Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zingend Geloven/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zingend Geloven
Zingend Geloven

Deze integrale inhoudsopgave van alle delen van de reeks Zingend Geloven is gebaseerd op de rubrieksindeling bij liturgisch gebruik, zoals opgenomen in het boekje Zingend Geloven - Register bij de complete reeks (ISBN 9023919793). Hierin zijn echter niet alle liederen opgenomen.

1rightarrow blue.svg Zie ook de inhoudsopgave per deel.

Getijden van het jaar

Advent

Kersttijd

Kerstnacht

Kerstmorgen

Gedachtenis van Stefanus (26 december)

Jaarwisseling, 8e Kerstdag

Epifaniëntijd

Epifanie, Verschijning van de Heer

Doop van de Heer (1e zondag na Epifanie)

Kanazondag (2e zondag na Epifanie)

Veertigdagentijd

Aswoensdag

1e zondag van de Veertigdagentijd

2e zondag van de Veertigdagentijd

3e zondag van de Veertigdagentijd

4e zondag van de Veertigdagentijd

5e zondag van de Veertigdagentijd

6e zondag van de Veertigdagentijd (Palm- en Passiezondag)

Goede Week

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Paastijd (algemeen)

Paasnacht

Paasmorgen

2e zondag van Pasen

3e zondag van Pasen (Luthers: 4e zondag van Pasen)

4e zondag van Pasen (Luthers: 3e zondag van Pasen)

5e zondag van Pasen

Hemelvaartsdag

7e zondag van Pasen

Pinksteren

Trinitatis

4 en 5 mei

Zomertijd

Herfsttijd (algemeen)

Oogstdienst, Dankdag voor het gewas

Joodse feesten

Allerheiligen

Gedenkdag van Willibrord (7 november)

Voleinding, Koninkrijk van God

Getijden van de dag

Morgen (lauden)

Middag

Avond (vespers, completen)

Aan tafel

Getijden van het leven

Algemeen

Geboorte

Trouwviering

Huiszegen

Alleen zijn, ziekte

Levenseinde

Uitvaart

Uitvaart kind

De gemeente bijeen

Aanvang, drempelgebed

Litanie, Kyrie

Gloria

De Tien Woorden

Acclamatie bij lezingen

Credo

Voorbeden, acclamaties bij voorbeden

Doop

Bevestiging ambtsdragers, viering ambtsjubileum

Maaltijd van de Heer

Tafelgebed

Sanctus en Benedictus

Onze Vader

Afsluiting, zegen

De gemeente en de wereld

Vrede en gerechtigheid

Kerk en oecumene