Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus gaat naar de Vader

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Jezus gaat naar de Vader
Johannes 13:31-14:31
◀ Vorige Volgende ▶

Het Bijbelverhaal over Jezus gaat naar de Vader is te vinden in Johannes 13:31-14:31


Liederen

Bijbelplaats Lied
Johannes Johannes heeft geschreven
Johannes 13:31-35 De mens die ons beminde
Johannes 13:33-35 Als je geen liefde hebt voor elkaar
Johannes 13:34 Dit is mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt
Johannes 13:34-35 Een nieuw gebod geef Ik u
Johannes 13:34-35 Een nieuw gebod
Johannes 13:38 Nu Gij de dood zijt ingegaan
Johannes 14 Als gij naar de woorden luistert
Johannes 14 De Trooster komt
Johannes 14 Die licht geeft aan het oog
Johannes 14:1 Als tussen licht en donker
Johannes 14:1-3 Al heeft Hij ons verlaten
Johannes 14:1-3 Heer, herinner u de namen
Johannes 14:1-14 Komt, luistert naar de woorden
Johannes 14:2 Het huis waarin wij wonen
Johannes 14:2 O denk aan dat Huis ver van hier
Johannes 14:2 Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij
Johannes 14:2-3 De dag van onze Vorst brak aan
Johannes 14:2-3 Wij houden dit voor ogen
Johannes 14:2-4 Wanneer U komt, o lieve Heer
Johannes 14:5 Ik ben hem op de voet gevolgd
Johannes 14:6 A blind man stood by the road
Johannes 14:6 Breek ons, Heer, het brood
Johannes 14:6 Er is een weg die niemand weet
Johannes 14:6 Geef God alle eer
Johannes 14:6 Gij die de goede herder zijt
Johannes 14:6 Halleluja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Johannes 14:6 Het woord brengt de waarheid teweeg
Johannes 14:6 Hij die de blinden weer liet zien
Johannes 14:6 Ik ben de weg, zo zegt de Heer
Johannes 14:6 Ik ben voor jou een nieuwe naam
Johannes 14:6 Jezus Kristus is de wei
Johannes 14:6 Jezus, licht in de duisternis
Johannes 14:6 Laat Christus ons voor ogen staan
Johannes 14:6 Toen Jezus in zijn uur gekomen was
Johannes 14:6 Wij loven U, o God, belijden U als Heer
Johannes 14:6-9 Dank U, dank U voor uw kostbare bloed
Johannes 14:6-14 Wie spreekt ons van de naam van God
Johannes 14:10-14 We geloven niet langer op zomaar een woord
Johannes 14:13-14 Die in benauwdheid zuchten
Johannes 14:15-20 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest
Johannes 14:15-21 Er is een woord waarvan ik zing
Johannes 14:15-26 De Heiland bij zijn hemelvaart
Johannes 14:15-31 Heilige Geest, Gij hemelhoge
Johannes 14:16 Zonne en maan
Johannes 14:16-17 Wanneer de Trooster komt
Johannes 14:16-17 Zij zit als een vogel
Johannes 14:16-18 Ik laat u niet achter
Johannes 14:16-19 Ik laat u niet als wezen
Johannes 14:17 Loof God om zijn uitbundigheid
Johannes 14:18 De dag der kroning is gekomen
Johannes 14:18 De lente is gekomen
Johannes 14:18 In bidden en in smeken
Johannes 14:18-20 Al heeft Hij ons verlaten
Johannes 14:19-31 De heilige geest, de helper
Johannes 14:23 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Johannes 14:23 Halleluja. Als iemand Mij liefheeft
Johannes 14:23-26 Ik laat u niet achter
Johannes 14:23-28 Als alle hoop vervlogen is
Johannes 14:23-29 Voor mensen geboren
Johannes 14:25-27 Vrede van God
Johannes 14:26 De wind, wij zien hem niet
Johannes 14:27 Ach Heer, geef vrede aan het land
Johannes 14:27 Dank U voor deze nieuwe dag
Johannes 14:27 Frieden, Frieden
Johannes 14:27 Geef aan de wereld vrede, Heer
Johannes 14:27 Geef vrede, Heer, geef vrede
Johannes 14:27 Heer, hoor ons gebed
Johannes 14:27 Hoor naar Jezus' rede
Johannes 14:27 Ik laat u niet achter
Johannes 14:27 Peace I leave you