Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kom, God, en schrijf uw eigen naam

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 792 Tussentijds 202 Zingt Jubilate 669
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Kom, God, en schrijf uw eigen naam
Een lied voor na de inzegening
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1988
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Exodus 3:14
Johannes 2:10
Metrisch 8-6-8-8-6
Muziek
Componist Willem Vogel
Melodie Kom, God, en schrijf uw eigen naam
Solmisatie 1-2-1-7-5-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Thema Trouw en huwelijk
Naam
Trefwoord Kanazondag
Liedbundels
Liedboek 2013 792
Tussentijds 202
Zingt Jubilate 669
Amsterdamse Katernen 3-27
Jij, mijn adem 180
Lieteboek 2013 792
Lied van de week 880112
Tegen het donker 89
Tuskentiden 202
Zingend Geloven 4-31

Het lied Kom, God, en schrijf en eigen naam op tekst van Sytze de Vries, geschreven bij het verhaal over de bruiloft te Kana, is bedoeld om gezongen te worden tijdens de huwelijksinzegening.

Opname beluisteren

  • Melodie:

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet volledige worden weergegeven. De eerste strofe luidt:

1. Kom, God, en schrijf uw eigen Naam
als licht over ons uit!
De Naam, die dag en nacht vooraan,
de hoogste weg wijst om te gaan,
de Naam die liefde luidt!

De beginregels van de overige strofen:

  • 2. O God, die al uw liefde hecht
  • 3. Verlaat niet, wat uw hand begon
  • 4. Laat zonneklaar te lezen zijn.

Muziek

Het waren de rustpunten in de tekst die voor Willem Vogel de aanleiding waren voor het bepalen van de rustpunten in zijn melodie (in A groot). Dat wil zeggen dat er in de tekst een cesuur ligt aan het eind van het eerste regelpaar en dan pas weer aan het slot. Deze werkwijze is bepalend voor het ritme in de melodie. Alleen aan het eind van regel 2 en 5 wordt de halve noot gevolgd door een moment van rust (resp. een halve waarde en een rust). In de andere regels (1, 3 en 4) wordt de doorlopende structuur van de tekst uitgebeeld door de laatste noot van de regel te laten volgen door een kwartnoot. Hierdoor ontstaat een korte driedeligheid. Bij het instuderen van dit lied kan men daar even op wijzen, zodat de driedeling op genoemde plaatsen ook werkelijk slaagt. De melodie zelf is niet moeilijk - de enige eruit springende noot is de eis (slotnoot in regel 3), die een modulatie in regel 4 voorbereidt naar fis klein (mineurparallel). Het achtsten-melisma in de 2e, 4e en 5e regel verleent deze vriendelijke melodie een toets van souplesse. (Bron: documentatiemateriaal bij Lied van de Week, januari 1988).

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Kom, God, en schrijf uw eigen naam (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Atze Bosch en Cor Waringa hebben de Friese vertaling gemaakt: Kom, God, en skriuw jo namme út

Liturgische informatie

Het is een goed gebruik dat de aanwezige gemeente in een huwelijksdienst direct na de eigenlijke zegen een lied aanheft. Met dit lied zingt de gemeente een zegenbede, een 'epiclese' (aanroepen van Gods Geest bij de handoplegging), als rechtstreekse aanroep van God. Naast het gebaar van de handoplegging klinkt het lied, waarin de gemeente het gebaar biddend onderstreept. Er wordt een beroep gedaan op God, terwille van het bruidspaar. God wordt aangesproken als de bron en 'toonaangever' van liefde en trouw. Zijn houding ten opzichte van mensen moge maatgevend zijn voor hun onderlinge verhouding. Het kerkelijk huwelijk kan niet meer exclusief een zaak van twee mensen zijn. De gemeente is getuige én meebetrokken. Daarom verbreedt de liedtekst zich in de laatste strofe naar het 'wij' van de gemeente: een bedding, waarbinnen ook voor het bruidspaar plaats zal zijn. Om het karakter van het lied te onderstrepen, kan de handoplegging ook tijdens het zingen worden gecontinueerd. De voorganger staat daar immers ook mede uit naam van de zingende gemeente. (Bron: documentatiemateriaal bij Lied van de Week, januari 1988).

Literatuur

Toelichtingen: