Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het lied op onze lippen/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

LiedDichterComponist
Aan wie heeft God gegevenTom NaastepadJan Pasveer
Willem Vogel
Ach Heer, al wat er uit ons spreektTom Naastepad
Ach Heer, geef vrede aan het landTom NaastepadIgnace de Sutter
Willem Vogel
Ach Heer, ontferm u over onsTom Naastepad
Al wat de Heer ons heeft gedaanTom Naastepad
Al wat gij in de HeerTom NaastepadJakob Regnart
Allen hoort! Gij moet ontwaken!Philipp NicolaiPhilipp Nicolai
Alles is bij God begonnenTom NaastepadIgnace de Sutter
Alles wat God geschapen heeftTom NaastepadFrits Mehrtens
Wim Kloppenburg
Alles wat er staat geschrevenTom NaastepadIgnace de Sutter
John Ireland
Als tussen licht en donkerTom Naastepad

B

LiedDichterComponist
Bekleedt u met de nieuwe mensTom NaastepadWillem Vogel
John Bacchus Dykes
F.C.L.E. Layriz

C

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter C.

D

LiedDichterComponist
Daar is een koning opgestaanTom Naastepad
Daar is een plaats onder de zonTom NaastepadWillem Vogel
Wim Kloppenburg
David heeft de reus verslagenTom NaastepadIgnace de Sutter
De Heer alleen te dienenTom Naastepad
De Heer is naar de berg gegaanTom Naastepad
De ark van Gods gebodenTom NaastepadMelchior Vulpius
Frits Mehrtens
Wim Kloppenburg
De dood, de zwarte vogelTom NaastepadJohann Crüger
De kleine herder DavidTom Naastepad
De mens in zijn bestaanTom NaastepadWillem Vogel
De naam des Heren nadert reeds van verreTom NaastepadIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
De vijand heeft geen Rots om op te bouwenTom Naastepad
De vogels en de vissenTom NaastepadH. Besselink
De zon heeft God ons gegevenTom NaastepadH. Besselink
De zonen van de hemelTom Naastepad
Die al wat werd verwachtTom NaastepadJ.C. van Leeuwen
Diep is de zee, diep is de luchtTom NaastepadH. Besselink
Dit huis dat God gevestigd heeftTom NaastepadPhilipp Nicolai
Dit is de volheid van de tijdenTom NaastepadIgnace de Sutter
Loys Bourgeois
Dit is mijn woord: Ik ben uw GodTom NaastepadWillem Vogel
Dit zegt de Heer op wie gij roemtTom Naastepad
Dit zegt de Heer tot allen die nog treurenTom Naastepad
Dit zegt de Heer: Ik zal aan IsraëlTom NaastepadLoys Bourgeois

E

LiedDichterComponist
Een werker van het eerste uurTom Naastepad
Een wijze zal niet luidTom NaastepadTera de Marez Oyens
H. Lawes
Gerrit Jan Niemeijer
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zevenTom NaastepadKlaas Bartlema
Eenmaal zullen onze ogenTom Naastepad
Eens, als de bazuinen klinkenTom NaastepadWim ter Burg
Egypte, het land van de dromenTom Naastepad
Engel van het waterTom NaastepadMichael Praetorius

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Gaat naar het land dat Ik u zal bepalenTom Naastepad
Geen schepsel ter wereld is Gode gelijkTom NaastepadTera de Marez Oyens
Gelooft met al het ruisen van de bomenTom Naastepad
Geweldige, gedreven windTom NaastepadAdriaan C. Schuurman
Ignace de Sutter
Gezeten in uw poortenTom NaastepadMelchior Vulpius
Gij hebt met groot geduldTom Naastepad
Gij hebt ons uit de droom gewektTom NaastepadH. Besselink
Gij zijt de goede twijgTom NaastepadWim Kloppenburg
Gij zijt mijn goedTom Naastepad
God Gij hebt tot hiertoe geholpenTom NaastepadWillem Vogel
God heeft de stam besnedenTom NaastepadIgnace de Sutter
God heeft gesproken in de tijdTom NaastepadWillem Vogel
Claudin de Sermisy
God heeft zijn dienaar AbrahamTom NaastepadBernard Huijbers
God liet ons het manna etenTom NaastepadWim Kloppenburg
Ignace de Sutter
God sprak: Ik ben uw God alleenTom NaastepadFrits Mehrtens
Ignace de Sutter
Wim Kloppenburg
God vond hem in de woeste wildernisTom Naastepad
God wilde een landman wezenTom NaastepadH. Besselink
God zij geloofd om KanaänTom NaastepadNikolaus Herman

H

LiedDichterComponist
Heer, hoe hebt gij mij gezochtTom Naastepad
Heer, hoe is uw knecht gaan vrezenTom Naastepad
Heer, hoe zijt Gij gekomenTom NaastepadIgnace de Sutter
Heer, om de lieve vredeTom NaastepadJohann Crüger
Heilig, heilig is de HeerTom Naastepad
Hemel en aarde, hoort: ik hef mijn hymne aanTom Naastepad
Het daaglijks brood werd in uw tent bewaardTom NaastepadWim Kloppenburg
Het jaar genaakt van vrijheid voor den landeTom NaastepadBernhard Rostock
Willem Vogel
Het land waarin wij komenTom NaastepadMelchior Teschner
Wim Kloppenburg
Het lied op onze lippen, God uit het hartTom NaastepadWillem Vogel
Het najaar is gekomenTom NaastepadFrits Mehrtens
Het volk van Mozes is gegaanTom Naastepad
Het woord tot ons gesprokenTom NaastepadWillem Vogel
Hij werd verdrevenTom Naastepad
Hoort gij de moerbeitoppen ruisenTom Naastepad

