Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus is mijn toeverlaat

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 114 Weerklank 177
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus is mijn toeverlaat
De hope der opstanding
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesus, meine Zuversicht
Taal Duits
Land Duitsland
Periode Omstreeks 1653
Tekst
Dichter Otto von Schwerin
Luise Henriette von Brandenburg
Vertaler Bernard ter Haar
Metrisch 7-8-7-8-7-7
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Jesus, meine Zuversicht
Solmisatie 5-3-6-7-1-1-7
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Thema Levenseinde
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 114
Weerklank 177
Gezangboek der ELK 221
Hervormde Bundel 1938 234
Vervolgbundel Evang. Gezangen 269
Liedbundel met Bijbellezingen 164
Geestelijke Liederenschat 1935 203

Jezus is mijn toeverlaat is een vertaling van Bernard ter Haar van het Duitse lied Jesus, meine Zuversicht van Otto von Schwerin, ook wel toegeschreven aan Luise Henriette van Brandenburg (1627-1667). (De melodie is van Johann Crüger.

Opname beluisteren

Tekst

  • Duits


1 Jesus, meine Zuversicht
und mein Heiland, ist im Leben;
dieses weiß ich, sollt' ich nicht
darum mich zufrieden geben,
was die lange Todesnacht
mir auch für Gedanken macht?

2 Jesus, er, mein Heiland, lebt,
ich werd' auch das Leben schauen,
sein, wo mein Erlöser schwebt,
warum sollte mir denn grauen?
Lässet auch ein Haupt sein Glied,
welches es nicht nach sich zieht?

3 Ich bin durch der Hoffnung Band
zu genau mit ihm verbunden;
meine starke Glaubenshand
wird in ihn gelegt befunden,
daß mich auch kein Todesbann
ewig von ihm trennen kann.

4 Ich bin Fleisch und muß daher
auch einmal zur Asche werden;
das gesteh' ich, doch wird er
mich erwecken aus der Erden,
daß ich in der Herrlichkeit
um ihn sein mög' allezeit.

5 Dann wird eben diese Haut
mich umgeben, wie ich gläube,
Gott wird werden angeschaut
dann von mir in diesem Leibe,
und in diesem Fleisch werd' ich
Jesum sehen ewiglich.

6 Dieser meiner Augen Licht
wird ihn, meinen Heiland, kennen;
ich, ich selbst, kein Fremder nicht,
werd' in seiner Liebe brennen;
nur die Schwachheit um und an
wird von mir sein abgetan

7) Was hier kranket, seufzt und fleht,
wird dort frisch und herrlich gehen;
irdisch werd' ich ausgesät,
himmlisch werd' ich auferstehen;
hier geh' ich natürlich ein,
nachmals werd' ich geistlich sein.

8 Seid getrost und hocherfreut,
Jesus trägt euch, meine Glieder!
Gebt nicht Raum der Traurigkeit!
Sterbt ihr, Christus ruft euch wider,
wenn die letzt' Drommet' erklingt,
die auch durch die Gräber dringt.

9 Lacht der finstern Erdenkluft,
lacht des Todes und der Höllen;
denn ihr sollt euch durch die Luft
eurem Heiland zugesellen!
Dann wird Schwachheit und Verdruss
liegen unter eurem Fuß.

10 Nur daß ihr den Geist erhebt
von den Lüsten dieser Erden,
und euch dem schon jetzt ergebt,
dem ihr beigefügt wollt werden.
Schickt das Herze da hinein,
wo ihr ewig wünscht zu sein!

1 Jezus is mijn toeverlaat!
Hij, mijn Heiland, is in ’t leven!
Zou ik dan niet aan Gods raad
Mij blijmoedig overgeven,
Schoon der graven lange nacht
Huivrend soms word’ ingewacht?

2 Jezus, mijn Verlosser, leeft!
’k Zal, als Hij, onsterflijk wezen,
Zijn, waar Hij, mijn Heiland leeft:
Waarom zou ik dan nog vreezen?
’t Heerlijk Hoofd is opgewekt,
Dat zijn leden tot zich trekt.

3 ’k Voel mij door den naauwsten band
In die hoop aan Hem verbonden;
Mijn geloove houdt zijn hand
Vast tot in mijn laatste stonden,
En geen magt van dood en graf
Rukt mij ooit van Jezus af.

4 Ik ben stof; dit sterflijk vleesch
Zal tot stof eens wederkeeren;
Maar gelijk Hij zelf verrees,
Wekt ook mij de stem des Heeren,
En in ’t rijk der heerlijkheid
Blijft een woonsteê mij bereid.

5 Als mijn ligchaam zinkt in d’ aard, —
’t Is mijn vast geloofsvertrouwen, —
Blijft mij een gebouw bewaard,
En ’t gelooven wordt aanschouwen;
’k Zal aan ’t stof der aard’ ontvliên
En dan eeuwig Jezus zien.

6 ’t Oog bestraald door hemelsch licht,
Zal ’k mijn Heilands omgang smaken,
Aangezigt tot aangezigt,
En van reiner liefde blaken;
Dan, van ’t sterflijk vleesch ontdaan,
Kleeft geen zwakheid mij meer aan.

7 Wat hier krank is, zucht of kwijnt,
Zal dáár frisch en bloeijend wezen;
Wat als aardsch in ’t graf verdwijnt,
Is als hemelsch dáár verrezen;
Zink’ ’t verderflijk stofkleed neêr,
Onverderflijk rijs ik weêr.

8 O mijn ziele! wees verheugd!
’k Leg op Jezus’ trouw mij neder.
Klop en beef, mijn hart! van vreugd;
Sterf ik, — Christus wekt mij weder,
Als ik op ’t bazuingeschal
zalig eens ontwaken zal!

9 Vrij moogt gij aan dood en graf
Vrolijk uw triomf vertellen;
Dan schudt gij uw kluisters af,
Zult g’ uw Heiland tegensnellen,
En wat stof geeft tot geween
Onder uwen voet vertreên!

10 Slechts wat zondig is veracht!
Meer den geest van d’ aard’ verheven!
Die u in den hemel wacht,
Hem geheel uw hart gegeven!
Waar uw eeuw’ge woning ligt,
Derwaarts oog en hart gericht!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Jesus, meine Zuversicht (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links