Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hebt gij in de Heer geloofd?

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 235 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hebt gij in de Heer geloofd?
Meer en meer
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel More to Follow
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1873
Tekst
Dichter Philip Paul Bliss
Vertaler Meier Salomon Bromet
Muziek
Componist Philip Paul Bliss
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 235

Hebt gij in de Heer geloofd? is de beginregel van een vertaling van Philip Paul Bliss' lied More to Follow, dat opent met: Have you on the Lord believed?. Het lied bezingt dat God altijd meer te geven heeft en zal geven. Deze versie is van Meier Salomon Bromet, die van C.S. Adama van Scheltema heeft dezelfde beginregel.

Opname beluisteren

piano (met een herhaalde fout aan het slot van de regels)

Tekst

Bliss Bromet Adama v. Scheltema

More to Follow
1 Have you on the Lord believed?
Still there’s more to follow;
Of his grace have you received?
Still there’s more to follow.
Oh, the grace the Father shows!
Still there’s more to follow;
Freely he his grace bestows,
Still there’s more to follow.

chorus:
More and more, more and more,
Always more to follow,
Oh, his matchless, boundless love!
Still there’s more to follow.

2 Have you felt the Savior near?
Still there’s more to follow;
Does his blessed presence cheer?
Still there’s more to follow.
Oh, the love that Jesus shows!
Still there’s more to follow;
Freely he his love bestows,
Still there’s more to follow.

chorus

3 Have you felt the Spirit’s power?
Still there’s more to follow.
Falling like the gentle shower?
Still there’s more to follow;
Oh, the power the Spirit shows!
Still there’s more to follow;
Freely he his power bestows,
Still there’s more to follow.

chorus

Meer en meer
1 Hebt gij in den Heer geloofd?
Daar moet meer op volgen;
Daalde zegen op uw hoofd?
Meer zal daarop volgen;
O, de Vader heeft genâ:
Daar moet meer op volgen;
En die geeft Hij vroeg en spâ:
Meer zal daarop volgen.

refrein:
Meer en meer, meer en meer,
Altijd meer te volgen;
Groot de liefde van den Heer,
Die steeds meer laat volgen.

2 Hebt gij Jezus liefgehad?
Daar moet meer op volgen;
Volgt ge in vreugde steeds Zijn pad?
Meer moet daarop volgen;
O, Zijn liefde is rijk en groot;
Daar moet meer op volgen;
Ja, Hij mint u tot den dood:
Meer zal daarop volgen.

refrein

3 Hebt gij geesteskracht gemerkt?
Daar moet meer op volgen;
Heeft die Geest in u gewerkt?
Meer moet daarop volgen;
O voorwaar, Hij toont Zijn macht;
Daar moet meer op volgen;
Gaarne schenkt Hij u zijn kracht:
Meer moet daarop volgen.

refrein

Meer en meer
1 Hebt gij in den Heer geloofd?
Meer heeft Hij te geven.
Bleek uw trouw door niets verdoofd?
Meer wil Hij u geven.
Gods genade, vrij en rijk,
Wil al klimmend geven,
Liefdeblijk op liefdeblijk,
Tot in ’t eeuwig leven.

refrein:
Meer en meer, meer en meer,
Wil Gods goedheid geven.
Bij geloof en liefde hoop
En eens ’t eeuwig leven.

2 Kent gij Jezus u nabij?
Meer heeft Hij te geven.
U, van zonde en schuld nu vrij,
Wil Hij meer nog geven.
Jezus liefde, rijk in macht,
Wil al klimmend geven,
Tot Zijn vreugde en kroon u wacht
Ginds in ’t eeuwig leven.

refrein

3 Schenkt de Heilge Geest u licht?
Meer heeft Hij te geven.
Heeft Zijn macht uw voet gericht,
Meer wil Hij u geven.
’s Vaders Geest zal waarheid, kracht,
Troost al klimmend geven,
Tot ge aan u Gods raad volbracht
Ziet in ’t eeuwig leven.

refrein

Bliss = P.P. Bliss, Sunshine for Sunday-Schools, p. 16-17
Bromet = Opwekkingsliederen van Ira D. Sankey en anderen nagezongen door M.S. Bromet, Rotterdam: Joh. de Heer & Zn, [30e druk, 1930] nr. 9
Adama v. Scheltema = Opwekkingszangen. Liederen van Ira D. Sankey, nagezongen door C.S. Adama van Scheltema, Neerbosch: Neerbosch' Boekhandel, Volkseditie, vierde druk, z.j., nr. 8

Ontstaan

Bliss vermeldde zelf bovenaan het lied: “A vast fortune was left in the hands of a minister for one of his poor parishioners. Fearing that it might be squandered if suddenly bestowed upon him, the wise minister sent him a little at a time, with a note, saying: ‘This is thine; use it wisely; there is more to follow.’ Brethren, that’s just the way God deals with us.” D.L. Moody.
Het werd voor het eerst gepubliceerd in Bliss' Sunshine for Sunday-Schools: A New Collection of Original and Selected Music, Cincinnati: John Church & Co / Chicago: Geo. F. Root & Sons, 1873.

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer kiest deze keer voor de versie van Bromet.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied