Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik slaap in Uw bescherming, Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 250 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik slaap in Uw bescherming, Heer
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Ich liege, Herr, in deiner Hut
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1938
Tekst
Dichter Jochen Klepper
Vertaler Titia Lindeboom
Bijbelplaats Psalm 4:9
Metrisch 8-7-8-7
Muziek
Componist Fritz Werner (a)
Christian Dostal (b)
Ina Lohr (c)
Solmisatie 2-2-4-3-2-4-5-6 (a)
Gebruik
Getijde v/d dag Avond
Thema Vertrouwen
Stilte
Liedbundels
Liedboek 2013 250 (a)
Evangelisches Gesangbuch 486 (a)
Gotteslob 99 (b)
Het licht breekt door de wolken 4
Jij, mijn adem 159
Lieteboek 2013 250 (a)
Zingend Geloven 2-139 (c)

Ik leg mij in uw hoede neer is een avondlied en een vertaling van Ich liege, Herr, in deiner Hut van Jochen Klepper. Het lied is uit het Duits vertaald door Titia Lindeboom en opgenomen in de bundel Het licht breekt door de wolken. De melodie is van Fritz Werner (1898-1977).

Opname beluisteren

  • Met de melodie van Fritz Werner, die te vinden is in het Evangelisches Liedbuch en het Liedboek 2013.
  • De kindercantorij van de St. Jacobuskerk in Schifferstadt zingt de eerste strofe van het lied op de melodie van Christian Dostal zoals het in het Duitse, rooms-katholieke liedboek Gotteslob is opgenomen.:


Liedbundels

De Duitse versie van het lied staat in het Evangelisches Gesangbuch (EG 486) en in Gotteslob (GL 99).

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan hier niet volledig worden weergegeven. De eerste strofe luidt:


Ik slaap in uw bescherming, Heer,
U neemt mij in uw hoede.
Ik vlij me in uw armen neer,
verkwik mij met het goede.

  • Eerste strofe Duitse versie:

Ich liege, Herr, in deiner Hut
und schlafe ganz mit Frieden.
Dem, der in deinen Armen ruht,
ist wahre Rast beschieden.

Ontstaan

Jochen Klepper schreef dit lied begin mei 1938, en stuurde het aan zijn rooms-katholieke vriend en collega-schrijver Reinhold Schneider voor diens 35ste verjaardag. Schneider bedankt hem in een brief voor het ,,prachtige, diep troostende gedicht. De zeldzame vrede en geborgenheid die uit uw verzen spreken, geven – naar ik hoop – de juiste toon aan voor het nieuwe levensjaar. Dat het juist de Heer is die ons in de nacht leidt is een belangrijk inzicht. De nacht ontleent haar zin aan Hem, door Hem wordt zij al zachtjes verlicht. Zo blijft zij wel nacht, maar niet langer zonder troost.’’ De dag erna (14 mei) citeert Klepper uit deze brief in zijn dagboek, en vervolgt ietwat verbaasd: ,,Wist hij dan werkelijk niet, dat het juist God is die ons in de nacht voert?’’
Nog in 1938 verscheen dit lied in Kleppers bundel Kyrie. Enige maanden later werd het opgenomen in het nieuwe liedboek van de Evangelisch-Reformierte Kirche in Duitstalig Zwitserland. Het is het eerste lied van Jochen Klepper dat werd opgenomen in een zangbundel en voor hem betekende dat bijzonder veel. In zijn dagboek schreef hij: ,,Nu is datgene gebeurd wat ik pas voor mogelijk hield aan het einde van mijn leven, ja, zelfs na mijn dood.’’

Inhoud

Het thema van het lied is tweeledig. God leidt ons door de nacht van de tijd; hier de tijd van het nationaalsocialisme waarin Klepper en Schneider leefden en werkten. Tevens gaat het hier om de nacht in letterlijke zin: Jochen Klepper leed aan een ernstige vorm van slapeloosheid, vanwege alle angsten die hij doorstond in zijn leven als echtgenoot van een Joodse vrouw en stiefvader van twee Joodse dochters.
Het lied telt elf coupletten, maar de commissie van het Zwitserse liedboek wilde aanvankelijk alleen de coupletten 1, 2 en 3 opnemen, omdat die letterlijk aan zijn ontleend aan Psalm 4: 9:

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis. (NBV)

Klepper kon zich vinden in de keuze van de Zwitsers, omdat hij vond dat kerkliederen juist hun kracht ontlenen aan het verwoorden van bijbelteksten. ,,Ligt er in het negende vers van de door Luther zo geliefde psalm niet een avondlied besloten, dat geen dichterlijke toevoegingen nodig heeft?’’, schreef hij. Wel vroeg hij ook het slotcouplet te laten opnemen, en daarmee ging de commissie akkoord. De overige coupletten gaan over Gods nabijheid in zorgen en benauwenissen; zowel op persoonlijk vlak als wat het wereldgebeuren betreft.
Van ‘Ich liege, Herr, in deiner Hut’ zijn meerdere Nederlandse vertalingen gemaakt. Een vertaling van Sytze de Vries is te vinden het Liedboek 2013, Lied 250: Ik leg mij in uw hoede neer. In de bundel Zingend Geloven, deel 2, is een vertaling van Ad den Besten opgenomen met als titel ‘Heer, in uw hoede is het goed’.

Muziek

Fritz Werner, kerkmusicus uit Potsdam, heeft diverse composities gemaakt op liedteksten van Klepper, waaronder dit Abendlied. In een brief op 23 november 1938 schrijft hij: ,,Geachte heer Klepper! Van uw mooie dichtbundeltje Kyrie heb ik twaalf liederen op muziek gezet – zo eenvoudig dat zij zelfs door de gemeente kunnen worden gezongen.’’ Pas na de oorlog heeft Werner zijn composities uitgegeven.
Werner gaf het avondlied een vierledige, dorische melodie mee. Daardoor ademt het lied de rust van een oudkerkelijk gezang.

Literatuur

  • ‘Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch’, Heft 8, Jürgen Henkys, 2003
  • 'Jochen Klepper', Marcus Baum, 2011
  • ‘Das Gesangbuch als Lebensbegleiter’, Michael Heymel, 2012


Externe links