Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Halleluja! Lof zij het Lam

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek voor de kerken Gezang 259   Gereformeerd Kerkboek Gezang 109   Op Toonhoogte 2015 312   Weerklank 173   Hemelhoog 588 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Halleluja! Lof zij het Lam
Lofzang
Vorm Strofelied
Periode Omstreeks 1829
Tekst
Dichter Isaac da Costa
Bijbelplaats Johannes 1:29
Matteüs 26:28
Openbaring 1:17-18
Psalm 51:9
Romeinen 8:39
Metrisch 8-8-7-8-8-7
Muziek
Melodie Halleluja! Lof zij den Heer
Herkomst Evangelische gezangen 1806
Solmisatie 1-5-3-1-5-6-7-8
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Trinitatis
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 259
Gereformeerd Kerkboek Gezang 109
Op Toonhoogte 2015 312
Weerklank 173
Hemelhoog 588

Halleluja! Lof zij het Lam is een lied van Isaac da Costa. In de verschillende bundels verschilt het aantal strofen. in Weerklank zijn vier strofen opgenomen en is het lied gerubriceerd als lied voor de Paastijd. In het Liedboek voor de Kerken zijn slechts twee strofen vermeld, en is het gerubriceerd als lied voor Trinitatis.

Opname beluisteren

Tekst

_*Volgens de Zangbundel Joh. de Heer 1 Halleluja! Lof zij het Lam, Dat onze zonden op zich nam, Wiens bloed ons heeft geheiligd! Die dood geweest is, en Hij leeft! Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, In eeuwigheid beveiligt!

2 De Koning op des Vaders troon, De Eerstgeboor'ne uit de doôn, De Bloed- en Heilgetuige! Der vorsten Vorst, der heren Heer, Zij heerschappij en dank en eer! Dat alle knie zich buige!

3 Lof zij het Lam, Gods Metgezel, Uit Davids zaad, d' Immanuël, God in het vlees verschenen! In Hem, die wederkomen zal, In Hem aanbidde 't gans heelal Jehova, de Drie-ënen!

4 Aanbidt de Vader in het Woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van Zijn gemeenschap, Zijn genâ, Zijn liefd'en trouw, Halleluja! Zal ons geen schepsel scheiden. </poem>


Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Isaac da Costa schreef een vijftal 'Paaschzangen', waarvan deze 'Lofzang' de laatste is. Het lied telt oorspronkelijk vier strofen.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links