Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Lucas

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Liedboek 2013
Liedboek 2013.jpg

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Lucas.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24

Lucas 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 1:5-80 Een engel spreekt een priester aan LB 464
Lucas 1:8-25 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 1:26-38 Er is een roos ontloken LB 473
Lucas 1:26-38 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 1:26-38 De engel Gabriël komt aangesneld LB 443
Lucas 1:26-38 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Lucas 1:27 Een engel heeft de toon gezet LB 504
Lucas 1:30-31 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 1:31 Komt ons in diepe nacht ter ore LB 489
Lucas 1:39-45 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 1:42-43 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 1:46-48 De engel Gabriël komt aangesneld LB 443
Lucas 1:46-55 Met hart en ziel maak ik Hem groot LB 157d
Lucas 1:46-55 Mijn ziel maakt groot de Heer LB 157a
Lucas 1:46-55 Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade LB 157b
Lucas 1:46-55 Met hart en ziel maak ik Hem groot LB 157c
Lucas 1:46-55 De Barmhartige ziet naar mij om LB 157e
Lucas 1:51-52 God lof! Nu is gekomen LB 438
Lucas 1:52 Een volk op weg gezet LB 1002
Lucas 1:57-60 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 1:59-60 Kwam van Godswege LB 456b
Lucas 1:68-75 Wachters van de tijd LB 453
Lucas 1:68-79 Gezegend de Heer, gezegend Isrels God LB 158c
Lucas 1:68-79 God zij geloofd uit alle macht LB 158a
Lucas 1:68-79 Nu daagt het in het oosten LB 444
Lucas 1:77-79 Een schoot van ontferming is onze God LB 158b
Lucas 1:78 Wat vrolijk over U geschreven staat LB 324
Lucas 1:78-79 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Lucas 1:78-79 Morgenglans der eeuwigheid LB 213

Lucas 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 2:1-14 U Jezus Christus loven wij LB 470
Lucas 2:1-14 Het zal geschieden in de laatste dagen LB 455
Lucas 2:1-14 Nu gaat de hemel open LB 499
Lucas 2:1-20 Ik ben een engel van de Heer LB 469
Lucas 2:1-20 Hoor de herders, hoe ze Hem loven LB 472
Lucas 2:1-20 Komt allen tezamen LB 477
Lucas 2:1-20 Nu zijt wellekome. Jesu lieve Heer LB 476
Lucas 2:1-20 Uit uw hemel zonder grenzen LB 527
Lucas 2:1-20 Een engel spreekt een priester aan LB 464
Lucas 2:1-20 Ik danste die morgen toen de schepping LB 839
Lucas 2:1-20 Maria ging op reis LB 497
Lucas 2:4-7 Daar komt een schip, geladen LB 434
Lucas 2:5-11 Laat onder u de gezindheid zijn LB 160b
Lucas 2:6-20 Komt, verwondert u hier, mensen LB 478
Lucas 2:6-20 Ik mag hier aan uw kribbe staan LB 475
Lucas 2:6-7 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 2:6-7 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 2:6-7 De engel Gabriël komt aangesneld LB 443
Lucas 2:8-13 Klaarlichte nacht LB 508
Lucas 2:8-14 Toen midden in de wintertijd LB 495
Lucas 2:8-20 Prijs de Heer die herders prijzen LB 468
Lucas 2:8-20 Het is al nacht in Betlehem LB 507
Lucas 2:10-11 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen LB 490
Lucas 2:10-11 Halleluja. Ik verkondig u een tijding van LB 338h
Lucas 2:12 Komt ons in diepe nacht ter ore LB 489
Lucas 2:13-14 Hoor, de engelen zingen de eer LB 481
Lucas 2:14 Eer zij God in onze dagen LB 487
Lucas 2:14 God in den hoog' alleen zij eer LB 302
Lucas 2:14 Uit uw verborgenheid LB 500
Lucas 2:14 Betlehem, o uitverkoren LB 498
Lucas 2:14 Een lied weerklinkt in deze nacht LB 479
Lucas 2:14 Om de mensen en de dieren; Eer zij LB 299j
Lucas 2:14 Glorie aan God in de hoge LB 307
Lucas 2:14 Gloria ... et in terra pax Tz 6, TzNL 51
Lucas 2:15 Komt ons in diepe nacht ter ore LB 489
Lucas 2:15 Wij trekken in een lange stoet LB 506
Lucas 2:15-20 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 2:15-20 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen LB 503
Lucas 2:15-20 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan LB 485
Lucas 2:16-17 Een ster ging op uit Israël LB 496
Lucas 2:20 Midden in de winternacht LB 486
Lucas 2:20 Een engel heeft de toon gezet LB 504
Lucas 2:21 O Jezus, hoe vertrouwd en goed LB 512
Lucas 2:29-32 Nu laat Gij, Heer, mij gaan LB 159b
Lucas 2:29-32 Nu is het woord gezegd LB 159a
Lucas 2:29-32 De glorie van de Eeuwige zal worden LB 159c
Lucas 2:29-32 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739
Lucas 2:34-35 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 2:34-35 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Lucas 2:36-38 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 2:40-52 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 2:41-51 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Lucas 2:42-52 Gij die een ster van David zijt LB 519
Lucas 2:49 Wat heeft Maria ons bewaard LB 739

