Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hij die de blinden weer liet zien

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 534   Tussentijds 76   Weerklank 55 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hij die de blinden weer liet zien
Vorm strofelied
Tekst
Dichter Henk Jongerius
Vertaler Lyske Boersma (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 8:5-10
Matteüs 8:14-16
Matteüs 9:1-8
Matteüs 11:2-6
Matteüs 12:22
Matteüs 15:29-34
Matteüs 20:29-34
Marcus 1:29-34
Marcus 2:1-12
Marcus 7:31-37
Marcus 8:22-26
Marcus 10:46-52
Lucas 4:38-41
Lucas 5:17-26
Lucas 7:1-9
Lucas 7:19-23
Johannes 5:1-18
Johannes 6:35
Johannes 8:12
Johannes 9:1-41
Johannes 12:46
Johannes 14:6
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Componist Edward Miller
Melodie Caton
Rockingham
Rockingham Old
Solmisatie 1-3-4-2-1-3-5-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Paastijd
Liturgie Credo
Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Liedboek 2013 534
Tussentijds 76
Weerklank 55
 24 KL 15   LB Fr 534   PP 255   TT Fr 76   VWG 395 

Hij die de blinden weer liet zien is een lied van Henk Jongerius (geb. 1941) op muziek van Edward Miller (1735-1807).

Liedbundels

Het lied is het eerst opgenomen in 24 Kerkliederen voor koor en gemeente rond woord en sacrament (1975)

Opname beluisteren

Samenzang, Martinikerk Groningen. Organist: Egbert Minnema
Herford Cathedral Choir op Engelse tekst (When I survey the Wondrouw Cross)
  • Op accordion (instrumentaal):

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Inhoud

Het lied bestaat uit vier strofen die op eenzelfde manier in elkaar zitten. Na de aanhef Hij die… (r. 1 en 2) volgt wie hij is (r. 3 en 4). Die opzet leunt op de combinatie van twee gegevens uit de evangeliën. Het eerste is het antwoord dat Jezus geeft op de vraag van Johannes de Doper, ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ (Antwoord: ‘Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuwe bekend gemaakt’, Mt. 11: 2-6; Lc. 7: 19-23). Het tweede gegeven wordt gevormd door de ‘Ik ben’-woorden uit het Johannesevangelie. Deze combinatie vormt de rode lijn van het lied:

  1. Hij die de blinden weer liet zien – is zelf het licht
  2. Hij die de lammen lopen liet – is zelf de weg
  3. Hij die de armen voedsel gaf – is zelf het brood
  4. Hij die de doven horen deed - is zelf het woord

Elke strofe legt dezelfde route af naar de 4de regel: ons levenslicht / levenspad / levensbrood / levend woord – de Zoon van God.

Muziek

HijDieDeBlinden.png

Muziekuitgaven

  • Vierstemmige harmonisatie is verkrijgbaar bij Gooi en Sticht (betaald).

Zie het artikel Zie Caton (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Liturgisch gebruik

  • Bijbelverwijzingen: Matteüs 11,2-6; Lucas 7,19-23, Johannes 8,12 (coupl 1), 14,6 (coupl. 2), 6,35 (coup. 3), 1,14 (coupl. 4)

Hymnologische informatie

Lyske Boersma maakte de Friese vertaling: Hy dy’t de blinen ’t ljocht wer joech Edward Miller (1735-1807), ooit fluitist onder Händel, schreef deze melodie voor zijn bundel Psalms of David for the use of Parish churches uit 1790. Hij combineerde de melodie hier met een vijftal berijmde psalmen. In de eerste uitgave Hymns Ancient and Modern (1861) werd de melodie gecombineerd met When I survey the wondrous cross van Isaac Watts. Als tune staat in het liedboek ‘Caton’ aangegeven. De melodie is daarnaast ook bekend als Rockingham of Rockingham Old. Miller baseerde zijn tune op een bestaande melodie.

Etalagester
Fairytale bookmark gold.svg Dit artikel voldoet aan de kwaliteit en uitgangspunten die gelden voor de informatie op Kerkliedwiki.
Meer van dit soort artikelen staan in de Etalage
.