Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heft aan, heft aan den luiden zang

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Weerklank 123 (c) Zangbundel Joh. de Heer 914 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heft aan, heft aan den luiden zang
Kerstlied
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Kerslied. (Door eene Roomsch-Katholijke gemeente gezongen.)
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1815
Tekst
Dichter Henricus Franciscus Tollens
Vertaler Hendrik Hasper (c)
Metrisch 8-7-8-8-7
Muziek
Componist Peter Sohren
C. Theodorus (b)
Melodie Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ (variant)
Solmisatie 5-1-2-3-6-2-1-7
Gebruik
Kerkelijk jaar Kersttijd
Liedbundels
Weerklank 123 (c)
Zangbundel Joh. de Heer 914 (b)
Hervormde Bundel 1938 29
119 Gezangen 21
Liederen voor de Gemeentezang 162 (c)

Heft aan, heft aan den luiden zang is een kerstlied geschreven door Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) op Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ (melodie) van Peter Sohren (±1630-±1692). Het kreeg deze beginregel in de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen. De forse bewerking in de Hervormde Bundel 1938 leverde weer een nieuwe beginregel op: Heft aan, heft aan een luiden zang.

Opname beluisteren

Tekst

origineel Vervolgbundel (230) 1938

1 Heft aan, heft aan met luiden zang!
Laat al wat leeft dien hooren!
Laat dreunen door dit kerkgewelf,
Laat klinken tot den hemel zelv’
Dat Jezus is geboren.

2 Rijst, vorsten, van uw troonen op
Met al uw pracht en waarde;
Legt diadeem en rijksstraf neer
En brengt geknield den koning eer
Van hemel en van aarde.

3 Hij zetelt in geen trotsch paleis
Met weidsche praalvertooning;
Hem siert geen purper en geen kroon:
Een houten kreb, zie daar zijn troon,
Een stal, die daar zijn woning.

4 Toch heerscht hij over ’t vorstenhof
Als over rieten daken;
Toch breekt hij ’t knellend slavenjuk,
De schandboei onzer zonde stuk,
En komt ons zalig maken.

5 Heft aan, heft aan met luiden zang,
Gij godgewijde koren!
Verheft, vermeldt met snaar en stem
Den lof van ’t needrig Bethlehem,
Waar Jezus is geboren.

6 Al ligt hij op een bed van strooo,
Gedekt met schamel linnen,
Al klimt hij uit de kreb aan ’t kruis,
Het orgel dreun, het loflied ruisch!
Hij komt den dood verwinnen.

7 Heft aan, heft aan met zang en snaar!
Laat aarde en hemel ’t hooren!
Heft aan, want Jezus Christus leeft!
De hel verbleekt, haar koning beeft,
Want Jezus is geboren!

1 Heft aan, heft aan den luiden zang!
Laat al wat leeft dien hooren!
Laat dreunen door dit kerkgewelf,
Laat klinken door den hemel zelf,
Dat Jezus is geboren!

2 Rijst, vorsten! van uw troonen op
Met al uw pracht en waarde!
Legt diadeem en rijksstaf neêr,
En brengt geknield den Koning eer,
Wiens rijk niet is van d’ aarde.

3 Hij komt, maar zoekt geen trotsch paleis,
Vol weidsche praalvertooning;
Hem wacht geen purper en geen kroon:
Een houten krib, zie daar zijn troon,
Een stal, zie daar zijn woning.

4 Toch heerscht Hij over ’t vorstenhof,
Als over rieten daken;
Toch breekt Hij ’t knellend slavenjuk,
De schandboei onzer zonden stuk,
En komt ons zalig maken.

5 Al ligt Hij op een bed van stroo,
In windselen gebonden,
Al voert de krib Hem naar het kruis,
Het orgel dreun’! het loflied ruisch’! —
Hij maakt ons vrij van zonden.

6 Heft aan, het hart vol dank en lof!
Laat aard’ en hemel ’t hooren!
Heft aan, roept uit tot God die leeft,
Die aard’ en hemel blijdschap geeft;
Want Jezus is geboren.

1 Heft aan, heft aan een luiden zang,
dat al wat leeft het hoore!
Laat blij het lied door groot en klein
op dezen dag gezongen zijn,
dat Jezus is geboren!

2 Hij zetelt in geen trotsch paleis,
vol weidsche praalvertooning.
Hem wacht geen purper en geen kroon:
een houten krib, ziedaar zijn troon,
een stal, ziedaar zijn woning!

3 Heft aan, het hart vol dank en lof,
laat aard’ en hemel ’t hooren!
Heft aan, roept uit tot God, die leeft,
die aard’ en hemel blijdschap geeft,
want Jezus is geboren!

Origineel uit: Hendrik Tollens, Gezamenlijke dichtwerken, deel 9: Verstrooide gedichten, Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1856, p. 45-46. De titel is daar: Kerslied. (Door eene Roomsch-Katholijke gemeente gezongen.)

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ (variant) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Zie het artikel Zie Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij een latere vorm van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • De bewerking voor de Hervormde Bundel 1938 (29) is uitgangspunt geworden voor de verdere traditie van het lied.
  • De Zangbundel Joh. de Heer (914) gebruikt deze tekst, maar voorziet die van een andere melodie, op naam van ene C. Theodorus.
  • De bewerking van Hendrik Hasper in Weerklank en de Liederen voor de Gemeentezang biedt niet meer dan een lichte modernisering ervan, met als beginregel Hef aan, hef aan een luide zang.
  • Een andere oude versie van dit lied is gevonden in Hosanna - 63 liederen voor drie- en vierstemmig mannenkoor .... bewerkt en verzameld door S. H. Serné. 2e druk, 1879 als lied no.28. De melodie hier is van C. Willemse

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten