Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hertslach/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hertslach cover.jpg

Deze pagina bevat de Inhoudsopgave van de Friese liedbundel Hertslach uit 2018.

Lieten fan it grutte begjin dat skepping hyt

Liederen van het grote begin dat Schepping heet

Lieten oer de minske ûnderweis

Liederen over de mensen onderweg

Lieten fan ferset, omkear en perspectyf

Liederen van verzet, omkeer en perspectief

Lieten bij tsjerke, liturgy en ritueel

Liederen bij Kerk, Liturgie en ritueel

Lieten foar Kryst, Peaske en Pinkster

Liederen voor Kerst, Pasen en Pinksteren

Lieten oer it libben yn alle toanaarden

Liederen over het leven in alle toonaarden

Lieten om heard te wurden as wij bidde

Liederen om gehoord te worden als wij bidden

Lieten foar bern oan it begjin fan de Reis

Liederen voor kinderen bij het begin van de reis

In liet bij wize fan tajefte

Een lied bij wijze van toegift