Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Licht in de duisternis

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Licht in de duisternis
Jesaja 8:24-9:6

Het verhaal Licht in de duisternis omvat Jesaja 8:24-9:6.

Liederen

Bijbelplaats Lied
Jesaja De blinde ziet zijn ogen uit
Jesaja Een stem breekt uit in de woestijn
Jesaja Iedere dag kun je mij horen
Jesaja 9 Het volk dat woont in Galilea
Jesaja 9 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer
Jesaja 9 O Heiland, open wijd de poort
Jesaja 9:1 Een schoot van ontferming is onze God
Jesaja 9:1 Er is een roos ontloken
Jesaja 9:1 God zij geloofd uit alle macht
Jesaja 9:1 Ha jim it al fernommen?
Jesaja 9:1 Heer van leven en van dood
Jesaja 9:1 Lof aan de God van Israël
Jesaja 9:1 Ontmoeten wil ik het volmaakte licht
Jesaja 9:1 Soms breekt uw licht
Jesaja 9:1 Wij woonden in het duister
Jesaja 9:1-2 Op de dag toen de wereld nog woestijn was
Jesaja 9:1-5 De nacht loopt ten einde
Jesaja 9:1-5 Er komt gehoor voor onze nood
Jesaja 9:1-5 Het zal geschieden in de laatste dagen
Jesaja 9:1-5 In die dagen - Klein Kerstoratorium
Jesaja 9:1-5 Nu daagt het in het oosten
Jesaja 9:1-6 Al wie dolend in het donker
Jesaja 9:1-6 Betlehem, o uitverkoren
Jesaja 9:1-6 Daar is uit 's werelds duist're wolken
Jesaja 9:1-6 De mensen die gaan in het duister
Jesaja 9:1-6 De nacht is haast ten einde
Jesaja 9:1-6 De nacht is ver gevorderd
Jesaja 9:1-6 Een stad van vrede zoeken wij
Jesaja 9:1-6 Een ster gaat op te middernacht
Jesaja 9:1-6 Er is uit 's werelds duistere wolken
Jesaja 9:1-6 Foar it folk dat yn 'e nacht rûn
Jesaja 9:1-6 Halleluja, halleluja, halleluja
Jesaja 9:1-6 Het volk dat wandelt in het duister
Jesaja 9:1-6 In de duisternis verwachten wij
Jesaja 9:1-6 Tastend langs de wand als blinden
Jesaja 9:1-6 Van grond en vuur zult Gij ons maken
Jesaja 9:1-6 Verkondig alle mensen
Jesaja 9:1-6 Waarom leven de volken
Jesaja 9:1-6 Wie nog wonen in de nacht
Jesaja 9:1-12 Uit het duister hier gekomen
Jesaja 9:2-3 Laat onze woorden stijgen
Jesaja 9:3 Dit overkwam Jesaja de profeet
Jesaja 9:4 Uit chaos, vuur en rotsen
Jesaja 9:5 Als wij samen U aanbidden
Jesaja 9:5 Door het geloof zien wij Gods hand
Jesaja 9:5 Een kind is ons geboren
Jesaja 9:5 Elke dag wil ik zingen van uw liefde
Jesaja 9:5 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Jesaja 9:5 In de aardeduistere nacht
Jesaja 9:5 Kind ons geboren, zoon ons gegeven (Oosterhuis)
Jesaja 9:5 Kwam van Godswege
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren
Jesaja 9:5 Want een kind is ons geboren (Zimmer)
Jesaja 9:5 Want een kind is ons geboren
Jesaja 9:5-6 Een koning die regeert
Jesaja 9:5-6 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Jesaja 9:5-6 Er is een roos ontsprongen
Jesaja 9:6-7 Wij wachten op de koning