Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Laat me in U blijven, groeien, bloeien

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 78 (a) Op Toonhoogte 2015 284 Weerklank 56 (b) Hemelhoog 233 Zangbundel Joh. de Heer 666 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Laat me in U blijven, groeien, bloeien
De rank moet in de wijnstok blijven
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Jan Jacob Lodewijk ten Kate (a)
Vertaler A. Schroten (b)
Henk van 't Veld (b)
Bijbelplaats Johannes 15:1-8
Metrisch 9-8-9-8-8-8
Muziek
Componist Georg Neumark
Melodie Wer nur den lieben Gott lässt walten
Solmisatie 6-2-3-4-3-2-3-1-6
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 78 (a)
Op Toonhoogte 2015 284
Weerklank 56 (b)
Hemelhoog 233
Zangbundel Joh. de Heer 666 (a)
119 Gezangen 79 (a)
Gezangboek der ELK 208 (a)
Hervormde Bundel 1938 229
Op Toonhoogte 231
Liederen voor de Gemeentezang 485 (a)
Liedbundel met Bijbellezingen 502 (a)
E&R-liedbundel 1 151
Hemelsbreed 58 (a)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 205
Geestelijke Liederenschat 1935 309

Laat me in U blijven, groeien, bloeien is een lied van Jan Jacob Lodewijk ten Kate, op de melodie van Georg Neumark, Wer nur den lieben Gott lässt walten. Voor de bundel Weerklank pasten A. Schroten en Henk van 't Veld deze vertaling enigszins aan.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (205):

1 Laat m’ in U blijven, groeijen, bloeijen,
O Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeijen,
Of ’k ben en wis verderf gewijd;
Doorstroom, beziel en zegen mij,
Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

2 Wat vruchten zal de landman plukken,
Die blaadren, maar geen bloesems ziet?
Leer mij de zelfzucht onderdrukken,
Die niet dan wilde loten schiet!
Des landmans wijsheid snijd’ en snoei’,
Opdat de druif te voller bloei’.

3 Ik kan mij zelf geen wasdom geven:
Niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
En levensvolheid meer en meer!
Uw Geest zij in mij uitgestort;
De rank, die U ontvalt, verdort.

4 Daarom herhaal het duizendwerven,
Herhaal het, Heer! van uur tot uur:
„Die zich aan Mij niet houdt zal sterven,
De doode ranken zijn voor ’t vuur.”
Geef dat ik naauwer m’ aan U bind,
Hoe zwakker ik mij zelven vind.

5 Neen, Heer! ik wil van U niet scheiden,
’k Blijf d’ uw’ altijd! blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis:
Bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

6 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
Dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk, in needrigheid begonnen,
Wordt dan in heerlijkheid volbragt!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
En komt in ’t licht, en rijpt voor God.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wer nur den lieben Gott lässt walten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • Vanaf de Hervormde Bundel 1938 blijven de verzen 2 en 4 weg.
  • De Geestelijke Liederenschat 1935 heeft strofen 1,2,5 en 6 licht aangepast en een extra laatste strofe beginnend met Laat, Heiland , mij dan mogen dragen
  • A.C. Honders verwijst in het Compendium bij de 491 gezangen (276) naar het oorspronkelijke zevende couplet:

Welaan, mijn Heiland! Blijf mij dragen!
Leer mij de winterkou doorstaan!
En breek', na dorre lentedagen,
Een volgeladen zomer aan!
Dan werp ik mee, voor de oogst van 't graf,
Aan 's Vaders voet mijn vruchten af!

Culturele informatie

Literatuur

  • Casper Honders, Over gezang 78 en gezang 314, met een toegift: achter de coulissen, verschenen in: Liturgie: barsten en breuken, Kampen : Kok, 1988, ISBN 9024232244, p. 134-149.

Externe links