Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

Voor de puzzelliefhebbers is er nu de Kerkliedwiki Adventspuzzel 2019. Meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Lucas

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Lucas.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24

Lucas 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 1:5-80 Een engel spreekt een priester aan LB 464
Lucas 1:8-25 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 1:26-38 Er is een roos ontloken LB 473
Lucas 1:26-38 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 1:26-38 De engel Gabriël komt aangesneld LB 443
Lucas 1:26-38 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Lucas 1:27 Een engel heeft de toon gezet LB 504
Lucas 1:30-31 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 1:31 Komt ons in diepe nacht ter ore LB 489
Lucas 1:39-45 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 1:42-43 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 1:46-48 De engel Gabriël komt aangesneld LB 443
Lucas 1:46-55 Met hart en ziel maak ik Hem groot LB 157d
Lucas 1:46-55 Mijn ziel maakt groot de Heer LB 157a
Lucas 1:46-55 Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade LB 157b
Lucas 1:46-55 Met hart en ziel maak ik Hem groot LB 157c
Lucas 1:46-55 De Barmhartige ziet naar mij om LB 157e
Lucas 1:51-52 God lof! Nu is gekomen LB 438
Lucas 1:52 Een volk op weg gezet LB 1002
Lucas 1:57-60 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 1:59-60 Kwam van Godswege LB 456b
Lucas 1:68-75 Wachters van de tijd LB 453
Lucas 1:68-79 Gezegend de Heer, gezegend Isrels God LB 158c
Lucas 1:68-79 God zij geloofd uit alle macht LB 158a
Lucas 1:68-79 Nu daagt het in het oosten LB 444
Lucas 1:77-79 Een schoot van ontferming is onze God LB 158b
Lucas 1:78 Wat vrolijk over U geschreven staat LB 324
Lucas 1:78-79 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Lucas 1:78-79 Morgenglans der eeuwigheid LB 213

Lucas 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 2:1-14 U Jezus Christus loven wij LB 470
Lucas 2:1-14 Het zal geschieden in de laatste dagen LB 455
Lucas 2:1-14 Nu gaat de hemel open LB 499
Lucas 2:1-20 Ik ben een engel van de Heer LB 469
Lucas 2:1-20 Hoor de herders, hoe ze Hem loven LB 472
Lucas 2:1-20 Komt allen tezamen LB 477
Lucas 2:1-20 Nu zijt wellekome. Jesu lieve Heer LB 476
Lucas 2:1-20 Uit uw hemel zonder grenzen LB 527
Lucas 2:1-20 Een engel spreekt een priester aan LB 464
Lucas 2:1-20 Ik danste die morgen toen de schepping LB 839
Lucas 2:1-20 Maria ging op reis LB 497
Lucas 2:4-7 Daar komt een schip, geladen LB 434
Lucas 2:5-11 Laat onder u de gezindheid zijn LB 160b
Lucas 2:6-20 Komt, verwondert u hier, mensen LB 478
Lucas 2:6-20 Ik mag hier aan uw kribbe staan LB 475
Lucas 2:6-7 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 2:6-7 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 2:6-7 De engel Gabriël komt aangesneld LB 443
Lucas 2:8-13 Klaarlichte nacht LB 508
Lucas 2:8-14 Toen midden in de wintertijd LB 495
Lucas 2:8-20 Prijs de Heer die herders prijzen LB 468
Lucas 2:8-20 Het is al nacht in Betlehem LB 507
Lucas 2:10-11 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen LB 490
Lucas 2:10-11 Halleluja. Ik verkondig u een tijding van LB 338h
Lucas 2:12 Komt ons in diepe nacht ter ore LB 489
Lucas 2:13-14 Hoor, de engelen zingen de eer LB 481
Lucas 2:14 Eer zij God in onze dagen LB 487
Lucas 2:14 God in den hoog’ alleen zij eer LB 302
Lucas 2:14 Uit uw verborgenheid LB 500
Lucas 2:14 Betlehem, o uitverkoren LB 498
Lucas 2:14 Een lied weerklinkt in deze nacht LB 479
Lucas 2:14 Om de mensen en de dieren; Eer zij LB 299j
Lucas 2:14 Glorie aan God in de hoge LB 307
Lucas 2:14 Gloria ... et in terra pax Tz 6, TzNL 51
Lucas 2:15 Komt ons in diepe nacht ter ore LB 489
Lucas 2:15 Wij trekken in een lange stoet LB 506
Lucas 2:15-20 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 2:15-20 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen LB 503
Lucas 2:15-20 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan LB 485
Lucas 2:16-17 Een ster ging op uit Israël LB 496
Lucas 2:20 Midden in de winternacht LB 486
Lucas 2:20 Een engel heeft de toon gezet LB 504
Lucas 2:21 O Jezus, hoe vertrouwd en goed LB 512
Lucas 2:29-32 Nu laat Gij, Heer, mij gaan LB 159b
Lucas 2:29-32 Nu is het woord gezegd LB 159a
Lucas 2:29-32 De glorie van de Eeuwige zal worden LB 159c
Lucas 2:29-32 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 2:34-35 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 2:34-35 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Lucas 2:36-38 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 2:40-52 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 2:41-51 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Lucas 2:42-52 Gij die een ster van David zijt LB 519
Lucas 2:49 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739

