Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2023

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Thema/Levensreis

Uit Kerkliedwiki
< Liedboek 2013‎ | Thema(Doorverwezen vanaf Levensreis)
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen die aansluiten bij verschillende aspecten van het thema Levensreis.

Pelgrimage

Bundel - Titel
LB 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
LB 26 O Heer, op wie ik pleit
LB 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
LB 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
LB 80 O God van Jozef, leid ons verder
LB 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
LB 121 Ik sla mijn ogen op en zie
LB 126 Toen God de Heer uit 's vijands macht
LB 132 Heer, denk aan David en zijn eed
LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
LB 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
LB 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
LB 426 God zal je behoeden
LB 427 Vonkje van hoop
LB 542 God roept de mens op weg te gaan
LB 544 Christus naar wie wij heten
LB 720 Alleen te leven om te zwoegen
LB 779 In de ongerepte morgen
LB 796 U Here Jezus roep ik aan
LB 797 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
LB 798 Heer geef mij vleugels dat ik reis
LB 799 Kom, kinderen niet dralen
LB 800 Wat zou ik zonder U geweest zijn
LB 801 Door de nacht van strijd en zorgen
LB 802 Door de wereld gaat een woord
LB 803 Uit Oer is hij getogen
LB 804 De Heer heeft naar mij omgezien
LB 805 Abraham, Abraham
LB 806 Zomaar te gaan met een stok in je hand
LB 807 Een mens te zijn op aarde
LB 808 In diepe nacht ben ik gegaan
LB 809 Blijf niet staren op wat vroeger was
LB 810 Ga: tot de einden der aarde
LB 811 Zoals een moeder zorgt
LB 812 Op mijn levenslange reizen
LB 813 Vreemden zijn wij
LB 814 Wees gezegend
LB 815 Het eerste licht raakt Jakob aan
LB 816 Dat wij onszelf gewonnen geven
LB 817 O, Christus, bron van lentebloei
LB 818 Niet is het laatste woord gesproken
LB 819 Vrede voor dit huis
LB 820 Als op het einde van de weg
LB 821 Dat de weg naar je toekomt
LB 822 Wij trekken maar verder
LB 825 De wereld is van Hem vervuld
LB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
LB 835 Jezus, ga ons voor
LB 840 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
LB 845 Tijd van vloek en tijd van zegen
LB 847 Mijn leven is een splinter aan de tijd
LB 896 Wie heeft zijn geld verloren
LB 897 Rusteloos ben ik
LB 904 Beveel gerust uw wegen
LB 905 Wie zich door God alleen laat leiden
LB 908 Ik heb U lief, o mijn beminde
LB 941 Waarom moest ik uw stem verstaan
LB 944 O Heer, verberg U niet voor mij
LB 978 Aan U behoort, o Heer der heren
LB 979 De vogels van de bomen
LB 998 Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

Roeping

Bundel - Titel
LB 823 Gij hebt, o Vader van het leven
LB 824 Vroeg ik mijn denken
LB 825 De wereld is van Hem vervuld
LB 826 O Christus, woord der eeuwigheid
LB 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
LB 828 Stem als een zee van mensen
LB 829 De liefde gaat ons voor
LB 830 Leven is wachten
LB 831 Gestuurd op wegen ongedacht
LB 832 Geroepen om op weg te gaan
LB 833 Neem mij aan zoals ik ben
LB 979 De vogels van de bomen
LB 999 Ik zal in mijn huis niet wonen

Navolging

Bundel - Titel
LB 1 Gezegend hij, die in der bozen raad
LB 19 De hemel roemt de Heer
LB 40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
LB 182 Blinde man, ga voort gij
LB 353 Nu heeft het oude leven afgedaan
LB 361 Er heeft een stem gesproken
LB 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
LB 529 Mijn dienstknecht mijn geliefde
LB 531 Jezus die langs het water liep
LB 653 U kennen, uit en tot U leven
LB 656 Ik ben de wijnstok
LB 721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord
LB 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord
LB 764 Een zaaier ging uit om te zaaien
LB 798 Heer geef mij vleugels dat ik reis
LB 799 Kom, kinderen niet dralen
LB 816 Dat wij onszelf gewonnen geven
LB 826 O Christus, woord der eeuwigheid
LB 831 Gestuurd op wegen ongedacht
LB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
LB 836 O Heer die onze Vader zijt
LB 837 Iedereen zoekt U, jong of oud
LB 838 O grote God die liefde zijt
LB 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon
LB 840 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
LB 841 Wat zijn de goede vruchten
LB 842 Ik ben het licht van de wereld
LB 843 Wat te kiezen, leven, dood
LB 844 May we see Christ's loving face
LB 906 God is tegenwoordig, God is in ons midden
LB 912 Neem mijn leven, laat het, Heer
LB 941 Waarom moest ik uw stem verstaan
LB 975 Jezus roept hier mensen samen

Wijsheid

Bundel - Titel
LB 37 Wees niet afgunstig op de goddeloze
LB 49 Bewoners van de wijde wereld, hoort
LB 845 Tijd van vloek en tijd van zegen
LB 846 De wijsheid van vóór alle tijden
LB 847 Mijn leven is een splinter aan de tijd
LB 848 Al wat een mens te kennen zoekt
LB 849 Zoek de wegen van de wijsheid
LB 850 Geen taal bij machte U te meten

Alleen zijn

Bundel - Titel
LB 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
LB 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
LB 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
LB 263 Wees Gij mijn toevlucht
LB 265 Gij waakt en draagt
LB 786 Wij zingen God ter ere
LB 851 Gij, hemelhoog verheven
LB 852 U komt mij, lieve God
LB 853 Ik zoek U in den blinde
LB 854 God, soms is het donker
LB 894 Wanneer ik zoek naar woorden
LB 896 Wie heeft zijn geld verloren
LB 928 Hoe ik ook ben
LB 937 When I'm feeling sad
LB 942 Ik sta voor U in leegte en gemis
LB 948 Als Gij er zijt

Ziekte

Bundel - Titel
LB 13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
LB 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
LB 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
LB 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
LB 88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt
LB 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
LB 109 God die ik loof te allen tijde
LB 259 Zend ons een engel in de nacht
LB 265 Gij waakt en draagt
LB 393 Als ik in deze stille tijd
LB 696 Waai nu, Geest
LB 786 Wij zingen God ter ere
LB 796 U Here Jezus roep ik aan
LB 851 Gij, hemelhoog verheven
LB 852 U komt mij, lieve God
LB 853 Ik zoek U in den blinde
LB 855 Hem even aan te mogen raken
LB 856 U, God, hebt mij opgericht
LB 894 Wanneer ik zoek naar woorden
LB 920 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
LB 932 Rust nu mijn ziel
LB 933 Gij ziet ons vechten met de macht
LB 948 Als Gij er zijt

Verzoenen

Bundel - Titel
LB 4 Laat als ik roep mij op U hopen
LB 6 Heer, toon mij uw genade
LB 13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
LB 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
LB 51 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
LB 102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 130 Uit diepten van ellende
LB 143 O Here, hoor naar mijn gebeden
LB 537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
LB 574 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood
LB 649 O Heer, blijf toch niet vragen
LB 820 Als op het einde van de weg
LB 833 Neem mij aan zoals ik ben
LB 857 Jij zoekt mij
LB 858 Vernieuw in ons, o God
LB 859 Schuldig staan wij voor U, Heer
LB 860 Gij die ons hebt geschapen
LB 861 Hoe kan ik verder leven