I

LiedDichterComponist
Ik ben in mijn hof gekomenTom NaastepadMartin Luther
Willem Vogel
Ik heb u lief, ik kan niet levenTom NaastepadWim ter Burg
Ik sprak: ik ben de Christus nietTom NaastepadIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Ik zag een wonderlijke stroomTom NaastepadF.H. Barthélémon
Thomas Tallis
Kees van Eersel
In Kana waar geen wijn meer wasTom Naastepad
In de woestijn, daar hebt gij Mij bemindTom NaastepadLoys Bourgeois
In den beginne was het WoordTom NaastepadLoys Bourgeois
Martin Luther
Michel Stumpel
Izak was een blinde vaderTom NaastepadFloris van der Putt

J

LiedDichterComponist
Jeruzalem, lees uw profetenTom NaastepadWim Kloppenburg
Jezus, Meester aller dingenTom NaastepadValentin Triller
Adriaan C. Schuurman
Jezus, Zoon van DavidTom NaastepadMichael Praetorius
Juda, nu moet gij horen en verstaanTom Naastepad
Juicht voor de Koning van de JodenTom NaastepadTera de Marez Oyens

K

LiedDichterComponist
Kent geen Heer dan God alleenTom Naastepad
Kent gij uw goede HerderTom NaastepadWillem Vogel

L

LiedDichterComponist
Laat alle man nu zingenTom NaastepadJohann Crüger
Laat ons de woorden wagenTom NaastepadJohann Crüger
Berend Borger
Leven wij niet alle dagen
Looft God de Heer, 't is welgedaanTom NaastepadJean Tisserand

M

LiedDichterComponist
Maria en JozefTom Naastepad
Mijn God, waarom hebt Gij mij toch verlaten?Tom NaastepadH. Besselink
Mijn vader was een dolend manTom NaastepadWillem Vogel
Mijn volk, wat heb ik u gedaan (Naastepad)Tom NaastepadChristiaan Winter

N

LiedDichterComponist
Nadert ten strijd, o Juda, en leert allenTom Naastepad
Noach op de golvenTom Naastepad
Nu is het woord gezegdTom NaastepadIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Nu laat ons van de toekomst zingenTom Naastepad
Nu moet gij allen vrolijk zijnTom NaastepadNikolaus Herman

O

LiedDichterComponist
O God die boven wolken troontTom NaastepadMartine van der Meiden
O Heer, die onze rechter zijtTom NaastepadJ. Geursen
O Heer, spreek tot uw knechtTom NaastepadLoys Bourgeois
O Koning, hoge majesteitTom NaastepadAdam Krieger
Willem Vogel
O volk dat van uw Koning weetTom NaastepadGer Spaans
Loys Bourgeois

P

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter P.

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Richt op uw macht, o Here der heerscharenTom Naastepad

S

LiedDichterComponist
Saul, Saul, waarom vervolgt gij MijTom NaastepadJohann Sebastian Bach

T

LiedDichterComponist
Thora, oudste boom die GodTom NaastepadWillem Vogel
Johann Crüger
Toen God tot Mozes kwam, zijn knechtTom Naastepad
Tussen de boze tongenTom Naastepad

U

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter U.

V

LiedDichterComponist
Vanwaar leidt het voetspoor der tafelgenotenTom NaastepadFrits Mehrtens
Veertig dagen, veertig nachtenTom NaastepadIgnace de Sutter
Willem Vogel
Verhoog, gij poort der stad, uw boogTom Naastepad
Volgt uwen Heer! Met lichte schredenTom Naastepad
Volk van God, wees welgezegendTom NaastepadFrits Mehrtens
Wim Kloppenburg
Willem Vogel
Volk van dit land, aanhoort uw dure plichtTom Naastepad
Voor hen die ons regerenTom NaastepadHeinrich Schütz
Wim Kloppenburg
Vraag uw doden: waarom slaapt gij?Tom Naastepad

W

LiedDichterComponist
Wachters van de tijdTom NaastepadFrits Mehrtens
Wandelt achter God uw HeerTom NaastepadWim Kloppenburg
Willem Vogel
Wanneer dit kleed wordt afgelegdTom NaastepadBartholomäus Gesius
Willem Vogel
Wat Gij zijt begonnen in Jeruzalem, uw stadTom NaastepadIgnace de Sutter
Wie ben ik, Heer, uit welk geslachtTom Naastepad
Wij gaan de veertig dagen inTom NaastepadWim ter Burg
Wij hebben de schande bedrevenTom NaastepadTera de Marez Oyens
Martine van der Meiden
Wij loven u met man en machtTom NaastepadM. Weisse
Willem Vogel
Wij zijn uw huis, wij zijn uw bloedTom Naastepad
Wij zingen veertig dagen langTom Naastepad
Wij zoeken naar uw aangezichtTom NaastepadWim Kloppenburg

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zingt Halleluja, zingt het luidTom Naastepad
Zo spreekt de Heer, zo spreekt uw GodTom Naastepad
Zwoegend volk van zwervelingenTom NaastepadIgnace de Sutter