Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki heeft nu een dagelijkse podcast: Luistertroost! Ons alternatief, nu veel kerkdiensten zijn gestopt. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heel de schepping, prijs de Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 154b   Tussentijds 56   Oud-Katholiek Gezangboek 524   Evangelische Liedbundel 53 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heel de schepping, prijs de Heer
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Wim van der Zee
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Daniël (toev.)
Canticum Lied van de drie jongemannen in de vuuroven
Metrisch 7-7-7-7
Muziek
Melodie Psalm 136
Herkomst Genève 1562
Solmisatie 5-5-1-2-3-4-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Paasnacht
Liedbundels
Liedboek 2013 154b
Tussentijds 56
Oud-Katholiek Gezangboek 524
Evangelische Liedbundel 53
 LB Fr 154b   TT Fr 56   ZGel 1-57, 7-18 

Heel de schepping, prijs de Heer is een lied geschreven door Wim van der Zee (1930-1995) bij Toevoegingen aan Daniël A:29-68 (Daniël 3:52-90).

Opname beluisteren

  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in sopraan (www.liedboekzettingen.nl)


Tekst

In tien strofen schreef Wim van der Zee 'het gezang der drie mannen in het vuur', zoals opgetekend in het apocriefe boek, dat aan Daniël 3 werd toegevoegd. Centraal in het lied staat de volgende tekst: 'Toen begonnen deze drie met elkander te zingen en prezen en loofden God in de oven, zeggende: Geloofd zijt Gij Heer, Gij God onzer vaderen en Gij moet geprezen en hoog geroemd worden eeuwiglijk'. De strofen van dit lied getuigen hier voortdurend van: 'engelen in koor' (strofe 1), en 'ieder op zijn eigen tijd / zingt een lied de Heer gewijd' (strofe 4). Het 'Benedicite omnia opera' is niet van de lucht: 'loof de Heer, want Hij is goed. / Zegent Hem dan, hier en nu,/want zijn goedheid zegent u'.

Melodie

Een mixolydische psalmmelodie, die bij vergissingen van de gemeente nog wel eens leidt tot het zingen van een cis waar een c gezongen moet worden...

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 136 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Atze Bosch heeft de Friese vertaling gemaakt: Alle skepsel, sjong de Hear / It liet fan de trije manlju yn it fjoer