Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

In vuur en vlam zet ons de Geest

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 105 Weerklank 197
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
In vuur en vlam zet ons de Geest
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter André Troost
Bijbelplaats Handelingen 2
Handelingen 16:19-26
Marcus 9:23-24
Marcus 16:15-18
Matteüs 11:28-30
Lucas 3:10
Matteüs 5:11-16
Efeziërs 1:22-23
Psalm 42:9
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Componist Anoniem
Melodie Truro
Herkomst Psalmodia Evangelica 1789
Solmisatie 1-3-4-5-5-6-7-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Pinksteren
Thema Hoop
Levensweg
Navolging
Twijfel
Zoeken
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 105
Weerklank 197
Zingende gezegend 184

In vuur en vlam zet ons de Geest is een Pinksterlied. De tekst is van André Troost, de Engelse melodie met de naam Truro is gemaakt door een anonieme componist, voor het eerst in 1789 gepubliceerd in de bundel Psalmodia Evangelica.

Opname beluisteren

  • Samenzang in de Vaste Burchtkerk (GKv) in Gouda.

Tekst

De tekst van dit lied is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (geheel) worden weergegeven.

Inhoud

Dichter André Troost begint zijn lied bij de Pinkstergeschiedenis van Handelingen 2: hij verbindt de vlammen / vuurtongen op de hoofden van de mensen die bij elkaar zijn om op de trooster te wachten op de uitstorting van de Geest. Hij doet dat met de in verband met Pinksteren zeer toepasselijke Nederlandse uitdrukking 'in vuur en vlam staan', wat bekent dat je ergens heel erg enthousiast over bent. De laatste regel luidt 'hoor hoe Gods kerk geboren wordt'.

Vervolgens geeft de dichter dan ook Bijbelse voorbeelden hoe de Geest heeft gewerkt bij het ontstaan van de christelijke kerk. Zo ontwaakt je door de Geest uit ongeloof, een verwijzing naar de genezing van de bezeten jongen (couplet 2, Marcus 9); zo ontvangen Paulus en Silas kracht in de gevangenis (coupletten 4 en 6 - Handelingen 16) en zingen ze in overeenstemming met psalm 42 psalmen in de nacht.

André Troost citeert of parafraseert ook een aantal uitspraken van Jezus: 'Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered' (couplet 3, Marcus 16:16); 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan' (couplet 6, Matteüs 11:28); 'Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft' (couplet 7, Lucas 3:10) en: 'Jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld (Matteüs 5:13 en 14). Tenslotte citeert Troost de apostel Paulus, die in bijna al zijn brieven (bijvoorbeeld in Efeziërs 1:22-23) het verband legt tussen Christus en gemeente / kerk als het hoofd dat het lichaam bestuurt.

Muziek

André Troost maakte 'In vuur en vlam zet ons de Geest' op de melodie van Jezus zal heersen waar de zon, Liedboek voor de kerken gezang 281. Die melodie klinkt aanstekelijk door zijn gepunteerde ritmes (in de eerste regel meteen al twee pal na elkaar), stijgende reeksen, grote toonomvang (de hoge e in de derde regel), melismen op de achtste noten. Het meest opvallend aan het slot van de melodie is de enorme septiemsprong naar beneden (neerstorting of uitstorting?) in de vierde regel. Vreemd genoeg is die sprong makkelijk te zingen, wat duidt op de goede compositorische kwaliteiten van de anonieme componist.

De auteur van de melodie is onbekend. De wijs is voor het eerst gepubliceerd in 1789 in de bundel 'Psalmodia Evangelica, a collection of Psalms and Hymns in three parts for public worship by Thomas Williams'. In het Engelse taalgebied is het gebruikelijk dat hymns een naam krijgen - waarmee kerkgangers, kerkmusici en geestelijken doorgaans vertrouwd zijn. De naam van deze melodie luidt 'Truro'. Truro is een bisschopsstad in het westen van de zuid-Engelse landstreek Cornwall.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Truro (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Begeleidingsbundel bij het Gereformeerd Kerkboek. Muziekuitgeverij Nootzaak, Zutphen, www.dirkzwart.com.

Hymnologische informatie

André Troost maakte op de melodie 'Truro' meer liederen, waaronder Zing met ons mee uit alle macht (Evangelische Liedbundel, lied 81) over Paulus en Silas die 's nachts in de gevangenis van de stad Filippi psalmen zingen. Opmerkelijk is dat de tweede strofe uit dat lied vrijwel overeenkomt met het eerste couplet van In vuur en vlam zet ons de Geest.

Het eerste couplet van In vuur en vlam zet ons de Geest luidt:

In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort -
hoort hoe de Gods kerk geboren wordt.

Het tweede couplet van Zing met ons mee uit alle macht luidt:

In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
het licht dat, op ons uitgestort,
weerkaatst, vermenigvuldigd wordt.