lam is een lied van Isaac da Costa. In de verschillende bundels verschilt het aantal strofen. in Weerklank zijn vier strofen opgenomen en is het lied gerubriceerd als lied voor de Paastijd. In het Liedboek voor de Kerken zijn slechts twee strofen vermeld, en is het gerubriceerd als lied voor Trinitatis.

Opname beluisteren

Tekst

Volgens de Zangbundel Joh. de Heer:

1 Halleluja! Lof zij het Lam, Dat onze zonden op zich nam, Wiens bloed ons heeft geheiligd! Die dood geweest is, en Hij leeft! Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, In eeuwigheid beveiligt!

2 De Koning op des Vaders troon, De Eerstgeboor'ne uit de doôn, De Bloed- en Heilgetuige! Der vorsten Vorst, der heren Heer, Zij heerschappij en dank en eer! Dat alle knie zich buige!

3 Lof zij het Lam, Gods Metgezel, Uit Davids zaad, d' Immanuël, God in het vlees verschenen! In Hem, die wederkomen zal, In Hem aanbidde 't gans heelal Jehova, de Drie-ënen!

4 Aanbidt de Vader in het Woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van Zijn gemeenschap, Zijn genâ, Zijn liefd'en trouw, Halleluja! Zal ons geen schepsel scheiden.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Isaac da Costa schreef een vijftal 'Paaschzangen', waarvan deze 'Lofzang' de laatste is. Het lied telt oorspronkelijk vier strofen.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links