Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus, diep in de woestijn

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 539 Tussentijds 58 Weerklank 547 Zingt Jubilate 331 Oud-Katholiek Gezangboek 529
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus, diep in de woestijn
Genre Kinderlied
Vorm Strofelied
Doelgroep Kinderen
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Hanna Lam
Vertaler Lyske Boersma (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 4:1-11
Marcus 1:12-13
Lucas 4:1-13
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Wim ter Burg
Melodie Jezus, diep in de woestijn
Solmisatie 3-2-1-6-1-2-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Invocabit
Liedbundels
Liedboek 2013 539
Tussentijds 58
Weerklank 547
Zingt Jubilate 331
Oud-Katholiek Gezangboek 529
Alles wordt nieuw III-7
Lieteboek 2013 539
Tuskentiden 58
Zingend Geloven 1-15

Jezus, diep in de woestijn is een lied met tekst van Hanna Lam (1928-1988) en muziek van Wim ter Burg (1914-1995).

Opname beluisteren

  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor(www.liedboekzettingen.nl) [1]

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.

Woordwolk liedtekst

Ontstaan

Een lied geschreven bij de evangelielezing voor de eerste zondag in de Veertigdagentijd (Invocabit) waar de 'verzoeking in de woestijn' gelezen wordt (Mat. 4:1-11)

Inhoud

  • Strofe 1 (Jezus, diep in de woestijn) correspondeert met de gegevens uit Mattheus 4:1-2. Daarbij valt op dat de sleutelwoorden Geest en duivel in het lied ontbreken.
  • Strofe 2 (Veertig dagen zonder brood) vat samen, hoe Mattheus 4:2-4 de broodvraag aan de orde stelt met het antwoord van Jezus: "Er staat geschreven: niet alleen van brood zal de mens leven". De duivel (de verzoeker) wordt in deze strofe aangeduid als 'zijn tegenspreker' voor wie Jezus niet is bezweken. Opgemerkt moet worden dat deze strofe in 'Alles wordt nieuw' anders begint. Daar staat 'Stenen nam Hij niet voor brood'.
  • Strofe 3 (Alle rijkdom, alle macht) en strofe 4 (Jezus zei: Ik kniel niet neer) zijn compilaties van de twee andere 'verzoekingen', die van de visie vanaf 'het dak des tempels' (Mattheus 4:5) en van het zicht op 'al de koninkrijken der wereld'(Mattheus 4:8). Jezus kan weerstand blijven bieden tot het einde van de satanische beproevingen, omdat Hij het 'in de zware strijd / met Gods woorden [bleef] wagen'(strofe 5). (Bron: Documentatieblad bij Zingend Geloven I-15).

Rijmschema van dit lied (met enkele vrijmoedige afwijkingen): a b a b.

Muziek

Muziekfragment

In dit vierregelige lied worden alle regels samengebald in de interval van een kwint:

  • regel 1: e'- b' (rein)
  • regel 2: fis'- c (verminderd)
  • regel 3: e'-b' (rein)
  • regel 4: d'-a' (rein).

We zien zo duidelijk dat er geen hoge pieken of diepe dalen in de melodie aanwezig zijn. De tweede regel heeft de hoogste toon (c), de vierde regel de laagste (d). Melodisch is er een gelijkgerichtheid in de regels 1 en 3 en in de regels 2 en 4. De eerste vanwege hun dalende en stijgende lijn, de tweede om de daling. Deze verwantschap gaat verder: ze staat in het verlengde van het rijm (a b a b) en het metrum (7.6.7.6). In de melodie is tussen de genoemde regels sprake van een zekere tertsverwantschap. Het ritme loopt in de aangehaalde overeenkomsten mee, vooral bepaald door het metrum. Regel 1 is de opvallendste, door het ontbreken van het gepuncteerde ritme, dat de overige regels kenmerkt. In de toonsoort e kleine terts wordt gebruik gemaakt van de elementaire harmonische functies tonica, sub-dominant en dominant - het zou hiermee in zijn geheel begeleid kunnen worden. (Bron: Documentatieblad bij Zingend Geloven I-15).


Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Jezus, diep in de woestijn (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Liturgisch gebruik

Veertigdagentijd. Invocabit.

Hymnologische informatie

Lyske Boersma maakte de Friese vertaling: Jezus, djip yn de woestyn

Literatuur

Toelichtingen:

Voetnoten

Etalagester
Fairytale bookmark gold.svg Dit artikel voldoet aan de kwaliteit en uitgangspunten die gelden voor de informatie op Kerkliedwiki.
Meer van dit soort artikelen staan in de Etalage
.