Lucas 3

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 3:1-20 Kwam van Godswege LB 456b
Lucas 3:1-20 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 3:3-6 Verwacht de komst des Heren LB 439
Lucas 3:4 God zij geloofd uit alle macht LB 158a
Lucas 3:6 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer LB 338f
Lucas 3:9 Niet als een storm, als een vloed LB 321
Lucas 3:16 De Geest des Heren heeft LB 686
Lucas 3:21-22 Van ’t vroeglicht van de dageraad LB 516
Lucas 3:21-22 Toen Jezus bij het water kwam LB 522
Lucas 3:21-22 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Lucas 3:21-22 Een mens te zijn op aarde LB 538
Lucas 3:21-22 Roept God een mens tot leven LB 346
Lucas 3:21-22 O God die uit het water LB 356
Lucas 3:21-22 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Lucas 3:21-22 Christus ging als eerste LB 523
Lucas 3:21-22 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan LB 524
Lucas 3:21-22 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 3:21-22 Water, water van de doop LB 358
Lucas 3:22 Wij leven van de wind LB 687

Lucas 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 4:1-13 Een mens te zijn op aarde LB 538
Lucas 4:1-13 Het waren tien geboden LB 540
Lucas 4:1-13 Jezus, diep in de woestijn LB 539
Lucas 4:14 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 4:14-30 De Geest des Heren is op hem LB 530
Lucas 4:38-41 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 4:44 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Lucas 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 5:1-11 De visser ging uit vissen LB 532
Lucas 5:12-13 Rots waaruit het leven welt LB 911
Lucas 5:17-26 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 5:31-32 Nu laat ons God de Here LB 863

Lucas 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 6:17-19 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 6:20 Beati voi poveri LB 734
Lucas 6:20-23 Verdoofd en schamper van gemis LB 924
Lucas 6:27-35 Zo spreekt de Heer die ons geschapen LB 537
Lucas 6:47-49 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Lucas 6:47-49 Wie zich door God alleen laat leiden LB 905
Lucas 6:47-49 Don’t build your house on a sandy land LB 931

Lucas 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 7:1-10 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom LB 840
Lucas 7:1-10 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 7:6 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Lucas 7:18-23 Zijt Gij waarop de wereld wacht LB 446
Lucas 7:18-23 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 7:18-23 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 7:19 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding LB 25b
Lucas 7:21 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Lucas 7:22-23 Niet als een storm, als een vloed LB 321

