Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

Voor de puzzelliefhebbers is er nu de Kerkliedwiki Adventspuzzel 2019. Meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Johannes

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Johannes.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21

Johannes 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 1:1 In den beginne was het woord LB 488
Johannes 1:1 O Christus, woord der eeuwigheid LB 826
Johannes 1:1 Jezus, meester aller dingen LB 352
Johannes 1:1 Van ver, van oudsher aangereikt LB 326
Johannes 1:1 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 1:1-4 U Jezus Christus loven wij LB 470
Johannes 1:1-4 Christus, uit God geboren LB 517
Johannes 1:1-5 God heeft het eerste woord LB 513
Johannes 1:1-5 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven LB 325
Johannes 1:1-5 Licht dat ons aanstoot in de morgen LB 601
Johannes 1:1-5 Licht, ontloken aan het donker LB 600
Johannes 1:1-14 Komt allen tezamen LB 477
Johannes 1:1-14 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Johannes 1:1-14 Verschenen is de mildheid LB 492
Johannes 1:1-14 Het zal geschieden in de laatste dagen LB 455
Johannes 1:1-14 Uit uw verborgenheid LB 500
Johannes 1:1-14 Vanwaar zijt Gij gekomen LB 494
Johannes 1:1-14 Zoek de wegen van de wijsheid LB 849
Johannes 1:1-18 Het woord brengt de waarheid teweeg LB 318
Johannes 1:1-18 De oorsprong van leven en licht LB 986
Johannes 1:5 Soms breekt uw licht LB 493
Johannes 1:5 Licht, verlaat ons niet LB 261
Johannes 1:6-8 Kwam van Godswege LB 456b
Johannes 1:6-8 Verwacht de komst des Heren LB 439
Johannes 1:6-8 Een engel roept de oude man LB 741
Johannes 1:9 Nu daagt het in het oosten LB 444
Johannes 1:14 Daar komt een schip, geladen LB 434
Johannes 1:14 Van ver, van oudsher aangereikt LB 326
Johannes 1:14 Nu gaat de hemel open LB 499
Johannes 1:14-18 Heilige God, geprezen zij LB 870
Johannes 1:19-28 Wachters van de tijd LB 453
Johannes 1:19-34 Kwam van Godswege LB 456b
Johannes 1:19-34 Een engel roept de oude man LB 741
Johannes 1:23 Verwacht de komst des Heren LB 439
Johannes 1:23 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer LB 338f
Johannes 1:26 Omdat Hij niet ver wou zijn LB 528
Johannes 1:26 Niet als een storm, als een vloed LB 321
Johannes 1:29 Eer zij God in onze dagen LB 487
Johannes 1:29 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 1:29-34 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan LB 524
Johannes 1:31-34 Toen Jezus bij het water kwam LB 522
Johannes 1:32 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 1:32 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Johannes 1:32-34 O God die uit het water LB 356
Johannes 1:32-34 Christus ging als eerste LB 523
Johannes 1:32-34 Water, water van de doop LB 358

Johannes 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 2:1-11 Wij willen de bruiloftsgasten zijn LB 525
Johannes 2:1-11 Van ’t vroeglicht van de dageraad LB 516
Johannes 2:1-11 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Johannes 2:1-11 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 2:1-11 Liefde, eenmaal uitgesproken LB 791
Johannes 2:1-11 Bron van liefde, licht en leven LB 793
Johannes 2:1-11 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 2:1-11 Danken wij de goede God LB 403c
Johannes 2:10 Kom, God, en schrijf uw eigen naam LB 792
Johannes 2:13-26 Runderen, schapen en duiven te koop LB 187

Johannes 3

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 3:1-8 De Geest des Heren heeft LB 686
Johannes 3:19 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Johannes 3:20 Wek mijn zachtheid weer LB 925
Johannes 3:29-30 Een engel roept de oude man LB 741
Johannes 3:3-8 Roept God een mens tot leven LB 346
Johannes 3:5 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Johannes 3:5-7 Nu heeft het oude leven afgedaan LB 353
Johannes 3:8 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Johannes 3:8 Het waren tien geboden LB 540
Johannes 3:8 Zij zit als een vogel LB 701

Johannes 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 4:1-26 Bij de Jakobsbron LB 188
Johannes 4:13 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 4:13-14 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 4:14 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Johannes 4:46 Wij moeten Gode zingen LB 713

Johannes 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 5:1-18 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 5:25-29 Het duurt niet lang meer tot de tijd LB 748
Johannes 5:25-29 Eens, als de bazuinen klinken LB 769

Johannes 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 6:1-15 Zeven was voldoende LB 383
Johannes 6:1-15 O Heer die onze Vader zijt LB 836
Johannes 6:1-15 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden LB 546
Johannes 6:1-15 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Johannes 6:1-15 Danken wij de goede God LB 403c
Johannes 6:16-21 Ga in het schip, zegt Gij LB 917
Johannes 6:16-21 Gij ziet ons vechten met de macht LB 933
Johannes 6:20 Stem die de stenen breekt LB 918
Johannes 6:30-35 Hoe helder staat de morgenster LB 518
Johannes 6:30-35 Het brood dat ons voor ogen staat LB 389
Johannes 6:31 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 6:35 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 6:35 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 6:35 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 6:35 Als ik in deze stille tijd LB 393
Johannes 6:35 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Johannes 6:35 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 6:41 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 6:48 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Johannes 6:48-51 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 6:48-51 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Johannes 6:48-58 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister LB 376
Johannes 6:53-56 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Johannes 6:67-69 Jezus die langs het water liep LB 531
Johannes 6:68 Hij ging van stad tot stad LB 391
Johannes 6:68 Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven LB 339f

Johannes 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 7:38 Heel mijn ziel roept naar U ELB 13

Johannes 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 8:12 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 8:12 Licht voor de wereld, geeft U zich LB 587
Johannes 8:12 Nu wordt het licht, de dag breekt aan LB 208
Johannes 8:12 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 8:12 Licht dat ons aanstoot in de morgen LB 601
Johannes 8:12 Jezus Christus is het licht van God LB 271
Johannes 8:12 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 8:12 Ik ben het licht van de wereld LB 842
Johannes 8:12 Christe, lux mundi LB 921

Johannes 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 9 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Johannes 9 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 9 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839

Johannes 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 10:1-5 D’Almachtige is mijn herder en geleide LB 23a
Johannes 10:1-5 De Heer is mijn herder LB 23b
Johannes 10:11-16 D’Almachtige is mijn herder en geleide LB 23a
Johannes 10:11-16 De Heer is mijn herder LB 23b
Johannes 10:11-16 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Johannes 10:11-18 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 10:11-14 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 10:12 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Johannes 10:16 Zonne der gerechtigheid LB 967
Johannes 10:28 Here Jezus, wij zijn nu LB 347

Johannes 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 11:25 Als Gij er zijt, wees dan aanwezig LB 948

Johannes 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 12:1-11 De geur van mirre hangt LB 563
Johannes 12:12-13 Stap voor stap gaat door Jeruzalem LB 553
Johannes 12:12-13 Dans en zing: hosanna voor de koning LB 555
Johannes 12:12-13 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij LB 551
Johannes 12:12-15 Hef op uw hoofden, poorten wijd LB 435
Johannes 12:12-19 Verheug u, gij dochter van Sion LB 550
Johannes 12:12-19 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Johannes 12:12-19 Ga, stillen in den lande LB 440
Johannes 12:12-19 Dit is een dag van zingen LB 552
Johannes 12:12-19 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter LB 549
Johannes 12:12-19 Welkom, welkom, koning Jezus LB 554
Johannes 12:13 Hoe zal ik U ontvangen LB 441
Johannes 12:13 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Johannes 12:13-15 God lof! Nu is gekomen LB 438
Johannes 12:24 De toekomst van de Heer is daar LB 767
Johannes 12:24 De aarde is vervuld LB 650
Johannes 12:24 Roept God een mens tot leven LB 346
Johannes 12:24 Aan U behoort, o Heer der heren LB 978
Johannes 12:24 Groen ontluikt de aarde LB 625
Johannes 12:24 Alles wat er staat geschreven LB 319
Johannes 12:24 Als ik in deze stille tijd LB 393
Johannes 12:24-26 Gij hebt met uw brede gebaren LB 765
Johannes 12:24-26 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 12:25 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845
Johannes 12:31 Een vaste burcht is onze God LB 898
Johannes 12:46 Hij die de blinden weer liet zien LB 534

Johannes 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 13:1-10 Jij hebt je vrienden toen bijeengeroepen LB 998
Johannes 13:1-15 Vlammen zijn er vele LB 970
Johannes 13:1-17 Toen Jezus wist: nu is gekomen LB 569

Johannes 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 14:1-3 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Johannes 14:1-3 Heer, herinner U de namen LB 730
Johannes 14:6 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 14:6 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 14:6 Het woord brengt de waarheid teweeg LB 318
Johannes 14:6 Wij loven U, o God, belijden U als Heer LB 412
Johannes 14:15-20 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest LB 683
Johannes 14:15-31 Kom o Geest des Heren kom LB 669
Johannes 14:16-17 Zij zit als een vogel LB 701
Johannes 14:18-20 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Johannes 14:27 Geef vrede, Heer, geef vrede LB 1010
Johannes 14:27 Frieden, Frieden LB 417

