Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus neemt de zondaars aan

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek voor de kerken Gezang 436 (b)   Op Toonhoogte 2015 245 (a)   Weerklank 490 (b)   Hemelhoog 378 (b)   Zangbundel Joh. de Heer 63 (a) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus neemt de zondaars aan
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesus nimmt die Sünder an
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 18e eeuw
Tekst
Dichter Erdmann Neumeister
Vertaler Jan Scharp (a)
Jan Willem Schulte Nordholt (b)
Metrisch 7-8-7-8-7-7
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Jesus, meine Zuversicht
Solmisatie 5-3-6-7-1-1-7
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 436 (b)
Op Toonhoogte 2015 245 (a)
Weerklank 490 (b)
Hemelhoog 378 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 63 (a)
Gezangboek voor de EBG 365 (b)
Gezangboek der ELK 190 (a)
Hervormde Bundel 1938 168 (a)
Op Toonhoogte 186 (a)
Uit aller mond 133
Evangelische Gezangen 39 (a)

Jezus neemt de zondaars aan is een vertaling van het lied Jesus nimmt die Sünder an. De tekst is van Erdmann Neumeister (1671-1756) en is vertaald door Jan Scharp (1756-1828) en later ook door Jan Willem Schulte Nordholt. De melodie is van Johann Crüger (1598-1662).

Opname beluisteren

Tekst

Originele Duitse tekst Vertaling Scharp Vertaling Schulte Nordholt

1. Jesus nimmt die Sünder an;
Saget doch dies Trostwort allen,
welche von der rechten Bahn
auf verkehrten Weg verfallen!
Hier ist, was sie retten kann:
Jesus nimmt die Sünder an.

2. Keiner Gnade sind wir wert,
doch hat er in seinem Worte
eidlich sich dazu erklärt.
Sehet nur, die Gnadenpforte
ist hier völlig aufgetan:
Jesus nimmt die Sünder an.

3. Wenn ein Schaf verloren ist,
suchet es ein treuer Hirte;
Jesus, der uns nie vergisst,
suchet treulich das Verirrte,
dass es nicht verderben kann:
Jesus nimmt die Sünder an.

4. Kommet alle, kommet her,
kommet, ihr betrübten Sünder!
Jesus rufet euch, und er
macht aus Sündern Gottes Kinder.
Glaubet's doch und denket dran:
Jesus nimmt die Sünder an.

5. Ich Betrübter komme hier
und bekenne meine Sünden.
lass, mein Heiland, mich bei dir
Gnade zur Vergebung finden,
dass dies Wort mich trösten kann:
Jesus nimmt die Sünder an.

6. Ich bin ganz getrostes Muts.
Ob die Sünden blutrot wären,
müßten sie kraft deines Bluts
dennoch sich in schneeweiß kehren,
da ich gläubig sprechen kann:
Jesus nimmt die Sünder an.

7. Mein Gewissen quält mich nicht,
will mich das Gesetz verklagen;
der mich frei und ledig spricht,
hat die Schulden abgetragen,
dass mich nichts verdammen kann:
Jesus nimmt die Sünder an.

8. Jesus nimmt die Sünder an;
mich hat er auch angenommen
und den Himmel aufgetan,
dass ich selig zu ihm kommen
und auf den Trost sterben kann:
Jesus nimmt die Sünder an.

1. Jezus neemt de zondaars aan!
Roept dit troostwoord toe aan allen,
die van 's levens rechte baan
op de dwaalweg zijn vervallen.
't Rechte pad leert Hij ons gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

2. Geen genade zijn wij waard;
maar in d' Evangeliebladen
heeft ons God zijn gunst verklaard,
dat wij, hoe met schuld beladen,
toch vertrouwend tot Hem gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

3. Als een Herder wil Hij trouw
't schaap, in een woestijn aan 't dwalen,
waar 't zich zelf verliezen zou,
van de doolweg wederhalen,
brengen op de rechte baan:
Jezus neemt de zondaars aan!

4. Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind'ren?
Jezus roept u, hoort zijn stem,
Hij maakt zondaars tot Gods kinderen.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

5. O, dit geeft mij nieuwe moed
bij de grootheid van mijn zonden!
Door zijn godd'lijk offerbloed
heeft Hij mijn rantsoen gevonden;
nu kan ik er vast op gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

6. Ja, nu spreekt mijn hart mij vrij,
wie bij God mij aan mocht klagen.
Die eens vonnist over mij,
die heeft zelf mijn schuld gedragen;
niets kan mij nu eeuwig schaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

7. Jezus neemt de zondaars aan!
mij ook heeft Hij aangenomen;
'k zie de hemel opengaan,
'k mag vertrouwend tot Hem komen.
'k Juich dan zelfs aan 't eind der baan:
Jezus neemt de zondaars aan!

1. Jezus neemt de zondaars aan
roept dit troostwoord toe aan allen,
die verdwaald van Hem vandaan
in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

2. Hoop op Hem, heft op uw hoofd,
want Hij houdt, dat staat geschreven
wat Hij aan ons heeft beloofd.
Hij zal ons het leven geven,
't paradijs doen binnengaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

3. Als een schaapje is verdwaald,
zal de goede herder komen,
die het vindt en die het haalt.
Zo heeft Hij ons aangenomen,
laat ons niet verloren gaan.
Jezus neemt de zondaars aan.

4. Komt gij allen, komt tot Hem.
Weest niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, hoort zijn stem,
kindren van zijn welbehagen,
allen moogt gij tot Hem gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

5. Dit vertroost mij, geeft mij moed,
zijn mijn zonden als scharlaken,
Hij zal door zijn kostbaar bloed
wit als sneeuw mijn leven maken.
Hij zal mij terzijde staan,
Jezus neemt de zondaars aan.

6. Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan,
Jezus neemt de zondaar aan.

7. Jezus neemt de zondaars aan,
mij ook heeft Hij aangenomen,
doet de hemel opengaan.
Tot mijn Heiland mag ik komen,
die mij troost en bij zal staan.
Jezus neemt de zondaars aan.

Muziek

  • Er zijn kleine verschillen in de melodie in verschillende bundels. In Liedboek voor de kerken zijn enkele noten ritmisch net iets anders genoteerd aan het einde van regel 1, 3 en 6.

Bewerkingen om te spelen

  • Wim van der Panne speelt de koraalbewerking van "Jezus neemt de zondaars aan" van Feike Asma in de Evangelisch-Lutherse Kerk te Den Haag:

Zie het artikel Zie Jesus, meine Zuversicht (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichting

  • Arie Eikelboom, Hymnologie X, blz. 89-95