Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kom, kinderen niet dralen

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Komt, kinderen, niet dralen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 799 (b) Liedboek voor de kerken Gezang 441 (b) Weerklank 241 (b) Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 440 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Kom, kinderen niet dralen
Ermunterungslied für Pilger
Herkomst
Titel Kommt, Kinder, lasst uns gehen
Taal Duits
Tekst
Dichter Gerhard Tersteegen
Vertaler Muus Jacobse (b)
Jan Jacob Lodewijk ten Kate (a)
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Hebreeën 11:13-16
Metrisch 7-6-7-6-6-7-7-6
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans
Melodie Komt, laat ons voortgaan, kind'ren
Solmisatie 5-1-3-2-4-3-2-1
Gebruik
Thema Levensweg
Navolging
Pelgrimage
Liedbundels
Liedboek 2013 799 (b)
Liedboek voor de kerken Gezang 441 (b)
Weerklank 241 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 440 (a)
Hervormde Bundel 1938 217 (a)
Lieteboek 2013 799 (b)
Laus Deo 1131
Lieteboek foar de tsjerken 411 (b)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 274 (a)
Liederen voor de Gemeentezang 481 (a)
Liedbundel met Bijbellezingen 533 (a)
Geestelijke Liederenschat 1935 396 (a)

Kom, kinderen niet dralen is een vertaling van het zgn. 'Ermunterungslied für Pilger' van Gerhard Tersteegen. Het is zowel vertaald door Jan Jacob Lodewijk ten Kate (bij hem is de beginregel Komt, laat ons voortgaan, kind'ren en de titel Op de vreemdelingsreis) als Muus Jacobse. Beide vertalers hebben verschillende keuzes gemaakt, betreffende het aantal vertaalde strofen, zodat in de verschillende bundels hier ook verschillen optreden.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst van Ten Kate uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (274):

1 Komt, laat ons voortgaan, kindren!
Want d’ avond is nabij;
Het stilstaan kan ligt hindren
In deze woestenij;
Komt, sterkt op nieuw den moed!
Den wandelstaf geheven
Om hemelwaarts te streven:
Zóó wordt het einde goed.

2 Zij zal ons niet berouwen
De keus van ’t smalle pad:
Wij kennen den Getrouwen
Die ons heeft liefgehad.
Vest al uw hoop op Hem!
Dat ieder ’t aangezigte
Ginds naar de Godsstad rigte:
Dáár ligt Jeruzalem!

3 Moog ons de weg vermoeijen,
Oneffen zijn de baan,
Waar scherpe distels groeijen
En telkens kruisen staan;
Daar is geen andre weg!
Wij volgen, altijd verder,
Als schapen onzen Herder,
Door struiken heen en heg.

4 Komt, broeders! voortgetreden!
Een Gids gaat aan uw zij,
Die, wanklen soms uw schreden,
Staat met zijn hulp nabij.
Ziet! ’t zonlicht schenkt ons moed,
Alsof de zoete blikken
Eens Vaders ons verkwikken:
Voorwaar, wij hebben ’t goed!

5 Wij reizen met elkander;
Wij wandlen hand in hand;
D’ een zij tot troost den ander
Op weg naar ’t Vaderland.
Zijn wij als broedren één!
Geen strijd om beuzelingen,
Daar Englen ons omringen
En zweven om ons heen!

6 Ziet g’ een uit zwakheid vallen,
Reikt hem de broederhand!
Men help’ en schraag’ steeds allen!
Men snoer’ den liefdeband!
Komt, sluit u vaster aan!
In eigen oog de kleinste,
Word’ elk ook graag de reinste,
Op d’ afteleggen baan!

7 Treedt moedig voorwaarts, kindren!
De reis kort op naar ’t graf;
Wij zien den afstand mindren,
Ras valt ons ’t reiskleed af:
Nog slechts wat meerder moed!
Wat rustiger en blijer,
Van aardsche banden vrijer,
Gestreefd naar ’t eeuwig goed!

8 Niet lang zal ’t lijden duren;
Draagt nog een poos uw kruis!
Welligt slechts weinig’ uren,
Dan zijn wij eeuwig t’ huis!
Verlost van zond’ en pijn,
Als wij met alle vromen
In ’t huis des Vaders komen:
Wat zal dat zalig zijn.

Ontstaan

Inhoud

Beginregels in de vertaling van Muus Jacobse:

 • 1. Kom, kinderen niet dralen
 • 2. Het zal ons niet berouwen
 • 3. Maar reist gij op uw wijze
 • 4. Wij gaan als ingekeerden
 • 5. Kom, laat ons voortgaan kinderen
 • 6. Wij moesten het maar wagen.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Komt, laat ons voortgaan, kind'ren (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

 • Cor Waringa maakte de Friese vertaling: Kom, bern, net langer wachtsje.
 • De Zangbundel Joh. de Heer laat uit de vertaling van Ten Kate de verzen 3, 6 en 8 weg, al vanaf de 1e uitgave (1905). In de eerste regel van het derde vers (vierde bij Ten Kate) komt in ieder geval in de laatste uitgave (2004) de grappige variant voor van 'Komt, broeders, voortgestreden!' in plaats van het originele 'Komt, broeders! voortgetreden!'.
 • De Liederen voor de Gemeentezang hebben strofe 1,2,3,5, en 8 van de Vertaling ten Kate, met enkele moderniseringen.
 • De Liedbundel met Bijbellezingen geven strofe 1, 2, 5, en 8 van de vertaling ten Kate. De Geestelijke Liederenschat 1935 mist alleen strofe 4.
 • Van de oorspronkelijke twaalf coupletten van de vertaling van Heeroma laten Liedboek 2013 en Weerklank vers 4-6 en 9-11 weg.

Literatuur

Toelichting:

Culturele informatie

Externe links