Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus, hoor ons bidden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 297
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus, hoor ons bidden
Nieuwjaarslied
Herkomst
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode omstreeks 1880
Gemeenschap Zevende dags Adventisten
Tekst
Dichter Onbekend
Vertaler C.S. Adama van Scheltema
Metrisch 6-5-6-5-6-5-6-5
Muziek
Componist A.B. Oyen
Solmisatie 1-2-3-4-6-5-5-6-5-3-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 297
Gezangen Zions 489

Jezus hoor ons bidden (Nieuwjaarslied) is een vertaling, door C.S. Adama van Scheltema, van een niet teruggevonden lied, wel uit de kringen van de Amerikaanse Zevende dags adventisten. De evenmin teruggevonden melodie staat op naam van A.B. Oyen, een vooraanstaand predikant uit die kringen.

Opname beluisteren

Tekst

Gezangen Zions Zangbundel Joh. de Heer 5e

Nieuwjaarslied
1 Jezus hoor ons bidden,
Zie in liefde ons aan;
Wil Gij in ons midden
Met ons verder gaan.
Eerst’ling is deez’ morgen
Van ’t herboren jaar,
Heer, ach, make uw zorgen
Ons verwachten waar.

2 Gij waart ons ten herder
Op ’t betreden pad,
Leide uw staf ons verder
Naar Gods vredestad.
Zonder U wordt dwalen,
Struik’len hier ons lot;
Slechts uw vriend’lijk stralen
Leidt en trekt tot God.

3 Dies is ons verwachten
Op uw’ hulpe, Heer,
Heilig onze krachten,
Sterk ze daag’lijks meer,
Tot we als ’s Vaders zonen,
Met uw zin bedeeld,
Ons in waarheid toonen
Dragers van uw beeld.

-
1 Jezus hoor ons bidden,
Zie in liefde ons aan;
Wil Gij in ons midden
Met ons verder gaan.
Gij wilt ons omringen
Met Uw liefd’ en zorg;
Leer ons dankend zingen,
Jezus, onze Borg.

2 Gij waart ons ten Herder
Op ’t betreden pad;
Leid ons nu ook verder
Naar Gods vredestad.
Zonder U wordt dwalen,
Struik’len hier ons deel;
Met U zegepralen
Wij tot ’t eind geheel.

3 Dies is ons verwachten
Op Uw hulpe, Heer;
Heilig onze krachten,
Sterk ze daag’lijks meer,
Tot we als ’s Vaders zonen,
Met Uw Geest bedeeld,
Ons in waarheid toonen
Dragers van uw beeld.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Hymnologische informatie

Het lied is vanaf de 1e uitgave (1905) opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer; bij de overname uit de Gezangen Zions is het bewerkt en ontdaan van het karakter van nieuwjaarslied.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied