Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Licht in de duisternis

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Licht in de duisternis
Jesaja 8:24-9:6

Het verhaal Licht in de duisternis omvat Jesaja 8:24-9:6.

Liederen

Bijbelplaats Lied
Jesaja Een stem breekt uit in de woestijn
Jesaja Iedere dag kun je mij horen
Jesaja 9 Het volk dat woont in Galilea
Jesaja 9 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer
Jesaja 9 O Heiland, open wijd de poort
Jesaja 9:1 Een schoot van ontferming is onze God
Jesaja 9:1 Er is een roos ontloken
Jesaja 9:1 God zij geloofd uit alle macht
Jesaja 9:1 Ha jim it al fernommen?
Jesaja 9:1 Lof aan de God van Israël
Jesaja 9:1 Soms breekt uw licht
Jesaja 9:1 Wij woonden in het duister
Jesaja 9:1-2 Op de dag toen de wereld nog woestijn was
Jesaja 9:1-5 De nacht loopt ten einde
Jesaja 9:1-5 Er komt gehoor voor onze nood
Jesaja 9:1-5 Het zal geschieden in de laatste dagen
Jesaja 9:1-5 In die dagen - Klein Kerstoratorium
Jesaja 9:1-5 Nu daagt het in het oosten
Jesaja 9:1-6 Al wie dolend in het donker
Jesaja 9:1-6 Betlehem, o uitverkoren stad
Jesaja 9:1-6 Daar is uit 's werelds duist're wolken
Jesaja 9:1-6 De mensen die gaan in het duister
Jesaja 9:1-6 De nacht is haast ten einde
Jesaja 9:1-6 De nacht is ver gevorderd
Jesaja 9:1-6 Een stad van vrede zoeken wij
Jesaja 9:1-6 Een ster gaat op te middernacht
Jesaja 9:1-6 Er is uit 's werelds duistere wolken
Jesaja 9:1-6 Foar it folk dat yn ’e nacht rûn
Jesaja 9:1-6 Het volk dat wandelt in het duister
Jesaja 9:1-6 In de duisternis verwachten wij
Jesaja 9:1-6 Tastend langs de wand als blinden
Jesaja 9:1-6 Van grond en vuur zult Gij ons maken
Jesaja 9:1-6 Verkondig alle mensen
Jesaja 9:1-6 Waarom leven de volken
Jesaja 9:1-12 Uit het duister hier gekomen
Jesaja 9:2-3 Laat onze woorden stijgen
Jesaja 9:5 Een kind is ons geboren
Jesaja 9:5 Elke dag wil ik zingen van uw liefde
Jesaja 9:5 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Jesaja 9:5 Kind ons geboren, zoon ons gegeven (Oosterhuis)
Jesaja 9:5 Kwam van Godswege
Jesaja 9:5-6 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Jesaja 9:5-6 Er is een roos ontsprongen
Jesaja 9:6-7 Wij wachten op de koning