Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 118   Liedboek voor de kerken Psalm 118   Gereformeerd Kerkboek Psalm 118    Gereformeerd Kerkboek 2017 118   Weerklank Ps 118   Gezangen voor Liturgie 118-II   Zingt Jubilate 518   Oud-Katholiek Gezangboek 268 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1968
Psalm 118
Latijnse titel Confitemini Domino
Vulgaat Psalm 117
Tekst
Dichter Jan Wit
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 118
Metrisch 9-8-9-8-9-8-9-8
Muziek
Melodie Psalm 118
Herkomst Straatsburg 1545/Genève 1551
Solmisatie 1-6-5-1-1-2-4-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Kersttijd
Paastijd
Paasmorgen
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Liedboek 2013 118
Liedboek voor de kerken Psalm 118
Gereformeerd Kerkboek Psalm 118
Gereformeerd Kerkboek 2017 118
Weerklank Ps 118
Gezangen voor Liturgie 118-II
Zingt Jubilate 518
Oud-Katholiek Gezangboek 268
Bavoliedboek 185 (str. 1), 384 (str. 1, 5)
Colours of Grace 10 (str. 1, 2, 6, 7, 9)
Gezangboek voor de EBG 10 (str. 1, 5, 6, 8, 9, 10)
Lieteboek 2013 118
Laus Deo 616
Liturgische Gezangen 1-113 (str. 1, 9)
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 118
Randstadbundel 313 (str. 1, 5, 6, 10)
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen is een berijming van Psalm 118 en maakt deel uit van de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Jan Wit.

Opname beluisteren


Samenzang vanuit de Columnakerk te Groningen. Organist: Egbert Minnema

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven. Het lied heeft 10 strofes.

Beginregels alle strofen:

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
2. Ik werd benauwd van alle zijden
3. 't Is beter bij de Heer te schuilen
4. Zij zwermden om mij heen als bijen,
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
6. Des Heren hand is hoog verheven,
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
8. De steen, die door de tempelbouwers
9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
10. De Heer is God, zijn gunst verheugde

In Colours of Grace is ook een Franse en Duitse tekst opgenomen.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 118 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Bernard Smilde maakte de Friese berijming: Sjong no in feestliet foar de Heare