Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Jezus komt om ons van lijden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 423 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus komt om ons van lijden
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesus kommt, von allem Bösen
Taal Duits
Land Denemarken
Periode 1772
Tekst
Dichter Balthasar Münter
Vertaler Willem Arnoldus Dwars
Metrisch 8-9-8-8-9-8-6-6-4-4-4-8
Muziek
Componist Philipp Nicolai
Onbekend (b)
Melodie Wachet auf, ruft uns die Stimme
Wachet auf, ruft uns die Stimme (1806) (b)
Solmisatie 1-3-5-5-5-5-6-5-6-5
1-3-5-5-6-1-6-5 (b)
Gebruik
Thema Levenseinde
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 423 (b)
Gezangboek der ELK 222

Jezus komt, om ons van lijden is een vertaling, van Willem Arnoldus Dwars (1793-1862), van Jesus kommt, von allem Bösen, een lied van Balthasar Münter (1735-1793), dat wordt gezongen op Wachet auf, ruft uns die Stimme (melodie) van Philipp Nicolai.

Opname beluisteren

Tekst

1 Jezus komt, om ons van lijden,
Van strijd en jammren te bevrijden,
Hij komt met magt en majesteit.
Op dien grooten dag der dagen,
Verwisselt zich der vromen klagen
Met eeuwgen vrede en heerlijkheid.
Hij rijst, de morgenster;
Hij komt, en is niet ver,
Uw Bevrijder!
Juich, ’s Heeren volk!
Als morgenwolk,
Verdwijnt uw smart voor hemelvreugd.

2 Oogenblikken van ons lijden!
Wat zijt gij, bij ’t volmaakt verblijden
Van aller eeuwen eeuwigheid?
Ziet de kroon, dáár opgehangen!
Streeft rustig voort, om ’t pand te ontvangen,
Door Gods genade u toebereid!
Drukt smart, of bang verdriet,
’t Vertraag’ uw streven niet,
Overwinnaars!
Nabij is ’t loon
Van de eerekroon;
Haast rijst uw hallel tot God eer!

3 Die zich u ten leidsman stelde,
Uw lijden woog, uw tranen telde
Kampte eens met onuitdoof’bren moed.
Hoe heeft Jezus niet gestreden,
Met zuchten, tranen en gebeden;
Hoe droeg Hij ’t kruis, hoe vloot zijn bloed!
Maar ’t oog zijns vijands vond
Hem, in dien bangsten stond,
Zonder vreezen.
Daar van omhoog,
In ’t brekend oog,
De Middlaars kroon Hem tegenblonk.

4 Zalig, als wij met Hem lijden!
Eens zullen we ons met Hem verblijden,
En deelen in zijn heerschappij!
Laat ons strijden, voor Hem leven,
En, op Hem ziende, voorwaarts streven;
Zijn liefde en Geest zijn ons nabij!
Zijn hulp zendt Hij ons neêr,
Zijn groote naam is: „Heer,
Onze Sterkte!”
Wie Hem betrouwt,
En op Hem bouwt,
Wordt ook verwinnaar eens met Hem.

5 Ja Gij komt, na moeite en strijden,
Om ons, uw broedren, te bevrijden;
Daalt met uw englen tot ons neêr. —
Zelfs in de allerbangste smarten,
Zal ’t hart den kamp des levens tarten,
Verbeidend blij uw toekomst, Heer!
Wij weten ’t, dat Gij zijt
Verwinnaar voor altijd.
Dierbre Heiland!
Als de aard bezwijkt,
En alles wijkt,
Dan is ’t uw arm, die ons behoedt.

Ontstaan

Het Duitse lied verscheen in 1772 in Münter's Geistliche Lieder, Kopenhagen: Rothen's Erben und Proft, S. 71-74 (Nr. 20). De tekst van de vijf strofen van Dwars' vertaling komt uit commissie etc., Proeven van Christelijke Gezangen voor de Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeenten, Amsterdam: H.J. Braum e.a., 1854, nr. 23.

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links