Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus, Rustpunt van mijn hart

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 581
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus, Rustpunt van mijn hart
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesus, Lover of my Soul
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1740
Tekst
Dichter Charles Wesley
Vertaler Johannes de Heer
Metrisch 7-7-7-7-7-7-7-7
Muziek
Componist Joseph Parry
Melodie Aberystwyth
Solmisatie 1-1-2-3-4-5-3-2-1-3-2-1-7-1-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 581

Jezus, Rustpunt van mijn hart is een vertaling, op naam van Johannes de Heer, van Charles Wesley's Jesus, Lover of my Soul (zie daar). De melodie heet Aberystwyth en is van Joseph Parry.

Opname beluisteren

Tekst

1 Jezus, Rustpunt van mijn hart,
’k Vlied tot U in nood en smart;
Laat het stormen, zoo het wil,
Aan Uw boezem is het stil.
Met U ga ’k door ’t leven heen,
Veilig is ’t bij U alléén:
Jezus, houd op ’t enge pad,
Liefdevol mijn had gevat.

2 Laat mij, Heiland, niet alléén,
’k Wensch geen and’re toevlucht, neen!
Hulp’loos klemt mijn ziel aan U,
Gij zijt mijn vertrouwen nu.
Als ’k den vijand soms ontmoet,
Of beletsel voor mijn voet,
Jezus, houd op ’t enge pad,
Liefdevol mijn hand gevat.

3 Gij, o Heiland, zijt mijn lust,
’k Vind in U volmaakte rust.
Gij toch kent mijn zielesmart,
Elke schuilplaats van mijn hart.
In verzoeking staat Gij mij
Met Uw hulp getrouw terzij.
Jezus, houd op ’t enge pad,
Liefdevol mijn hand gevat.

4 Door Uw dood op Golgotha
Vloeiden stroomen van genâ,
Levensstroomen uit Uw zij,
Daar was ook genâ voor mij.
Al mijn zonden, groot en klein,
Wascht Gij in die Heilsfontein.
Jezus, houd op ’t enge pad,
Liefdevol mijn hand gevat.

Muziek

Hymnologische informatie

Het lied is vanaf de 2e uitgave (1906) opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer.