Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ja, de Trooster is gekomen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 102a (a), 102b (b) Weerklank 198 (b) Zangbundel Joh. de Heer 613█
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ja, de Trooster is gekomen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Isaac da Costa
Vertaler Hendrik Hasper (b)
Bijbelplaats Handelingen 1
Handelingen 2
Metrisch 8-7-8-7-8-7-7-8-7-7
Muziek
Componist Johann Schop (a)
Melodie Sollt ich meinem Gott nicht singen (variant) (b)
Herkomst bewerking naar J.Schop (b)
vereenvoudigd maar Gerard von Brucken Fock (c)
Solmisatie 2-2-6-2-1-1-2-2 (a)
6-1-3-6-6-5-5-6-6 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Pinksteren
Liturgie Aanvang
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 102a (a), 102b (b)
Weerklank 198 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 613█
Gezangboek EBG 228 (a)
Uit aller mond 109 (b)
Liederen voor de Gemeentezang 230
E&R-liedbundel 1 111 (a)
Geestelijke Liederenschat 1935 231

Ja, de Trooster is gekomen is een pinksterlied, oorspronkelijk van Isaac da Costa. Hij schreef zijn tekst op de melodie van het Duitse lied Sollt ich meinem Gott nicht singen van Johann Schop. Het is nog met originele tekst (gedeeltelijk) opgenomen als lied 613 , vervalllen 1947 in de Zangbundel Joh,. de Heer. Nieuwere bundels gebruiken een verregaand gemoderniseerde tekst van Hendrik Hasper. De Geestelijke Liederenschat 1935 heeft een minder gemoderniseerde tekst met 6 strofen.

Opname beluisteren

  • Melodie b:

Tekst

  • JdH 613**

1Ja! de Trooster is gekomen, Jezus ging van d' aarde heen!
Jezus, van U opgenomen Liet, O Kerk! u niet alleen!
De Beloofde werd gezonden, enb de kracht uit God kwam neer!
't Past ons, juichend , keer op keer Zijn verschijning te verkonden!
Heden is het Pinksterfeest! Looft en dankt den Heil'gen Geest.(2x)

2 Wil ons tot een tempel maken, dien Uw heerlijkheid vervult
dat w'eens uit het graf ontwaken, in onsterflijkheid gehuld!
Ook de kwijnende gemeente wacht van U het leven weer!
Daal op 't overblijfsel neer! Op 't verstrooid en dor gebeente
dat Uw blazing slechts verbeidt, en t' herrijst in heerlijkheid!(2x)

3 Trooster, Zalver, Gij zult komen op t'gebed , door U verwekt!
van Uw regens, van Uw stromen, wordt eens d'aaarde gansch bedekt!
Liefde en ijver zullen blaken waar reeds allel scheen verkwijnd,
als de Pinksterzon verschijnt! Noordenwind, o wil ontwaken!
 Zuidenwind, doorwaai den hof! Heil'ge Geest, U zijn de lof! (2x)

De gemoderniseerde tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom niet worden weergegeven.

De eerste regels van de vijf coupletten luiden:

1. Ja, de Trooster is gekomen
2. Loof de Geest, die van de Vader
3. Loof de Geest, Hij zal niet wijken
4. Geest der kennis, Geest der waarheid
5. Trooster, zalver, Gij zult komen

De Geestelijke Liederenschat 1935:

1. Ja, de Trooster is gekomen
2. Looft Hem, die met vuur gekomen
3. Looft den Geest, Hij zal niet wijken
4. Maak ons ook in donk're tijden
4. Geest der kennis, Geest der waarheid
5. Heil'ge Trooster! Gij zult komen

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Sollt ich meinem Gott nicht singen (variant) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.

voor meer literatuur, zie originele melodie:

Zie het artikel Zie Sollt ich meinem Gott nicht singen (melodie)

Begeleidingsbundel bij het Gereformeerd Kerkboek. Muziekuitgeverij Nootzaak, Zutphen, www.dirkzwart.com.

Bewerkingen

Hymnologische informatie

  • In het Gereformeerd Kerkboek zijn bij dit lied twee melodieën afgedrukt. De a-melodie is de oorspronkelijke melodie van Johann Schop. De b-melodie is een latere isometrische variant van de melodie van Schop. Niet alleen de ritmiek daarin veranderd, ook het melodieverloop is genivelleerd. Grote sprongen en hoge noten zijn eruit.
  • In de bundel Weerklank is dit pinksterlied als lied 198 opgenomen onder de titel Ja, de trooster is gekomen!, in een tekstbewerking van Hendrik Hasper. Het vijfde couplet van Da Costa ('Trooster, zalver, Gij zult komen') is daarbij niet overgenomen.
  • De versie in de Zangbundel Joh. de Heer was tot 1940 opgenomen. Het had 3 strofen en de melodie was met vereenvoudigde zetting overgenomen uit Von Brucken Fock, 22 Geestelijke Liederen.
  • Predikant/dichter René Barkema maakte voor de Pinksterdienst van 2014 in De Kandelaar in Amersfoort een hertaling van de coupletten 3, 4 en 5 van Da Costa's lied:

1. Prijs de Geest, hij waait nooit over,
hij blijft altijd bij zijn kerk.
Niemand gaat zijn macht te boven,
hij blijft bij ons, hij is sterk.
Wees niet bang, verloren schapen,
wees niet bang, gevonden kind,
als de twijfel jou verblindt.
Want Gods Geest ligt nooit te slapen,
zelfs als jij geen uitweg ziet –
hij verlaat zijn kudde niet.

2. Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade, van gebed,
geef dat ons bestaan voor altijd
bij Gods nieuws wordt ingezet.
Doe ons ‘Abba, Vader’ bidden,
zeggen: ‘Jezus, onze Heer’ –
u verdient de hoogste eer!
Werk met kracht, hier in ons midden:
vul ons hart, stuur onze mond,
maak ons leven kerngezond.

3. Trooster, Steuner, u zult komen
als wij bidden om uw kracht.
U vervult de stoutste dromen,
antwoordt op de felste klacht.
Heel de wereld wordt weer prachtig,
ook al lijkt nu alles stuk:
straks brengt u volmaakt geluk.
Heilig vuur, brand warm en krachtig!
Stormwind, blaas de wereld schoon!
Eer aan u die in ons woont!

Culturele informatie

Literatuur

Externe links