Lucas 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 8:1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Lucas 8:4-15 Een zaaier ging uit om te zaaien LB 764
Lucas 8:4-15 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond LB 183
Lucas 8:11-15 Groen ontluikt de aarde LB 625
Lucas 8:20 Go tell it on the mountain LB 484
Lucas 8:22-25 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Lucas 8:22-25 Jezus, meester aller dingen LB 352
Lucas 8:40-42 Meisje sta op LB 179
Lucas 8:40-56 Hem even aan te mogen raken LB 855
Lucas 8:44 Christus die u wilt tooien LB 938
Lucas 8:49-56 Meisje sta op LB 179

Lucas 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 9:8 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 9:10-17 Zeven was voldoende LB 383
Lucas 9:10-17 O Heer die onze Vader zijt LB 836
Lucas 9:10-17 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden LB 546
Lucas 9:10-17 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Lucas 9:10-17 Danken wij de goede God LB 403c
Lucas 9:13 O Vader, trek het lot U aan LB 995
Lucas 9:20 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 9:23 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Lucas 9:23 Jezus, ga ons voor LB 835
Lucas 9:23-24 Roept God een mens tot leven LB 346
Lucas 9:23-24 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941
Lucas 9:24 Wat zijn de goede vruchten LB 841
Lucas 9:24 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Lucas 9:24 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845
Lucas 9:28-32 Christus naar wie wij heten LB 544
Lucas 9:28-36 Gij zijt in glans verschenen LB 543
Lucas 9:28-36 Christus staat in majesteit LB 545
Lucas 9:28-36 Het waren tien geboden LB 540
Lucas 9:29 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Lucas 9:58 Een mens te zijn op aarde LB 807

Lucas 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 10:3 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Lucas 10:21 Heb dank, o God van alle leven LB 315
Lucas 10:25-28 Wie oren om te horen heeft LB 320
Lucas 10:30-37 Een volk op weg gezet LB 1002
Lucas 10:38-42 Kom zing het lied van Eva LB 738

Lucas 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 11:1-4 Vader, die woont in hemels licht LB 370
Lucas 11:2 Laat komen, Heer, uw rijk LB 756
Lucas 11:2 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven LB 295
Lucas 11:4 U Here Jezus roep ik aan LB 796
Lucas 11:4 Hoe kan ik verder leven LB 861
Lucas 11:11 O Vader, trek het lot U aan LB 995

Lucas 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 12:6-7 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Lucas 12:7 Wat mijn God wil geschiede altijd LB 899
Lucas 12:13-21 Wat te kiezen, leven, dood LB 843
Lucas 12:15-34 God, die leven hebt gegeven LB 718
Lucas 12:22-32 De vogels van de bomen LB 979
Lucas 12:22-32 Wat de toekomst brengen moge LB 913
Lucas 12:22-32 Zingen wij van harte zeer LB 225
Lucas 12:22-32 Wie zich door God alleen laat leiden LB 905
Lucas 12:22-32 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Lucas 12:24-27 Aan U behoort, o Heer der heren LB 978
Lucas 12:26-27 Soms groet een licht van vreugde LB 910
Lucas 12:35-36 Wachters van de tijd LB 453
Lucas 12:35-40 De Heer verschijnt te middernacht LB 751

Lucas 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 13:18-19 Wil je wel geloven dat het groeien gaat LB 923
Lucas 13:22 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Lucas 13:30 De eersten zijn de laatsten LB 991
Lucas 13:33-35 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Lucas 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 14:1-11 De laatsten worden de eersten LB 990
Lucas 14:1-11 De eersten zijn de laatsten LB 991
Lucas 14:16-24 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Lucas 14:27 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Lucas 14:27 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941
Lucas 14:33 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845

Lucas 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 15:1-7 De herder heeft zich niet vergist LB 184
Lucas 15:3-7 O Heer, verberg U niet voor mij LB 944
Lucas 15:8-10 Wie heeft zijn geld verloren LB 896
Lucas 15:11-32 Een jongen met een grote mond LB 185

Lucas 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 16:22 Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein LB 958

Lucas 17

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 17:11-18 Rots waaruit het leven welt LB 911
Lucas 17:24 Zoals het witte bliksemlicht LB 761
Lucas 17:33 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Lucas 17:33 Roept God een mens tot leven LB 346
Lucas 17:33 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941

Lucas 18

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 18:15-16 Here Jezus, wij zijn nu LB 347
Lucas 18:15-16 Heer van uw kerk LB 348
Lucas 18:17 De eersten zijn de laatsten LB 991
Lucas 18:17 Het koninkrijk is voor een kind LB 782
Lucas 18:18-23 Wat te kiezen, leven, dood LB 843
Lucas 18:18-27 Neem mijn leven, laat het, Heer LB 912
Lucas 18:19 Een heel klein zaadje LB 181
Lucas 18:22 Dat wij onszelf gewonnen geven LB 816
Lucas 18:24-25 God, die leven hebt gegeven LB 718
Lucas 18:31-43 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 18:31-43 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Lucas 18:35-43 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Lucas 18:35-43 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 18:35-43 Blinde man, ga voort gij LB 182
Lucas 18:35-43 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839

Lucas 19

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 19:1-10 Jezus die langs het water liep LB 531
Lucas 19:1-10 Er is geen plaats, er is geen plaats LB 186
Lucas 19:10 Wat vrolijk over U geschreven staat LB 324
Lucas 19:11-27 De heer gaat naar het buitenland LB 180
Lucas 19:28-38 God lof! Nu is gekomen LB 438
Lucas 19:28-38 Gaat, stillen in de lande LB 440
Lucas 19:28-38 Dit is een dag van zingen LB 552
Lucas 19:28-38 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter LB 549
Lucas 19:28-38 Welkom, welkom, koning Jezus LB 554
Lucas 19:28-38 Stap voor stap gaat door Jeruzalem LB 553
Lucas 19:28-38 Dans en zing: hosanna voor de koning LB 555
Lucas 19:28-38 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij LB 551
Lucas 19:28-44 Verheug u, gij dochter van Sion LB 550
Lucas 19:28-44 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Lucas 19:35-38 Hef op uw hoofden, poorten wijd LB 435
Lucas 19:38 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 19:38 Vaste gezangen lutherse traditie LB 270
Lucas 19:38 Heilig, heilig, heilig LB 406b
Lucas 19:38 Holy, holy, holy Lord LB 406c
Lucas 19:38 Lam Gods, dat de zonde (Ord. Mehrtens) LB 408a
Lucas 19:38 Lam Gods dat de zonden (Ord. De Sutter) LB 408b
Lucas 19:38 Lam Gods, dat de zonden (Markusmis) LB 408c
Lucas 19:38 Lam van God (Ord. ‘U alle eer’) LB 408e
Lucas 19:38 Christus, Gezalfde (Ord. ‘Glorie de Eeuw..’) LB 408f
Lucas 19:38 Lam Gods dat de zonden (Vogelmis) LB 408d
Lucas 19:45-46 Runderen, schapen en duiven te koop LB 187

Lucas 20

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 20:38 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer LB 960

Lucas 21

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 21:20-33 Richt op uw macht, o Here der LB 451
Lucas 21:20-33 Eens, als de bazuinen klinken LB 769
Lucas 21:24-28 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide LB 749
Lucas 21:25-33 De nacht loopt ten einde LB 460
Lucas 21:25-33 Zal er ooit een dag van vrede LB 462
Lucas 21:29-30 Niet als een storm, als een vloed LB 321

