Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Krijgsliederen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
[Nr.] pag. Beginregel
1 p. 1 Zondaar, blik ginds heen
2 p. 2-3 Voorwaarts, ja voorwaarts draagt snellijk de tijd
3 p. 4 Gods toorn is van mij weggedaan
4 p. 5 Loopt van ’t veld gij weg?
5 p. 6-7 Mijn ziel was op den breeden weg
6 p. 8 Ik heb een Vriend, in Wien ik vind rust
7 p. 9 Er vloeit een stroom uit Mijn open zij
8 p. 10-11 Door duisternis en stormen heen
9 p. 12-13 Heiland, leid mij, dat 'k niet dool'
10 p. 13 God gaf Zijn Zoon voor mij
11 p. 14-15 God houdt Zijne soldaten strijdend
12 p. 16 Al de vreugd, die 'k immer had
13 p. 17 Kom nu tot Hem met al uw zorgen
14 p. 18-19 Wij marcheeren door de landen
15 p. 20-21 Van ied're smet, Heer, rein
16 p. 21 Al wat 'k heb breng ik, Heiland, tot U
17 p. 22-23 Sluit g' uw hart nog steeds voor Jezus?
18 p. 23 Als God daar stelt Zijn Rechterstroon
19 p. 24 Vreugd, die 'k zocht
20 p. 25-26 Dwalend van God, ver op genoegens wegen
21 p. 26-27 Heiland, dat 'k toch Uw liefde had
22 p. 28-29 Heiland, hoor mij, wijl ik voor Uw voet
23 p. 30 Eén met mijn Heer, o zalige vreugd
24 p. 31 Door Jezus' bloed gered van schuld
25 p. 32 Wij roepen luid door 't gansche land
26 p. 33 Heiland, dicht bij U te blijven
27 p. 34-35 In het front, daar klinkt de strijdkreet
28 p. 36 Gij vraagt mij waarom mint gij Jezus?
29 p. 37 Menigmaal hoorde ik U vragen
30 p. 38-39 Ver dwaald' uw voet van 't pad ten hemel
31 p. 39 Liefde Gods, zoo heerlijk
32 p. 40 Dankbare lof vervult mijn hart
33 p. 41 De weg is duister, Heer
34 p. 42-43 O pelgrim, die den zoeten troost
35 p. 43 Dierb're Heiland, o vervul mij
36 p. 44-45 Daar klopt een vreemd'ling hoor, alweer
37 p. 45 Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw
38 p. 46-47 Voorwaarts gaan wij in het licht
39 p. 47 O gedenk aan Golgotha
40 p. 48 Zondaar, ook u
41 p. 49 O vlekloos Lam, ik kom tot U
42 p. 50-51 Met mijn hart vervuld van droefheid
43 p. 52-53 Heiland, een hemel heb 'k hier reeds met U
44 p. 53 Lang heeft de zonde mij bekoord
45 p. 54-55 O Zwerfling, die het licht niet kent
46 p. 55 O Lam van God, voor mij op aard gekomen
47 p. 56 Men heeft mij verteld van den dierbaren Heer
48 p. 57 Verzoend met God! O, welk een zegen
49 p. 58-59 Heer, ik geef mijn hart aan U
50 p. 59 Wanneer vindt mijn ziel toch haar rust?
51 p. 60-61 Is er een stroom, die ons van zonde reinigt
52 p. 61 Onder het kruis aan des Heilands voet
53 p. 62-63 'k Ben een Heilssoldaat door de kracht van God gered
54 p. 63 Wij gaan naar het land van de reinen van harte
55 p. 64 Geen versagen
56 p. 65 'k Verneem Uw liefdestem
57 p. 66-67 Als ik naga mijn verleden
58 p. 67 Blijf bij mij Heer, de duisternis daalt neer
59 p. 68-69 Heiland, mijn ziel is dorstende naar U
60 p. 70-71 Jezus stierf voor mij
61 p. 71 Waar Hij leidt zal ik volgen (koor)
62 p. 72 O, zondaar weet
63 p. 73 Twijf'laar, hoor des Heilands stem
64 p. 74-75 Schoon wandelend op het bruisend meer
65 p. 75 Geprezen zij des Heilands Naam (LdH)
66 p. 76-77 Zondaar, o zondaar, keer weder tot God
67 p. 78-79 Een Vriend is mijn Jezus
68 p. 80 Heiland, U alleen te volgen (LdH)
69 p. 81 Waarom bevreesd en in twijfel
70 p. 82-83 'k Gaf mijn alles op voor Jezus
71 p. 84-85 Ja, Jezus redt; Hij geeft den zondaar rust
72 p. 86-87 Van zegepraal tot zegepraal leidt God ons voort
73 p. 88 Rots der eeuwen, o mijn toevlucht
74 p. 89 Dank God, ik ben gered
75 p. 90-91 Alles hier beneên verandert
76 p. 92-93 'k Heb een thuis in die gouden stad daar boven
77 p. 94-95 Volle vrede heb ik in mijn Heiland
78 p. 96 Ik richt mijn geest op U, o Heer