Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kyrie eleison (Bell)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 301k   Zangen van Zoeken en Zien 293 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Kyrie eleison
Vorm Liturgisch gezang
Vrije vorm
Herkomst
Taal Latijn
Land Schotland
Periode 20e eeuw
Gemeenschap Iona
Muziek
Componist John L. Bell
Melodie Bridget
Solmisatie 6-3-3-2-3-6
Gebruik
Liturgie Kyrie
Liedbundels
Liedboek 2013 301k
Zangen van Zoeken en Zien 293
Lieteboek 2013 301k
Opstaan! 2-39

Het Kyrie eleison op muziek van John L. Bell is een onderdeel van het ordinarium Bridget / Saint Bride.

Ontstaan

Het ordinarium Bridget / Saint Bride ontstond binnen de Ionabeweging.

Tekst

De tekst is de Latijnse tekst van het Kyrie: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Gebruik

Het is een eenvoudig Kyrie, dat erom vraagt in beurtzang tussen voorzanger (of voorganger) en allen/de gemeente gezongen te worden. Steeds echoot de gemeente de voorzang; in de derde regel valt de gemeente in voordat de voorzang klaar is.

Het lied kan op verschillende manieren gebruikt worden. 'Gewoon' zoals het er staat na een kort kyriegebed is natuurlijk een optie.

Een liturgische vorm, herkenbaar uit de Ionasferen, gaat als volgt:

het lied wordt drie maal gezongen,

een eerste zang unisono,

daarna een tweede zang waarin op de plaats van de voorzang en antwoord een korte gesproken bede komt, (dus drie korte fragmenten in totaal, elk ongeveer 10-12 seconden), alleen ATB zingen de vocaal,

en daarna weer de derde zang waarin alles meerstemmig wordt gezongen conform de aangegeven vorm.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Bridget (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie