Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik breng een rechter aan het licht

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 459 (a)   Tussentijds 50 (a)   Gereformeerd Kerkboek Gezang 30 (a) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik breng een rechter aan het licht
Zo Heer, zo knecht
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1986
Tekst
Dichter Jaap Zijlstra
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Jesaja 42:1-7
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Melodie O Heiland, reiss die Himmel auf (a)
Het waren twee ghespeelkens goet (b)
Herkomst Augsburg 1666 (a)
Antwerpen 1544 (b)
Solmisatie 2-4-5-6-2-4-3-2 (a)
6-6-6-3-3-5-3-1 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Epifaniëntijd
Liedbundels
Liedboek 2013 459 (a)
Tussentijds 50 (a)
Gereformeerd Kerkboek Gezang 30 (a)
Lieteboek 2013 459 (a)
Lied van de week 861216 (b)
Tuskentiden 50 (a)
Van harte brengen wij U lof 16 (a)
Zingend Geloven 5-16 (a)

Ik breng een rechter aan het licht is een lied van Jaap Zijlstra en heeft als titel Zo Heer, zo knecht meegekregen.

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

Jaap Zijlstra schreef dit lied op verzoek van de redactie van 'Lied van de Week', een NCRV-radioproject in samenwerking met uitgeverij Boekencentrum. De titel 'Knecht van God' wordt in de Schriften voor enkelingen, maar ook voor heel Israël als volk gebruikt. Als de koning zo wordt genoemd, personifieert hij dit knechtschap van heel het volk. Volk én koning hebben als hoogste en eerste taak de gerechtigheid van God hoog te houden.

Inhoud

De dichter heeft de karakteristiek van het knechtschap niet alleen berijmd, maar ook geïnterpreteerd. Hij voert in dit lied eigen beelden en nieuwe taal in, zoals bijv. 'schreeuwer in de straat', 'potentaat', 'een lamp die helder schijnt', 'eerste morgenlicht', 'vorst der vorsten'. Per strofe voegt Zijlstra een eigenschap van Gods knecht toe, totdat de spanning uitloopt in de laatste, zevende, strofe:

De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

Muziek

Jaap Zijlstra koos voor zijn lied een oude melodie uit het 'Antwerps liedboek', waarin onder het kopje 'Van twee ghespeelkens te Wittenberch' het liefdesrelaas van 'twee ghespeelkens' met de 'Lantsknecht' staat. De melodie kenmerkt zich door een feestelijk melisma in de 3e en 4e regel. Deze melodie werd in de Souter Liedekens ook gebruikt voor Psalm 8 ("O Heer, ons alderliefste Heer") en het was voor deze tekst dat Jacobus Clemens non Papa een driestemmige polyfone zetting schreef. De cantus firmus is voor de tenor; sopraan en alt kwinkeleren daarboven en de bassen geven de 'knecht' de basis die nodig is. In 'Lied van de Week' (december 1986) is deze zetting voorzien van de tekst van Zijlstra opgenomen. Een kleine aanpassing m.b.t. de tekstverdeling in de melisma's was hiervoor nodig.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie O Heiland, reiss die Himmel auf (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Hymnologische informatie

Atze Bosch heeft de Friese vertaling gemaakt: Ik bring in rjochter oan it ljocht