Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heil'ge Jezus, trouwe Vriend

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 279 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heil'ge Jezus , trouwe Vriend
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Jesu dulcis memoria
Taal Latijn
Periode Omstreeks 1150
Tekst
Dichter Bernard van Clairveaux
Vertaler Edward Caswell (Eng.)
Onbekend (Ned.)
Muziek
Componist D.S. Hakes
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 279

Heil'ge Jezus, trouwe Vriend gaat terug op het Latijnse Jesu dulcis memoria dat wel aan Bernard van Clairveaux omstreeks 1150 wordt toegeschreven. Vermoedelijk is hiervoor de Engelse vertaling Jesus, the very though of thee van Edward Caswell uit 1849 gebruikt. Van de vele melodieën voor deze tekst wordt hier een weinig gangbare gebruikt, van D.S. Hakes uit 1878. Voor een geheel andere versie van Jesu dulcis memoria, zie O Jezus, uw gedachtenis.

Opname beluisteren

Tekst

  • Engelse tekst

1 Jesus, the very thought of thee
with sweetness fills the breast;
but sweeter far thy face to see,
and in thy presence rest.
2 O hope of every contrite heart,
O joy of all the meek,
to those who fall, how kind thou art!
How good to those who seek!

 
3 But what to those who find? Ah, this
nor tongue nor pen can show;
the love of Jesus, what it is,
none but his loved ones know.
4 Jesus, our only joy be thou,
as thou our prize wilt be;
Jesus, be thou our glory now,
and through eternity.

  • Nederlandse tekst

1
  Heil'ge Jezus, trouwe Vriend,
  Die mij in liefde dient,
  houd mijn zwakke hand gevat
  op het ruw en eenzaam pad,
  dat zo steil mij opwaarts leidt;
  't hart, dat Uw vertroosting beidt,
  gaat verkwikt, bemoedigd voort,
  als het maar Uw fluist'ren hoort.
KOOR:
    Leid mij op het enge pad.
    Leid mij, leid mij telken stond;
    houdt Gij mijne hand gevat,
    nimmer, nimmer ga 'k te grond.
2
  Vriend, Die ons alom verzelt
  en aan 't hart, door angst gekneld,
  bij 't al worst'lend opwaarts gaan,
  's Vaders liefde doet verstaan,
  sterk, vermeer mijn zwak geloof,
  en wat ooit mijn moed verdoov',
  fluister binnen mij altijd;
  "Ik ben met u in de strijd".
KOOR
3
  En is eens de reis volbracht,
  heeft dan 't hart nog enkel macht
  tot een laatste zucht en beê,
  sterk dan in mijn ziel de vreê,
  die 't geloof in Jezus' bloed
  als zijn anker smaken doet.
  Fluister zacht dan ook in mij:
  Wijkt het al, Ik blijf u bij".
KOOR

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Toeschrijving van de vertaling van dit lied aan C.S. Adama van Scheltema in nieuwere edities van de Zangbundel Joh. de Heer is vermoedelijk onjuist. Oudere edities geven aan dat het is overgenomen uit de Gezangen Sions, een bundel van de Zevende dags Adventisten.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied