Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus, Die mijn ziel bemint

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 180 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus! dien mijn ziel bemint
Jezus mijn toevlucht
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesus, Lover of my Soul
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1740
Tekst
Dichter Charles Wesley
Vertaler Meier Salomon Bromet
Hendrik Hasper (b)
Metrisch 7-7-7-7-7-7-7-7
Muziek
Componist Simeon Butler Marsh (a)
Joseph Perry Holbrook (b)
Melodie Martyn (a)
Refuge (Holbrook) (b)
Solmisatie 3-3-3-1-2-2-2-3-3-5-4-3-2-1 (a)
3-3-3-1-4-3-3-1-1-2-3-4-6-5-4-3 (b)
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 180 (a)
Opwekkingsliederen Bromet 42 (a), 251 (b)
Liedbundel met Bijbellezingen 48(a,c)
Liedbundel met Bijbellezingen 50(b,c)

Jezus, dien mijn ziel bemint is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van Jesus, Lover of my Soul van Charles Wesley (zie daar). Hij publiceerde het eerst met de meest gangbare melodie, Martyn van Simeon Butler Marsh, en later nog eens (nieuwe wijze) met de melodie Refuge van Joseph Perry Holbrook. De Liedbundel met Bijbellezingen hebben het 2 keer opgenomen, en geven zo beide melodieën met een latere vertaling van Hendrik Hasper

Opname beluisteren

  • Teun Schenk

Tekst

Jezus mijn toevlucht
1 Jezus! dien mijn ziel bemint,
’s Levens stormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Uw kind,
Leg mij aan Uw boezem neêr.
Als de golven woedend slaan
Tegen rotsen op en neêr!
Laat mij aan Uw zij dan staan
Tot de storm voorbij is, Heer!

2 And’re toevlucht ken ik geen;
Hulp’loos kom ik tot U vliên;
Laat, o laat mij niet alleen,
Wil mij steeds Uw hulpe biên!
Als de zondelast mij drukt,
Zend mij Uw verlossing neêr;
Ben ik zwak en neêrgebukt,
Schenk mij dan Uw kracht, o Heer!

3 Gij, o Heiland, zijt mijn kracht,
Gij mijn hoog vertrek, o Heer!
Gij sterkt zwakken door Uw macht,
Gij geeft blinden de oogen weêr.
Heilig, driemaal heilig, Gij!
Zie ontfermend op mij neêr;
Niets dan zwakheid vindt G’ in mij;
Schenk mij Uw genade, o Heer!

4 Volheid van genade, Heer!
Woont steeds in Uw priesterhart.
Stort den stroom des levens neêr
In mijn ziel — neem weg mijn smart.
Gij zijt ’s levens Heilfontein,
Gij geeft zondaars zaligheid;
Wasch mij, Heer! en houd mij rein,
Nu en tot in eeuwigheid.

Inhoud

De dubbelzinnigheid van de beginregel van de Engelse tekst (wie is nu eigenlijk de 'lover'?) wordt door Bromet opgelost met het 'dien': de ziel is de 'lover'.

Muziek

Zettingen

Jezus mijn toevlucht (Martyn)
Jezus mijn toevlucht (Refuge)

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft tekst en melodie overgenomen van nr. 42 uit de Opwekkingsliederen Bromet.

Voor een andere vertaling, zie Jezus, zielevriend in nood.