Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heer, die mij ziet zoals ik ben

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 139   Liedboek voor de kerken Psalm 139   Op Toonhoogte 2015 68   Weerklank Ps 139 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heer, die mij ziet zoals ik ben
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 139
Schrijver David (volgens opschrift)
Latijnse titel Domine, probasti
Vulgaat Psalm 138
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Jan Willem Schulte Nordholt
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Bijbelplaats Psalm 139
Metrisch 8-8-8-8-9-9
Muziek
Melodie Psalm 30
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 5-4-3-2-2-3-4-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Jaarwisseling
Paastijd
Paasmorgen
Liturgie Credo
Thema Zomertijd
Doop
Liedbundels
Liedboek 2013 139
Liedboek voor de kerken Psalm 139
Op Toonhoogte 2015 68
Weerklank Ps 139
Lieteboek 2013 139
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 139
Lied van de week 870120
Op Toonhoogte 37
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Heer, die mij ziet zoals ik ben is een berijming van Psalm 139 in de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Jan Willem Schulte Nordholt. De melodie is afkomstig uit de Geneefse psalmen en gelijk aan de melodie van Psalm 30.

Opname beluisteren

  • Voorspel en melodie gespeeld door Willeke Smits volgens de notatie in Liedboek (2013):
Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen. Organist: Sietze de Vries

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
5. Al nam ik voor mijn vlucht te baat
6. Wanneer ik mij geborgen dacht
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
9. Gij zijt mij overal nabij,
10. O God, hoe diep verwonderd ga
11. Gedachten ongeëvenaard
12. O God, verwerp het boos geslacht,
13. Zou ik niet haten, die U haat,
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 30 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Literatuur

Toelichtingen:

  • S. de Vries/C. Brandenburg: Lied van de week 870120
  • Muziek & Liturgie jan. 2008, blz. 11 (W. Kloppenburg)

Hymnologische informatie

  • In de bundel Op Toonhoogte zijn de strofen 1, 2, 9 en 14 opgenomen.

Cor Waringa en Douwe Annes Tamminga maakten de Friese vertaling: O Hear, neat giet oan Jo foarby