Lucas 22

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 22:7-20 Op de avond, toen de uittocht LB 395
Lucas 22:14-20 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Lucas 22:14-20 Als ik in deze stille tijd LB 393
Lucas 22:14-20 Danken wij de goede God LB 403c
Lucas 22:14-20 Gezegend Gij, machtige God LB 403e
Lucas 22:17-20 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Lucas 22:17-20 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Lucas 22:17-20 Hij onthaalde ons aan tafel LB 567
Lucas 22:19 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Lucas 22:19 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Lucas 22:24-30 Toen Jezus wist: nu is gekomen LB 569
Lucas 22:39-46 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Lucas 22:39-46 Heilige God, geprezen zij LB 870
Lucas 22:39-46 In stille nacht houdt Hij de wacht LB 571
Lucas 22:39-46 Door wat voor grote eenzaamheden LB 582
Lucas 22:39-46 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Lucas 22:39-46 Gij die ver voor ons uit LB 559
Lucas 22:39-46 Toen Jezus had gebeden LB 570
Lucas 22:47-48 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Lucas 22:63 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Lucas 22:63-65 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Lucas 22:63-65 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633

Lucas 23

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 23:13-25 Zie de mens die in zijn lijden LB 586
Lucas 23:21-23 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 23:33-36 O liefde die verborgen zijt LB 561
Lucas 23:33-43 O wereld, zie uw leven LB 577
Lucas 23:33-47 Jezus, leven van ons leven LB 575
Lucas 23:33-49 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Lucas 23:33-56 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd LB 585
Lucas 23:34 Ik wil mij gaan vertroosten LB 562
Lucas 23:34 Zie de mens die in zijn lijden LB 586
Lucas 23:38 Naam van Jezus die ten dode LB 557
Lucas 23:39-49 Niets droeg hem meer LB 579
Lucas 23:40-43 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Lucas 23:42-43 Heer, herinner U de namen LB 730
Lucas 23:44-46 Nu valt de nacht LB 590
Lucas 23:44-46 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 23:49 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 23:50-56 Nu valt de nacht LB 590
Lucas 23:50-56 O lichaam van het woord LB 589

Lucas 24

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 24:1-12 De Heer is waarlijk opgestaan LB 617
Lucas 24:1-12 O hart, spring op vol vreugde LB 623
Lucas 24:1-12 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 24:1-12 Tussen waken, tussen dromen LB 631
Lucas 24:1-12 Stil ligt de tuin rondom het witte graf LB 592
Lucas 24:1-12 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Lucas 24:1-12 De oorsprong van leven en licht LB 986
Lucas 24:1-6 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt LB 620
Lucas 24:1-6 Christus in het graf geborgen LB 639
Lucas 24:5-6 Lof zij God in de hoogste troon LB 619
Lucas 24:5-6 Victimae/Christen, offer nu je loflied LB 615
Lucas 24:6 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 24:13-35 Gij volgt ons uit Jeruzalem LB 255
Lucas 24:13-35 De Heer is onze reisgenoot LB 646
Lucas 24:13-35 Voor mensen die naamloos LB 647
Lucas 24:28-31 Het simpele gerei LB 758
Lucas 24:29 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer LB 240
Lucas 24:29 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt LB 247
Lucas 24:29 Wees Gij mijn toevlucht LB 263
Lucas 24:29 Blijf bij ons, want het is avond LB 202
Lucas 24:29 Blijf bij ons, reisgenoot LB 251
Lucas 24:29 Bleib mit deiner Gnade bei uns LB 256
Lucas 24:29-30 Heer, blijf bij ons, kom in ons huis LB 232
Lucas 24:30 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Lucas 24:30 Nu gaat de hemel open LB 499
Lucas 24:30 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Lucas 24:30-31 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Lucas 24:32 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 24:32 Heer, komt in deze tijd LB 662
Lucas 24:32 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Lucas 24:42 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Lucas 24:44-46 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 24:44-46 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Lucas 24:50 Ten hemel opgevaren is LB 661
Lucas 24:50-53 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Lucas 24:50-53 De Heer is opgetogen LB 666