Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 939 (b) Op Toonhoogte 2015 199 Weerklank 460 (b) Opwekkingsliederen 575 (a) Hemelhoog 347a (a) ,347b
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel In Christ alone
Taal Engels
Tekst
Dichter Stuart Townend
Vertaler Peter van Essen (a)
Gert Landman (b)
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Efeziërs 2:20
Muziek
Componist Keith Getty
Melodie In Christ alone
Solmisatie 5-6-1-1-5-6-1-2
Gebruik
Liturgie Credo
Thema Doop
Vertrouwen
Liedbundels
Liedboek 2013 939 (b)
Op Toonhoogte 2015 199
Weerklank 460 (b)
Opwekkingsliederen 575 (a)
Hemelhoog 347a (a) ,347b
Lieteboek 2013 939 (b)
Hemelsbreed 9a (a), 9b
Geestelijke Liederen 2016 300

Jezus alleen, ik bouw op Hem en het nieuwere Op U alleen, mijn licht, mijn kracht zijn beide vertalingen van In Christ alone. Het Engelstalige origineel is het resultaat van de samenwerking van Stuard Townend en Keith Getty. De eerste vertaling is van Peter van Essen en is o.a. opgenomen in Opwekkingsliederen. De latere vertaling is van Gert Landman en is opgenomen in het nieuwe Liedboek en in Weerklank. Naast de vertaling van Peter van Essen heeft Hemelhoog ook de onvertaalde versie.

Opname beluisteren

  • Een uitvoering door Keith en Kristyn Getty
  • Een uitvoering door Stuart Townsend

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Uit een interview met Stuart Townend:

Written in 2002, “In Christ Alone” was a collaborative effort between Townend and fellow songwriter (and now good friend) Keith Getty. “The song came about in an unusual way,” Townend explains. “Keith and I met in the autumn of 2000 at a worship event, and we resolved to try to work together on some songs. A few weeks later Keith sent some melody ideas, and the first one on the CD was a magnificent, haunting melody that I loved, and immediately started writing down some lyrical ideas on what I felt should be a timeless theme commensurate with the melody. So the theme of the life, death, resurrection of Christ, and the implications of that for us just began to tumble out, and when we got together later on to fine tune it, we felt we had encapsulated what we wanted to say… The lyric [of this song] excites me because it places our hope, our assurance, our eternal destiny in the right place – on the solid foundation of Christ. I know in my own life I need reminding continually not to live by my feelings or my circumstances, but by the unchanging truth of the gospel.””

In Christ alone my hope is found
He is my light, my strength, my song
This Cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm

bron: http://bit.ly/OAWhHu

Inhoud

Een lied over het fundament van het geloof, Christus, en de verbondenheid met hem.
Het lied bevat een overvloed aan verwijzingen naar de bijbel.
Bijbelplaatsen eerste strofe: 1 Timoteüs 4:9-10, Johannes 8:12, Exodus 15:1-2, Efesiërs 2:19-22, 1 Korintiërs 3:11, 1 Johannes 4:18, Kolossenzen 3:11, Matteüs 7:24-25, 1 Korintiërs 10:4, Handelingen 4:1.
Tweede strofe: Johannes 1:14, Romeinen 5:8-10, Kolossenzen 1:20, Handelingen 20:28, Galaten 5:24.
Derde strofe: Johannes 17:21-23, Romeinen 8:35-39, Openbaring 21:7

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie In Christ alone (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Cor Waringa maakte de Friese vertaling: By Jo, myn Hear, ha ’k hope fûn

  • Het Engelse origineel kent vier strofes. In de Nederlandse vertaling zijn de tweede en derde strofe uit het origineel teruggebracht tot één strofe.
  • De satisfactie-theologie van dit lied heeft discussie losgemaakt in de Verenigde Staten. Over deze discussie en het antwoord van Keith Getty hierop: http://bit.ly/1hOLdmf
  • Engelse tekst: http://www.stuarttownend.co.uk/song/in-christ-alone/
  • Het lied is ook door Peter van Essen in het Nederlands vertaald (Opwekking 575).
  • Het lied is ook opgenomen in de Baptist Hymnal 2008, lied 506.

Literatuur

Toelichting:

Culturele informatie

Externe links