Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Komt, laat ons samen nederknielen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Komt, laat ons samen nederknielen
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Kommt lasst uns knieen und niederfallen
Taal Duits
Tekst
Dichter Christian Gottlieb Göz
Vertaler Jan Jacob Lodewijk ten Kate
Metrisch 9-8-9-8-9-8-9-8
Muziek
Componist Louis Bourgeois
Melodie Psalm 118
Solmisatie 1-6-5-1-1-2-4-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Jaarwisseling
Liedbundels
Gezangboek der ELK 34
Hervormde Bundel 1938 295

Komt, laat ons samen nederknielen is een lied van Christian Gottlieb Göz (1746-1803) bij de jaarwisseling, vertaald door Jan Jacob Lodewijk ten Kate en (onbekende) anderen. Het lied wordt gezongen op de melodie van de Geneefse Psalm 118 (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

Inhoud

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen 250 (Bij de wisseling des jaars)

1 Komt, laat ons zamen nederknielen
Voor Hem, die ons geschapen heeft!
Hem zij d’ aanbidding onzer zielen,
Die ’t leven is en ’t leven geeft!
Hij strooit de jaren voor zich henen,
Gelijk de landman ’t koren strooit;
De tijden kwamen en verdwenen,
Der tijden God verandert nooit.

2 Ja ook uw liefd’, o God van zegen!
Is eeuwig, wijl Gij liefde zijt!
Gij leidt ons op de regte wegen,
Gij sterkt ons in den goeden strijd!
Als w’ in den geest al ’t heil verzaamlen
Dat G’ in één enkel jaar ons schenkt,
Dan buigen w’ ons in ’t stof, en staamlen:
„Wie zijn wij, Heer! dat G’ ons gedenkt?”

3 Schoon wij de starren tellen konden,
Uw gunstbewijzen telt niet één;
Wij, wij vermeerdren onze zonden,
Maar Gij uw goedertierenheên;
Ik ben geringer, Heere, Heere!
Dan al het heil, dat mij weêrvaart;
Uw goedheid, die ik heden eere,
Is wel een eeuwig danklied waard!

4 In ’s Heilands naam kom ik u smeeken:
Vernieuw m’ uw liefd’ in ’t nieuwe jaar,
Laat m’ uw vertroosting niet ontbreken,
Omring mij met uw Englenschaar;
Breng ons terug van elke dwaling,
Maak van de dienst der zond’ ons vrij,
En geef dat ieder’ ademhaling
Een lofzang aan uw liefde zij!

5 Wil door uw zegen ons verblijden,
Zoo ons de blijdschap heilzaam is;
Of wel, beschikt G’ ons kruis en lijden,
Zoo heilig ons door droefenis;
Laat ons geen wereldsch goed bejagen,
Dat met de wereld henendrijft,
Maar naar dien waren rijkdom vragen,
Die onverderflijk overblijft!

6 Versterk ons hart bij alle nooden,
Verkwik de ziel, die angstig vreest,
Bescherm uw Evangelieboden,
En zalf de vorsten met uw’ Geest;
Wees Gij der armen troost en rader,
Der zwakken steun en hulp in nood,
Der weêuwen man, der weezen vader,
Ons allen ’t leven uit den dood!

7 En mogt dit jaar mijn laatste wezen,
Geef dat het ook mijn beste zij!
Die alle wonden kan genezen,
Hij balsem’ en geneze mij!
Wees, Heiland, mij van God gegeven!
Het licht, waar ’t brekend oog op staart:
Dan wordt mijn sterven mijn herleven,
En ’t uur mijns doods mijn hemelvaart.

De beginregels van de strofen luiden in ELK

  • 1. Komt, laat ons samen nederknielen
  • 2. Ja ook uw liefd', o God van zegen
  • 3. Hoor in des Heilands naam ons smeken

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 118 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Afgezien van een enkele andere wijziging is de tekst uit de Vervolgbundel in de Hervormde Bundel 1938 ingrijpend gewijzigd in de verzen 4 en 7.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links