Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus, om uw lijden groot

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 558 (a)   Liedboek voor de kerken Gezang 178 (a)   Weerklank 150   Zingt Jubilate 372 (c) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus, om uw lijden groot
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jésus, au nom saint et doux
Taal Frans
Land Frankrijk
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Eugène Bersier
Vertaler Jan Wit
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Eppie Dam (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 21:1-11
Matteüs 26:6-13
Matteüs 26:26-29
Matteüs 26:36-42
Matteüs 26:57-68
Matteüs 27:26-31
Marcus 11:1-11
Marcus 14:3-9
Marcus 14:22-25
Marcus 14:34-42
Marcus 14:53-65
Marcus 15:16-20
Lucas 19:28-44
Lucas 22:14-20
Lucas 22:39-46
Johannes 12:12-19
Johannes 19:1-3
Johannes 19:32-34
Metrisch 7-7-7-7
Muziek
Componist Anoniem (a)
IWVL (b)
Guido Philippeth (c)
Melodie Jésus, au nom saint et doux (a)
Solmisatie 3-4-3-1-2-3-1 (a)
1-6-5-6-7-1-6 (b)
1-1-2-3-4-4-3 (c)
Gebruik
Kerkelijk jaar Stille Week
Liedbundels
Liedboek 2013 558 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 178 (a)
Weerklank 150
Zingt Jubilate 372 (c)
 AB Va 76 (b)   Fil 55 (a)   LB Fr 558 (a)   LD 818 (c) 

Jezus, om uw lijden groot is een lied voor de Stille Week. Jan Wit (1914-1980) schreef de tekst naar de oorspronkelijke Franse tekst van Eugène Bersier (1831-1899) Jésus, au nom saint et doux ( Vert. Jezus in naam heilig en zoet).

Opname beluisteren

  • Opname: CD Zingt nu de Heer.
  • CD Jezus leven van mijn leven, track 7 fragment beluisteren. (melodie a)
  • CD Het is volbracht, track 4 fragment beluisteren. (melodie a)
  • Twee live-opnames van Lied 558, in verschillende muzikale interpretaties.
Samenzang vanuit De Kandelaar in Amersfoort. Organist: Egbert Minnema
Martini-orgelvespers, Martinikerk Groningen. Organist: Sietze de Vries
  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor (www.liedboekzettingen.nl)

Tekst

Woordwolk liedtekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.

Inhoud

Een litanie voor de Stille Week.

De oorspronkelijke dichter was Eugène Bersier (1831-1889). Zijn tekst komt al in 1890 voor in de bundel Louange et Prière van de Eglise Réformée. Gegevens met betrekking tot de melodie zijn niet bekend. Tekstueel begint de eerste strofe met een korte introductie: 'Jezus, om uw lijden groot' enz. waarna de aanroeping 'Kyrie eleison' volgt als eerste afsluiting. Jan Wit (1914-1980) die dit lied vrij vertaald heeft in tien strofen, in tegenstelling tot de zes van Bersier, heeft zich niet laten leiden door het historische gegeven van een processielied langs de rooms-katholieke. staties (of afbeeldingen van de kruisweg van Jezus), maar hij roept bij elke strofe de diepe achtergrond op van wat er in de Stille Week op ons afkomt. In strofe 2 is dat 'de vorst die op een ezel rijdt'. Strofe 3 verwijst naar de zalving van Jezus door een vrouw te Bethanië (zie Matteüs 26, 6-16). Strofe 4 handelt over het brood en de beker. Over het zwijgen en het geduld, zoals dat in strofe 6 verwoord wordt, las ik in een oud Dagboek bij het Liedboek, uit de zeventiger jaren: 'het is het zwijgen van de Messias. De Messias zou zichzelf ontrouw geworden zijn' wanneer Hij zich verdedigd had. Dit zwijgen is een daad van zelfverloochening' (einde citaat). De tekst van de strofen 8 tot en met 10 spreken voor zichzelf. (Bron: Herman Stokmans).

Muziek

Muziekfragment Melodie A

Aanwijzingen voor de uitvoering

De melodie is zeer eenvoudig, de eerste en de derde regel zijn identiek. De vierde is een verwijding van de regel die naar het slot leidt. Bij het zingen moet men oppassen voor een te snel tempo dan wordt de melodie te triomfantelijk voor deze devote tekst; beter zal zij klinken in een stappend tempo. Opvallend is dat iedere strofe eindigt met een Kyrie eleison. (Bron: Herman Stokmans).

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Jésus, au nom saint et doux (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Hymnologische informatie

Douwe Annes Tamminga en Eppie Dam hebben de Friese vertaling gemaakt: Jezus, namme ús sa nei

Literatuur

Toelichtingen:

Etalagester
Fairytale bookmark gold.svg Dit artikel voldoet aan de kwaliteit en uitgangspunten die gelden voor de informatie op Kerkliedwiki.
Meer van dit soort artikelen staan in de Etalage
.