Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoor, God, ons roepen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zingt Jubilate 816 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoor, God, ons roepen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Bijbelplaats Romeinen 8:25-28
Psalm 130
Psalm 139
Romeinen 8:22
Metrisch 11-11-11-5
Muziek
Componist Willem Vogel (a)
Melodie Zalige ure! Vruchtbaar van verblijden (b)
Herkomst Camphuysens Stichtelijke rymen, 1680 (b)
Solmisatie 3-1-2-3-3-2-3-4-3-2-1 (a)
Liedbundels
Zingt Jubilate 816
Lied van de week 860107(b)
Zingend Geloven 3-74(a)

Hoor, God, ons roepen is een lied van Sytze de Vries, getoonzet door Willem Vogel.

Tekst

Inhoud

In dit lied wordt als het ware meditatief gereageerd op een passage uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8: 25-28) waar gesproken wordt over de hoop 'op hetgeen wij niet zien' en de verwachting daarvan 'met volharding'. De Geest zal dan onze zwakheid te hulp komen, 'want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen'.

De strofen 1, 2 en 3 verwoorden Paulus' gedachtengang, dat wij leven van de hoop op hetgeen wij nog niet zien en hebben de vorm van een gebed aangenomen. Een gebed om de Geest, die werkelijk kracht geeft. Deze Geest geeft ruimte om 'ons onvermogen' te vertalen 'tot in den hoge' (strofe 3). En dat gebeurt door de 'Adem van God', waarvan al sprake is in Genesis 1: 'en de Geest Gods' , die zweefde over de wateren, is zo scheppend en herscheppend bezig.

In strofe 4 zijn verschillende beelden uit Psalm 130 en Psalm 139 herkenbaar. De twee slotregels van de strofen 3, 4 en 5 herhalen steeds op verschillende wijze dat de Geest zelf in ons bidt en voor ons pleit. Vooral strofe 5 noemt dat. Zo gaat de Geest van God uit én keert tot Hem terug en heeft daarbij 'ons bidden opgevangen'. Strofe 6 verwijst naar de schepping die 'in al haar delen zucht en in barensnood is' en roept om een Geest, die voor allen pleit. (Bron: toelichting ontleend aan het Commentaar bij Zingend Geloven, III-74 en de toelichting bij 'Lied van de Week, januari 1986).

Muziek

Oorspronkelijk schreef de dichter dit lied op de melodie van 'Zalige ure, vruchtbaar van verblijden'. Willem Vogel schreef op verzoek van de redactie van 'Zingend Geloven' een nieuwe melodie, omdat de melodie bijna te vrolijk werd gevonden voor de vragende tekst. De toonsoort is F grote terts. Vogel laat zijn melodie op de terts beginnen en houdt de eerste regel in het tamelijk kleine toongebied van een kwart. Na de eerste regel te hebben beëindigd op de tonica f, begint ook regel 2 met de terts. Nu gaat de wijs door tot aan het melodische hoogtepunt op d twee-gestreept. Hiermee wordt het toongebied uitgebreid tot een grote sext. Regel 3 breidt de melodie nog verder uit, maar in de laagte. De omvang van deze regel is een octaaf! De uitroepen die alle strofen besluiten kregen door de opwaartse octaafsprong tussen regel 3 en 4 een 'wakkerschuddend' karakter. Totale melodie-omvang: een none. (Bron: Toelichting ingekort overgenomen uit het Commentaar bij Zingend Geloven, III-74).