Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Herfsttijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Achtergrondinformatie over de Herfsttijd

Tussen Pinksteren en Advent vervolgen in het Gemeenschappelijk Leesrooster de lezingen uit de synoptische evangeliën hun semi-continue reeks, verdeeld over het A-, B- en C-jaar. Die ononderbroken voortgang kan de indruk wekken dat de periode tussen Pinksteren en Advent een aaneenschakeling van kleurloze zondagen is. Of liever gezegd: 'groene' zondagen, want de kleur verandert niet. Toch is er wel degelijk een kentering te bespeuren in de sfeer van de zondagen. Die accentverschuiving blijkt niet alleen uit de introituspsalmen, maar ook uit sommige gebeden en in de herfst ook uit de lezingen. Het ligt dan mede aan de keuze van de overige gezangen of dit accentverschil al dan niet uit de verf komt.

De overgang van zomer- naar herfsttijd valt min of meer samen met de joodse feestdagen in het najaar: de Geduchte Dagen, die beginnen met het Nieuwjaar en eindigen met de Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. De thematiek van de liturgische herfsttijd is er onlosmakelijk mee verbonden: de vreugde om Gods geboden (introitus Psalm 119), het uitzien naar vrede en recht, naar Jeruzalem (introitus Psalm 84, 85, 122, 126), het schuldbewustzijn van de gemeente en het besef van oordeel (introitus Psalm 9 en 130). Het zijn kritieke dagen, waarin gebeden wordt dat wij de toekomst niet zullen verspelen. In het verlengde hiervan kennen wij de Dankdag.

Het liturgisch jaar eindigt waarmee het begint: met de thematiek van de liturgische herfst en winter. We zagen reeds dat het zogenaamde 'einde' van het liturgisch jaar een gewrongen constructie is. De spanning van de 'laatste' weken wordt voortgezet in de 'eerste'. Die spanning omvat meer dan alleen 'het laatste oordeel' of 'het koninkrijk van God', hoewel beide een rol spelen. De spanning begint bij de verzuchtingen van Israël. Deze plaatsen de herfsttijd van de kerk in het juiste perspectief. Het rechte leven en de ware vrede op deze aarde is evenzeer een herfstthema als het 'leven na de dood'. De toekomst van het hemelse Jeruzalem staat even¬zeer centraal als het bewustzijn reeds in een eeuwenlange traditie te staan (Hervormingsdag en Allerheiligen). De liturgische herfst is eschatologisch gekleurd. Hij kent de gerealiseerde eschatologie van het ‘nu reeds’ en de futuristische eschatologie van het 'nog niet'. Het LL markeert de drie laatste zondagen met lezingen uit Matteüs (24:15-28; 25:31-46; 25:1-13).

(Bron: Dienstboek, een proeve I)

Liederen

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.