Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

In wat tijd, hoe groot en heerlijk

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 265 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
In wat tijd, hoe groot en heerlijk
Tekst
Dichter Onbekend
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist Onbekend
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 265

In wat tijd, hoe groot en heerlijk is een lied van onbekende oorsprong, er is geen tekstdichter of componist bekend. Het is al sinds de vroegste edities opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer.

Opname beluisteren

Tekst

1
  In wat tijd, hoe groot en heerlijk,
  zagen wij het levenslicht;
  is dit niet het eind der eeuwen,
  voorboô van het Godsgericht!
  Zie, de natiën ontwaken,
  Israël vraagt naar zijn Heer,
  't schepsel zucht! Spreekt niet reeds alles,
  Jezus, van Uw wederkeer?
2
  Gord, gemeent', uw wapenrusting
  om de leên tot feller strijd;
  helm en harnas, schild en slagzwaard,
  toon' Wiens erf en deel gij zijt.
  Als uw Vorst Zijn heirmacht monstert,
  zie Hij 't ieder onzer aan.
  Dat het eer ons is en vreugde,
  onder Zijn banier te staan.
3
  Ook de boze spitst ten krijg zich;
  't voorgevoelen van zijn val
  doet hem worst'len tot vermeerd'ren
  van zijn slinkend strijd'rental.
  Machtigen lokt hij met vleitaal,
  zwakken wint hij door zijn list;
  waak, gemeente, 't is uw ere,
  als de hel haar doelwit mist.
4
  Waak, gemeente, toon' uw' strijden,
  wiens banier en naam gij draagt;
  dat 't nabij zijn van uw Koning
  de eer die gij 't vurigst vraagt!
  Hoor' elk onzer 't van Zijn lippen,
  als eens voor Zijn troon wij staan:
  "Wees Mij welkom, gij getrouwe,
  wat gij deed. was welgedaan".

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

In de nieuwste edities van de Zangbundel Joh. de Heer wordt de tekst toegeschreven aan C.S. Adama van Scheltema. Wellicht alleen omdat in oudere edities van de omliggende liederen werd aangegeven dat ze overgenomen zijn uit de Gezangen Sions ( vroegere bundel van de Zevende dags Adventisten) . Het identificeren van de Gezangen Sions met werk van AvS is een fout die in de nieuwste edities van de JdH bundel konsekwent wordt gemaakt.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied