Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus' kruis, zijn angst en pijn

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus' kruis, zijn angst en pijn
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesu Kreuz, Leiden und Pein
Taal Duits
Land Tsjechië
Periode 16e eeuw
Tekst
Dichter Petrus Herbert
Vertaler Ad den Besten
Bijbelplaats Matteüs 26:1-29
Matteüs 27:1-10
Matteüs 27:11-50
Matteüs 27:51-66
Johannes 12:20-28
Johannes 18
Johannes 19
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist Michael Weisse
Melodie Christus der uns selig macht
Solmisatie 5-5-5-4-4-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Palmzondag
Goede Vrijdag
Liedbundels
Adem van het jaar 94
Zingend Geloven 1-47

Dit tien strofen tellende lied Jezus' kruis, zijn angst en pijn is door Ad den Besten uit het Duits vertaald. Het lied is geschreven op de melodie van Christus, der uns selig macht (melodie).

Tekst

Karakteristiek voor dit lied is de verhalende vorm: in 17 stadia wordt Jezus' lijdensgeschiedenis zingend verteld, waarbij opvalt dat de dichter, Petrus Herbert, deze lijdensgeschiedenis al vroeg in Jezus' leven laat beginnen en Jezus' hele lijdensweg als 'ons ten zegen' (strofe 2) ziet.

De negende strofe is door Ad den Besten als volgt vertaald :

Jezus is de korrel graan,
in de grond gevallen,
Hij, die stierf om op te staan, (ook: want Hij stierf om op te staan)
Hij brengt voor ons allen
eeuwig rijke vruchten voort;
Hij heeft - ons ten leven,
die geloven in Gods woord -
goed en bloed gegeven.

Muziek

De melodie van 'Christus, der uns selig macht' geniet vooral bekendheid omdat J.S. Bach het als openingskoraal van het tweede deel van zijn Johannes-Passion (BWV 245) heeft gebruikt. De binaire, phrygische melodie kenmerkt zich door op de hoge d-tweegestreepte noot met drie toonherhalingen 'hamerend' te beginnen; oorspronkelijk (dus) op de woorden: Christus, der... In de vijfde regel komt dit, een kwint lager, opnieuw voor. Het lied heeft een syllabisch karakter, maar aan het eind van de even regels is ruimte voor een melisma. Opvallend is het grote contrast in toonhoogte tussen de verschillende regels: de ambitus loopt van bes tot d-tweegestreept.

Literatuur

Arie Eikelboom, Hymnologie XVI, p. 48-59, ISBN 9789082249088