Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hij wekt mij elke morgen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hij wekt mij elke morgen
Morgenlied
Herkomst
Titel Er weckt mich alle Morgen
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1938
Tekst
Dichter Jochen Klepper
Vertaler Titia Lindeboom
Bijbelplaats Jesaja 50:4-5
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist Rudolf Zöbely
Gebruik
Getijde v/d dag Ochtend
Thema Licht en duisternis
Vertrouwen
Liedbundels
Het licht breekt door de wolken 2

Hij wekt mij elke morgen is een vertaling van het Jochen Kleppers Morgenlied: Er weckt mich alle Morgen. Titia Lindeboom maakte de Nederlandse tekst.

Al bij het ochtendgloren spreekt Hij tot mijn gemoed

Opname beluisteren

  • Duitse versie met de melodie van Rudolf Zöbely

Liedbundels

Er weckt mich alle Morgen is te vinden in het Evangelisches Gesangbuch als lied 452. Rudolf Zöbely maakte er in 1941 de melodie bij. De Nederlandse vertaling staat in de bundel Het licht breekt door de wolken en is tevens te zingen op de melodie van Gezang 427 (Liedboek 1973).

Tekst

Hij wekt mij elke morgen,
Hij wekt mij zelf het oor.
God houdt zich niet verborgen,
leidt mij de dagen door.
Al bij het ochtendgloren
spreekt Hij tot mijn gemoed,
zodat ik als herboren
het nieuwe licht begroet.

Hij spreekt als in de dagen
dat Hij de wereld schiep.
Mijn onrust en mijn klagen
verdwenen toen Hij riep.
Hij spreekt tot wie wil horen
van onbegrensde trouw.
Ik luister, en zijn woorden
zijn fris als morgendauw.

Hij wil mijn hart verheugen,
voortdurend naast mij gaan.
Hij is mijn bron van vreugde.
Zijn Woord is mijn bestaan.
Wat zou mij kunnen schaden;
ik luister naar zijn stem!
God geeft mij zijn genade,
mijn ziel behoort aan Hem!

Hij hoedt mij alle dagen,
Hij doet mij eeuwig recht.
Ik zal mij niet beklagen;
mijn Heer zorgt voor zijn knecht.
Hij wil mij volgzaam maken,
tot luisteren bereid,
dat Hij, bij mijn ontwaken
mij tot zijn dienst geleidt.

Hij wil mij vroeg omhullen
met liefde en met licht,
zijn Woord zal Hij vervullen.
Hij heeft in het gericht
mijn schuld willen betalen,
toen ik geen uitkomst zag.
Zijn Woord zal helder stralen,
hoe donker ook de dag!

Ontstaan

Jochen Klepper (1903-1942) groeide op in een vroom gezin, waarin de leer van de Herrnhuter Brüdergemeinde een belangrijke rol speelde. Iedere dag begon het gezin met het lezen van een bijbeltekst uit een dagboekje van deze gemeente, zodat de gezinsleden dit woord de hele dag met zich mee konden dragen en overdenken. Deze gewoonte heeft Jochen zich ter harte genomen en op een gegeven moment is hij boven zijn dagboekaantekeningen deze bijbelteksten gaan schrijven. Op 12 april 1938, de dinsdag van de lijdensweek, las hij Jesaja 50: 4 – 8, met daarin de passage:

Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De woorden bleven de hele dag in zijn hoofd rondzingen, zo schreef Klepper die dag in zijn dagboek en dat leidde tot het schrijven van dit lied. Uit die kleine dagboekaantekening blijkt, hoezeer Kleppers kerkliederen voortkwamen uit een levende omgang met het Woord van God.

Inhoud

Morgenliederen vormen een bekend genre in de kerkgezangen. Jochen Kleppers morgenlied onderscheidt zich omdat het niet – zoals de meeste morgenliederen – dankbaar terugblikt op Gods bescherming in de afgelopen nacht, maar vooruitblikt op de dag die aanbreekt.
Klepper stelt zich God voor als een liefdevolle meester die hem vriendelijk wakker roept. Met hetzelfde woord waarmee Hij de wereld schiep, wekt Hij ons het oor. Voor zijn lied gebruikt hij woorden uit het derde deel van het boek Jesaja: de ‘liederen van de lijdende knecht des Heren’, zoals ze wel worden genoemd. Kunstig heeft de dichter diverse bijbelteksten door de tekst geweven. Het ‘horen’ van Gods stem uit het eerste couplet is niet passief. Het is de bedoeling dat we ook daadwerkelijk luisteren, waaruit in het tweede couplet vanzelf volgt dat we Hem gehoorzamen. In de volgende coupletten wordt het luisteren naar God en het gehoorzamen breder getrokken, het gaat niet alleen om deze dag, maar om alle dagen, waarin wij volgen en God ons hoedt.

Er schijnt een krachtig en stralend licht over dit Morgenlied. Toch ontkent Jochen Klepper niet dat er donkere kanten aan het mensenleven zijn. Hij kon er zelf van meepraten. In de tijd waarin hij dit lied schreef werd het leven van hem en zijn gezinsleden ernstig bedreigd, zelfs met de dood, vanwege de waanideeën van het Derde Rijk. En toch zal zijn Woord krachtig stralen, besluit Klepper zijn lied.
Ondanks zijn eigen ellende is het denkbaar dat Klepper hetzelfde lied had geschreven, als het hem vergund was in een tijd van vrede en vriendelijkheid te leven. Want het donker is niet verdwenen met de ineenstorting van het ‘Duizendjarige Rijk’. Er is nog altijd veel leed, dichtbij en ver weg. De nood waarvan wij vandaag de dagen horen en zien, kan onze oren overprikkelen, verzadigen, afstompen, dichtdreunen. Wie dat bij zichzelf herkent en eraan lijdt, ontvangt uit het bijbelwoord en het er uit voortvloeiende Morgenlied van Jochen Klepper een belangrijk vingerwijzing: Er is maar Een die onze oren kan genezen, maar Een die onze oren uit diepe slaap en verdoving kan wekken, God, de vijfvoudige Hij uit het lied van Jochen Klepper.

Bron

  • Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch, Heft 8, Joachim Stalmann, 2003

Literatuur

  • Jochen Klepper, Marcus Baum, 2011

Externe links