Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kent gij uw goede Herder

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Kent gij uw goede Herder?
De Alfa en de Omega
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1962
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats Openbaring 1:8
Openbaring 1:17
Openbaring 21:6
Openbaring 22:13
Metrisch 7-7-6-7-7-8
Muziek
Componist Willem Vogel (b)
Melodie O Welt, ich muss dich lassen (a)
Solmisatie 1-1-2-3-5-4-3 (a)
1-2-3-4-5-4-3 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Liedbundels
Het lied op onze lippen 127A(a); 127B(b)
Zingend Geloven 1-42(b)

Kent gij uw goede Herder? is een lied van Tom Naastepad geschreven als contrafact op de melodie van O Welt, ich muss dich lassen (melodie). In tweede instantie schreef ook Willem Vogel een melodie bij deze tekst.

Tekst

In zijn lied van de Alpha en de Omega vat Tom Naastepad op poëtische wijze het thema van 'de eerste en de laatste' samen, waarbij de onnaspeurlijke wegen van God en zijn Zoon Jezus Christus volgen wil. De weg van Christus, de goede Herder uit strofe 1, is een weg die verder voert dan wij alleen zouden kunnen gaan. 'Hij gaat een steenworp verder, / drie dagen voor ons uit' en dat loopt uit op de uiterste grenzen van dood en leven, op sterven en verrijzenis. De strofen 2 en 3 bevestigen deze 'smalle baan' die 'een bloedspoor door de tijden' trekt. Het Woord, dat is Christus, staat ten dode toe opgeschreven in 'diepgekwelde zinnen': 'daar moet Gods lieve Lichaam zijn'. Als de herder geslagen wordt, weten de schapen geen weg meer, zij zijn 'verstrooid uiteen gegaan' (strofe 4). En als het Woord, dat is Christus, ten dode gedoemd is, vallen de mensen ook als losse letters zonder betekenis. Schapen komen weer tot leven als ze verzameld worden op 'het groene weiland' (strofe 5). Losse letters worden weer woord op het 'kruispunt van de wegen', waar Christus, begin en einde, Alpha en Omega, opstaat uit de dood. En daarom klinkt de bede aan het slot: 'laat ons in U te lezen zijn!'. De vijf zesregelige strofen zijn verenigd in een structuur met als rijmschema: a a b c c b. (Bron: toelichting ontleend aan 'Commentaar bij Zingend Geloven', I-42.)

Muziek

Dit lied voor Witte Donderdag of Goede Vrijdag kreeg van Willem Vogel een ingetogen melodie mee, zonder uitbundigheid. Dit blijkt o.a. uit het tweedelige ritme, wat gelijk op loopt met het rijmschema a a b c c b. Alle a- en c-regels, die ook metrisch gelijk zijn hebben een identiek ritme. De melodie is geschreven in d kleine terts, maar loopt eigenlijk door de toonsoorten heen.

Zie het artikel Zie O Welt, ich muss dich lassen (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Culturele informatie

Tom Naastepad heeft enkele van zijn liedteksten gebaseerd op melodieën die J.S. Bach gebruikt heeft in de Johannes-Passion. Dat geldt ook voor de melodie van 'O Welt, ich muss dich lassen', die in de Johannes-Passion voorkomt als 'Wer hat dich so geschlagen?'.

Hymnologische informatie

Dit lied is eerder opgenomen in de bundel Op de dorsvloer, blz. 159, en Vlegels op de dorsvloer, blz. 212. Daar zijn ook tekstvarianten waarneembaar, ten opzichte van de vermelding in Zingend Geloven en Het lied op onze lippen.