Johannes 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 15:1 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Johannes 15:1-5 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 15:1-5 Here Jezus, wij zijn nu LB 347
Johannes 15:1-5 Vlammen zijn er vele LB 970
Johannes 15:1-8 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 15:1-8 Hoe helder staat de morgenster LB 518
Johannes 15:1-8 Ik ben de wijnstok LB 656
Johannes 15:1-8 O, Christus, bron van lentebloei LB 817
Johannes 15:4-5 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 15:9-17 Hij leeft LB 667

Johannes 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 16:5-15 De Geest van God waait als een wind LB 691
Johannes 16:8-10 Zing voor de Heer een nieuw gezang LB 655
Johannes 16:13 Zing voor de Heer een nieuw gezang LB 655
Johannes 16:13 Heer Jezus, o Gij dageraad LB 209
Johannes 16:13 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Johannes 16:28 Kom tot ons, de wereld wacht LB 433
Johannes 16:33 In der Welt habt ihr Angst LB 922

Johannes 17

Er zijn geen liederen bij Johannes 17.

Johannes 18

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 18 Licht voor de wereld, geeft U zich LB 587
Johannes 18:1-11 Gij die ver voor ons uit LB 559
Johannes 18:2-5 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Johannes 18:39-40 Zie de mens die in zijn lijden LB 586

Johannes 19

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 19 Licht voor de wereld LB 587
Johannes 19:1-3 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Johannes 19:1-3 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Johannes 19:1-5 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Johannes 19:5 Ja, het liefst zou ook ik LB 945
Johannes 19:16-30 Jezus, leven van ons leven LB 575
Johannes 19:16-30 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Johannes 19:17 Met de boom des levens LB 547
Johannes 19:17-18 O liefde die verborgen zijt LB 561
Johannes 19:17-37 O wereld, zie uw leven LB 577
Johannes 19:18-42 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd LB 585
Johannes 19:19 Naam van Jezus die ten dode LB 557
Johannes 19:25 Is zijn ure nu gekomen LB 584
Johannes 19:25-27 Maria heeft ontvangen LB 740
Johannes 19:25-27 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Johannes 19:28-37 Niets droeg hem meer LB 579
Johannes 19:30 Nu valt de nacht LB 590
Johannes 19:30 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet LB 381
Johannes 19:32-34 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Johannes 19:34 O kostbaar kruis, o wonder Gods LB 578
Johannes 19:34 Kondig het jubelend aan LB 659
Johannes 19:34 De koningsvaandels trekken uit LB 572
Johannes 19:34 Heilig aanschijn van het Lam LB 588
Johannes 19:38-42 Nu valt de nacht LB 590
Johannes 19:38-42 O lichaam van het woord LB 589

Johannes 20

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 20 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt LB 620
Johannes 20:1-10 Wij delen verdriet en zorgen LB 627
Johannes 20:1-10 De Heer is waarlijk opgestaan LB 617
Johannes 20:1-10 Stil ligt de tuin rondom het witte graf LB 592
Johannes 20:1-13 Christus in het graf geborgen LB 639
Johannes 20:1-18 Kom zing het lied van Eva LB 738
Johannes 20:1-18 Tussen waken, tussen dromen LB 631
Johannes 20:1-18 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Johannes 20:1-18 De oorsprong van leven en licht LB 986
Johannes 20:1-23 O hart, spring op vol vreugde LB 623
Johannes 20:11-18 Ik zoek mijn Heer, met graf is leeg LB 626
Johannes 20:11-18 Ik ben in mijn hof gekomen LB 629
Johannes 20:19 Liefde is licht, opnieuw geboren LB 636
Johannes 20:19 Vrede is het woord LB 396
Johannes 20:19-23 Taal op de tong LB 690
Johannes 20:19-23 Maria heeft ontvangen LB 740
Johannes 20:19-23 Gij die ver voor ons uit LB 559
Johannes 20:19-29 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Johannes 20:21 Overvloedig geef Ik u (Vrede zij u) LB 428
Johannes 20:21 Vrede is het woord LB 396
Johannes 20:24-29 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Johannes 20:26 Vrede is het woord LB 396
Johannes 20:26-29 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374

Johannes 21

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 21:1-14 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Johannes 21:1-14 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Johannes 21:15-19 O Heer, blijf toch niet vragen LB 649