Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het pure witte licht

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Tussentijds 171 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Het pure witte licht
Paaslied
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1984
Tekst
Dichter Marijke de Bruijne
Bijbelplaats Matteüs 28:1-10
Marcus 16:1-8
Lucas 24:1-12
Johannes 12:1-18
Metrisch 6-6-6-6
Muziek
Componist Eileen Silcocks (a)
Frits Mehrtens (b)
Melodie De aarde is vervuld (b)
Solmisatie 5-3-1-3-5-1-7-1 (a)
1-3-5-6-4-5 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Liedbundels
Tussentijds 171 (b)
Eva's lied 1-24 (a)
Zingend Geloven 3-18 (a)


Marijke de Bruijne schreef Het pure, witte licht in 1984, en Eileen Silcocks schreef de melodie. Later is het lied ook gepubliceerd op de melodie van een lied van Frits Mehrtens, De aarde is vervuld (melodie).

Tekst

Ontstaan

Het lied is in 1984 geschreven met een traditionele strofevorm en als rijmschema a b a b (in strofe 1). In de andere strofen rijmen alleen de tweede en vierde regel, waarmee een tweedeling wordt gesuggereerd. De zeven strofen bestaan in meerderheid uit telkens één lange zin.

Inhoud

De paasgebeurtenissen worden verteld vanuit omschrijvende gegevens van iets wat heel essentieel is geweest. Objectief verslaggevende getuigen zijn er niet. Vandaar dat in die lied alleen woorden staan, die tastend op zoek lijken te gaan naar het essentiële van het geheim van de opstanding. Je kunt aan dit geheim even raken, het volledig ontsluieren is onmogelijk.

De strofen 1 en 2 raken de kern van Pasen, dat 'keerpunt in de tijd'. Er is alleen 'Het pure, witte licht', 'als een bliksemschicht', meer niet. Maar dat is al veel en zó wil God kennelijk aanwezig zijn. En het tweede is de stilte, waarin 'de Levende' herrijst, stralend en onverwacht. In strofe 3 worden heel concreet en praktisch de eerste gevolgen genoemd. 'De kruiden van de dood' zijn niet meer nodig: 'zij kunnen weggedaan', en Maria is lijfelijk aanwezig als aangesproken persoon. Gevolgen op langere termijn komen in de strofen 4 tot en met 7 aan het licht, aan het Paaslicht. Het 'ongeloof'lijk nieuws' gaat verder als een lopend vuur. Dat is de 'werkelijkheid van God', van waaruit de wereld kan opbloeien en de schepping kan zingen. Hoop doet leven, maar leven doet ook hopen. Als de dood voorbijgaat en het leven gevierd wordt, 'wortelt weer de hoop / in 't menselijk bestaan'.
(Bron: toelichting geparafraseerd ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven III-18.)
De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Het pure witte licht
  • 2. In stilte, ongezien
  • 3. De kruiden van de dood
  • 4. Haar blij getuigenis
  • 5. De werklijkheid van God
  • 6. Waar leven triomfeert
  • 7. Waar Pasen worden gevierd.

Muziek

Het korte metrum 6.6.6.6. is door Eileen Silcocks onderstreept met een in alle regels gelijkblijvend ritme. Ook eindigen alle regels op dezelfde lange noot.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie De aarde is vervuld (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.