Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik wil mij gaan vertroosten (Brugman)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 174 Zangbundel Joh. de Heer 439
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik wil mij gaan vertroosten
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Ic wil mi gaen vertroesten
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 15e eeuw
Tekst
Dichter Johannes Brugman
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Melodie Ik wil mij gaan vertroosten
Herkomst Antwerpen 1539
Solmisatie 6-6-6-5-7-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Stille Week
Goede Vrijdag
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 174
Zangbundel Joh. de Heer 439
Hervormde Bundel 1938 154
119 Gezangen 29

Zie het artikel Dit artikel gaat over het oorspronkelijke lied, voor de vrije vertaling van Jaap Zijlstra zie Ik wil mij gaan vertroosten (Zijlstra).

Ik wil mij gaan vertroosten is een lied van de lijdensweek, van Johannes Brugman. Jaap Zijlstra maakte later een vrije vertaling.

Opname beluisteren

Tekst

Oorsponkelijke tekst

1. Ick wil mi gaen vertroosten
In Iesus liden groot
Al hevet ghestaen ten boosten
Het mocht noch werden goet
Al om mijn sondich leuen
Ben ick met druck bevaen
Dat wil ick gaen begeven
O Iesu siet mi aen.

2. Mijn suchten ende mijn kermem
Siet aen ghenadich God.
Eylaes wilt mijns ontfermen
Al heb ick u ghebot
Versmaet tot menigher uren
Ick wil mi beteren gaen
Dit doet mijn herte trueren
O Iesu siet mi aen.

3. Den tijt heb ick verloren
Die ghi mi hebt verleent
Nae u en wilde ick niet horen
In sonden was ick versteent.
Seer traech ben ic tot duechden
Al heb ick goed vermaen
Oorspronck der eewiger vruechden
O Iesu siet my aen.

4. Al ben ick vol van sonden
Wilt mijns ghedachtich sijn
U duecht is sonder gronden
Die schulden sijn al mijn
Ick kent al yst seer spade
En wilt mi niet versmaen
Aen u roep ick ghenade
O Iesu siet my aen.

5. Och lacy mi ocharmen
Hadde ict te voren versint
Soe mocht ick in uwen arme
Rusten als u kind
Om mijn groote misdaden
Mocht ick mi wel verslaen
Maer vat vol alder ghenaden
O Iesu siet mi aen.

6. Maria keyserinne
Des sondaers toeverlaet
Vercrijcht mi uws kints minne
Want mi nu nauwe staet.
O maghet wilt mi hooren
In mijnder noot bi staen
Noch roep ick als te voren
O Iesu siet mi aen.

7. O heylighen alle gader
Staet mi in noode bi
Wilt bidden God den vader
Dat hi mijnder ghenadich si
Mijn roepen en wil ic niet laten
Mocht ick ghenade ontfaen
Noch roepe ick macht mi baten
O Iesu siet mi aen.

Tekst in de Hervormde Bundel 1938

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot.
Al heeft 't gestaan ten boosten,
het kan nog worden goed.
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaan;
dat wil ik gaan begeven:
o Jesu, zie mij aan!

2. De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild' ik niet horen,
in zonden was 'k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan:
oorsprong der eeuw'ge vreugden,
o Jesu, zie mij aan!

3. Al ben ik vol van zonden,
wil mijns gedachtig zijn.
Uw deugd is zonder gronden,
de schulden zijn al mijn!
Ik ken 't, al is 't zeer spade,
en wil mij niet versmaan,
U smeek ik om genade:
o Jesu, zie mij aan!

Muziek

Zettingen

Zie het artikel Zie Ik wil mij gaan vertroosten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer neemt vanaf de 28e uitgave (1991) de versie uit de Hervormde Bundel 1938 over.

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.