Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Halleluja, prijs de Onbegonnen'

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Weerklank 351 (b) Evangelische Liedbundel 177 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Halleluja, prijs de Onbegonnen'
Halleluja, prijs de Onbegonnen'
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Halleluja! prijst den Onbegonnen
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Ahasverus Francken (a)
Vertaler Jan Wit (b)
Metrisch 10-7-10-7-10-10-7-7
Muziek
Melodie Herr und Ältster deiner Kreuzgemeine
Herkomst Hernnhut 1748
Solmisatie 1-1-6-2-1-7-1-5-3-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Jaarwisseling
Liedbundels
Weerklank 351 (b)
Evangelische Liedbundel 177 (b)
Adem van het jaar 46 (b)
Gezangboek der ELK 36 (a)
Hervormde Bundel 1938 297 (a)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 252
Geestelijke Liederenschat 1935 368

Jan Wit hertaalde een lied voor de jaarwisseling van Ahasverus Francken (1790-1857), Halleluja, prijs de Onbegonnen' . Het lied wordt gezongen op de melodie van Herr und Ältster deiner Kreuzgemeine (melodie).

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Herr und Ältster deiner Kreuzgemeine (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Tekst

Inhoud

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (1869) (252):

1 Halleluja! prijst den Onbegonnen,
Die bij jaar noch eeuwen telt;
Die den loop der wentelende zonnen
Onverwrikt heeft vastgesteld;
Die, wat immer wisslen moog of keeren,
’t Groot heelal blijft door zijn wenk regeeren;
Geeft Hem, aller schepslen Heer,
Eeuwig, eeuwig roem en eer!

2 Halleluja! dankt den milden Vader,
Die het weldoen nooit vergeet;
Dankt Hem, die de rijkste zegenader
Dag aan dag ontspringen deed!
Hoe de wereldzee ook bruist’ en woedde,
In zijn Vaderarm was rust en hoede:
’t Hart, in zulk een God verblijd,
Eeuwig, eeuwig Hem gewijd!

3 Halleluja! huld’ en eer geboden
Den Beheerscher van het graf,
Die de sleutels van het rijk der dooden
Zijnen Zoon in handen gaf!
Wat ook dierbaars tijd en dood ons roofden,
Zalig zijn d’ ontslaapnen, die geloofden;
Met hen Gods genaad en magt
Eeuwig, eeuwig loof gebragt!

4 Vader! zie ons met gewonde zielen
Nogmaals, vol van zonden-rouw,
Maar ook vol geloove voor U knielen,
Steunend enkel op uw trouw!
Met dien staf, ons in de hand gegeven,
Naadren wij getroost de grens van ’t leven,
Tot het land der ruste rijst,
Waar ons lied U eeuwig prijst.

De Geestelijke Liederenschat 1935 heeft hiervan de strofen 1,2 en 4, licht bewerkt.

De beginregels van de recentere vertaling van Jan Wit luiden:

  • 1. Hallelujah, prijst den Onbegonnen
  • 2. Hallelujah, dankt de milde Vader
  • 3. Hallelujah, prijst de God der goden
  • 4. Hallelujan, prijst den Wonderbaren