Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het waren tien geboden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 540 Tussentijds 147 Oud-Katholiek Gezangboek 612
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Het waren tien geboden
Van veertig regels
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1957
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Exodus 31:18
Exodus 34:28
Numeri 32:13
1 Koningen 19:8
Matteüs 4:1-11
Matteüs 17:1-8
Marcus 1:12-13
Marcus 9:2-8
Lucas 4:1-13
Lucas 9:28-36
Lucas 24:32
Johannes 3:8
Handelingen 2:3-4
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Melodie Het waren tien geboden
Solmisatie 6-1-2-3-5-3-3 (a1)
6-1-7-6-5-6-6 (a2)
Gebruik
Kerkelijk jaar Veertigdagentijd
Invocabit
Reminiscere
Liturgie Tien geboden
Bijbels persoon Mozes
Elia
Liedbundels
Liedboek 2013 540
Tussentijds 147
Oud-Katholiek Gezangboek 612
Filippus Liederenboek 42
Lieteboek 2013 540
Liedboek voor de kinderen 14
Tuskentiden 147
Verzamelde Liederen 10
Zingend Geloven 1-13; 7-12
De tale Kanaäns 27
In wind en vuur I-24
Kinderdiensten 3-45

Het waren tien geboden is een lied van Willem Barnard (1920-2010) op muziek van Frits Mehrtens, die er een dubbelmelodie voor schreef.

Opname beluisteren

 • Melodie a, Melodie b, Melodie a+b:
 • Eerste melodie:

Tekst

Dit aanstekelijke zondagslied en leerdicht - naar de motieven van zondag Invocabit - heeft een grotere actieradius dan deze zondag alleen. Zo wordt in de eerste strofe verwezen naar Exodus 31:18, in strofe 2 naar Johannes 3:8, in strofe 3 naar Exodus 34:28, in strofe 4 naar Deuteronomium 34 en Numeri 32:13, in strofe 5 naar I Koningen 19:8, in strofe 6 naar Mattheus 17: 1-9 (ook zondag Reminiscere), in strofe 7 en 8 naar Mattheus 4: 1-11 (Invocabit). De laatste strofe wijst op de Paastijd tussen Opstandingsdag en Hemelvaartsdag: 'Dan zullen wij u loven / vier maal tien dagen lang'. De laatste regels wijzen naar Lucas 24:32 en Handelingen 2:3 en 4: 'dan zullen wij u loven / ons hart in vuur en vlam'. (Bron: toelichting ontleend aan het Documentatieblad bij Zingend Geloven, I-13.)

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Het waren tien geboden
 • 2. De wind blaast in vier streken
 • 3. en vier maal tien is veertig
 • 4. Maar Mozes is gestorven
 • 5. Elia heeft gelopen
 • 6. en Mozes en Elia
 • 7. maar Jezus is beneden
 • 8. en hier heeft Hij geleden
 • 9. en Hij heeft overwonnen
 • 10. Dan zullen wij U loven.

Muziek

Het lied werd voor het eerst gezongen op 12 maart 1957 in de Amsterdamse nocturnedienst in de Maranathakerk. Het is een dubbelmelodie in d kleine terts, waarvan de afzonderlijke delen los van elkaar en in combinatie met elkaar gezongen kunnen worden.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Het waren tien geboden (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Mark van Kuilenburg schreef verschillende variaties voor eenstemmig (mannen- of vrouwenkoor), vrouwen en mannen die melodie A of B zingen, a capella of met koor, gemeente, orgel en melodie A en B gecombineerd. Deze zettingen zijn verschenen in Muziek&Liturgie, 78 (2009) nr. 6 (december). In de begeleidingsbundel van Zingend Geloven hebben beide melodieën een eigen zetting gekregen, met de cantus firmus in de sopraan. De derde zetting is geschikt voor de combinatie; in deze zetting klinkt de eerste melodie in de sopraan en de tweede melodie in de bas. Het vermoeden bestaat dat de componist zelf zijn begeleidingen een toon omhoog transponeerde, naar e kleine terts. In het 'Liedboek 2013' is dit ook zo opgenomen.

Hymnologische informatie

 • Atze Bosch maakte de Friese vertaling: It wiene tsien geboaden
 • In Liedboek voor de kinderen is dit lied opgenomen onder nummer 14; hierin komen enkele inmiddels gewijzigde noten voor.

Literatuur

Toelichting: