Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hertslach/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hertslach
Hertslach cover.jpg

Deze pagina bevat de Inhoudsopgave van de Friese liedbundel Hertslach uit 2018.

Lieten fan it grutte begjin dat skepping hyt

Liederen van het grote begin dat Schepping heet

Lieten oer de minske ûnderweis

Liederen over de mensen onderweg

Lieten fan ferset, omkear en perspectyf

Liederen van verzet, omkeer en perspectief

Lieten bij tsjerke, liturgy en ritueel

Liederen bij Kerk, Liturgie en ritueel

Lieten foar Kryst, Peaske en Pinkster

Liederen voor Kerst, Pasen en Pinksteren

Lieten oer it libben yn alle toanaarden

Liederen over het leven in alle toonaarden

Lieten om heard te wurden as wij bidde

Liederen om gehoord te worden als wij bidden

Lieten foar bern oan it begjin fan de Reis

Liederen voor kinderen bij het begin van de reis

In liet bij wize fan tajefte

Een lied bij wijze van toegift