Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De 15e Kerkliedwiki Schrijfdag is op vrijdag 3 maart 2023! Wil je meer weten of zelf bijdragen, kom naar deze Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Op Toonhoogte 2015 33 Zangbundel Joh. de Heer 357
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1773
Psalm 84
Schrijver Zonen van Korach (volgens opschrift)
Latijnse titel Quam dilecta!
Vulgaat Psalm 83
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Metrisch 8-8-9-8-8-9-8-8
Muziek
Componist Maistre Pierre
Melodie Psalm 84
Solmisatie 1-5-4-3-2-1-2-3
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 33
Zangbundel Joh. de Heer 357
Op Toonhoogte 19
Psalmberijming van 1773 84

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot is de beginregel van Psalm 84 in de Psalmberijming van 1773, en in zijn geheel opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer

Opname beluisteren

Tekst

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O Heer, der legerschaaren God!
Zijn mij uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn geneegenheên,
Om ’s Heeren voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen:
Mijn hart roept uit tot God, die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

2 Zelfs vindt de musch een huis, o Heer!
De zwaluw legt haar jongskens neêr
In ’t kunstig nest, bij uw altaaren,
Bij U, mijn Koning! en mijn God!
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
Geduchte Heer der legerschaaren!
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

3 Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen:
Steekt hen de heete middagzon
In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een’ milden regen,
Een’ regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Pauze

4 Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk hunner zal, in ’t zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen:
Let, Heer der legerschaaren, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed;
Ai! laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegeneegen oor,
O Jakobs God! geef mij gehoor.

5 O God! die ons ten schilde zijt,
En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch uw’ gezalfden Koning.
Eén dag is in uw huis mij meer
Dan duizend, daar ik U ontbeer:
’k Waar’ liever in mijns Bondgods wooning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d’ ijdle vreugd in ’s boozen tent.

6 Want God, de Heer, zoo goed, zoo mild,
Is ’t allen tijd’ een zon en schild;
Hij zal genaad’ en eere geeven:
Hij zal hun ’t goede nieet in nood
Onthouden, zelfs niet in den dood,
Die in oprechtheid voor Hem leeven.
Welzalig, Heer, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer gaf eerst, vanaf de 1e uitgave (1905), alleen de strofen 1, 3, 4 en 6, vanaf de 28e uitgave (1991) ook de andere.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.