Lucas 3

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 3:1-20 Kwam van Godswege LB 456b
Lucas 3:1-20 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 3:3-6 Verwacht de komst des Heren LB 439
Lucas 3:4 God zij geloofd uit alle macht LB 158a
Lucas 3:6 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer LB 338f
Lucas 3:9 Niet als een storm, als een vloed LB 321
Lucas 3:16 De Geest des Heren heeft LB 686
Lucas 3:21-22 Van ’t vroeglicht van de dageraad LB 516
Lucas 3:21-22 Toen Jezus bij het water kwam LB 522
Lucas 3:21-22 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Lucas 3:21-22 Een mens te zijn op aarde LB 538
Lucas 3:21-22 Roept God een mens tot leven LB 346
Lucas 3:21-22 O God die uit het water LB 356
Lucas 3:21-22 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Lucas 3:21-22 Christus ging als eerste LB 523
Lucas 3:21-22 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan LB 524
Lucas 3:21-22 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 3:21-22 Water, water van de doop LB 358
Lucas 3:22 Wij leven van de wind LB 687

Lucas 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 4:1-13 Een mens te zijn op aarde LB 538
Lucas 4:1-13 Het waren tien geboden LB 540
Lucas 4:1-13 Jezus, diep in de woestijn LB 539
Lucas 4:14 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 4:14-30 De Geest des Heren is op hem LB 530
Lucas 4:38-41 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 4:44 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Lucas 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 5:1-11 De visser ging uit vissen LB 532
Lucas 5:12-13 Rots waaruit het leven welt LB 911
Lucas 5:17-26 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 5:31-32 Nu laat ons God de Here LB 863

Lucas 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 6:17-19 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 6:20 Beati voi poveri LB 734
Lucas 6:20-23 Verdoofd en schamper van gemis LB 924
Lucas 6:27-35 Zo spreekt de Heer die ons geschapen LB 537
Lucas 6:47-49 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Lucas 6:47-49 Wie zich door God alleen laat leiden LB 905
Lucas 6:47-49 Don’t build your house on a sandy land LB 931

Lucas 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 7:1-10 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom LB 840
Lucas 7:1-10 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 7:6 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Lucas 7:18-23 Zijt Gij waarop de wereld wacht LB 446
Lucas 7:18-23 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 7:18-23 Een engel roept de oude man LB 741
Lucas 7:19 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding LB 25b
Lucas 7:21 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Lucas 7:22-23 Niet als een storm, als een vloed LB 321

Lucas 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 8:1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Lucas 8:4-15 Een zaaier ging uit om te zaaien LB 764
Lucas 8:4-15 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond LB 183
Lucas 8:11-15 Groen ontluikt de aarde LB 625
Lucas 8:20 Go tell it on the mountain LB 484
Lucas 8:22-25 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Lucas 8:22-25 Jezus, meester aller dingen LB 352
Lucas 8:40-42 Meisje sta op LB 179
Lucas 8:40-56 Hem even aan te mogen raken LB 855
Lucas 8:44 Christus die u wilt tooien LB 938
Lucas 8:49-56 Meisje sta op LB 179

Lucas 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 9:8 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 9:10-17 Zeven was voldoende LB 383
Lucas 9:10-17 O Heer die onze Vader zijt LB 836
Lucas 9:10-17 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden LB 546
Lucas 9:10-17 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Lucas 9:10-17 Danken wij de goede God LB 403c
Lucas 9:13 O Vader, trek het lot U aan LB 995
Lucas 9:20 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 9:23 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Lucas 9:23 Jezus, ga ons voor LB 835
Lucas 9:23-24 Roept God een mens tot leven LB 346
Lucas 9:23-24 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941
Lucas 9:24 Wat zijn de goede vruchten LB 841
Lucas 9:24 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Lucas 9:24 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845
Lucas 9:28-32 Christus naar wie wij heten LB 544
Lucas 9:28-36 Gij zijt in glans verschenen LB 543
Lucas 9:28-36 Christus staat in majesteit LB 545
Lucas 9:28-36 Het waren tien geboden LB 540
Lucas 9:29 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Lucas 9:58 Een mens te zijn op aarde LB 807

Lucas 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 10:3 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Lucas 10:21 Heb dank, o God van alle leven LB 315
Lucas 10:25-28 Wie oren om te horen heeft LB 320
Lucas 10:30-37 Een volk op weg gezet LB 1002
Lucas 10:38-42 Kom zing het lied van Eva LB 738

Lucas 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 11:1-4 Vader, die woont in hemels licht LB 370
Lucas 11:2 Laat komen, Heer, uw rijk LB 756
Lucas 11:2 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven LB 295
Lucas 11:4 U Here Jezus roep ik aan LB 796
Lucas 11:4 Hoe kan ik verder leven LB 861
Lucas 11:11 O Vader, trek het lot U aan LB 995

Lucas 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 12:6-7 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Lucas 12:7 Wat mijn God wil geschiede altijd LB 899
Lucas 12:13-21 Wat te kiezen, leven, dood LB 843
Lucas 12:15-34 God, die leven hebt gegeven LB 718
Lucas 12:22-32 De vogels van de bomen LB 979
Lucas 12:22-32 Wat de toekomst brengen moge LB 913
Lucas 12:22-32 Zingen wij van harte zeer LB 225
Lucas 12:22-32 Wie zich door God alleen laat leiden LB 905
Lucas 12:22-32 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Lucas 12:24-27 Aan U behoort, o Heer der heren LB 978
Lucas 12:26-27 Soms groet een licht van vreugde LB 910
Lucas 12:35-36 Wachters van de tijd LB 453
Lucas 12:35-40 De Heer verschijnt te middernacht LB 751

Lucas 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 13:18-19 Wil je wel geloven dat het groeien gaat LB 923
Lucas 13:22 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Lucas 13:30 De eersten zijn de laatsten LB 991
Lucas 13:33-35 Daar komt een man uit Nazaret LB 533

Lucas 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 14:1-11 De laatsten worden de eersten LB 990
Lucas 14:1-11 De eersten zijn de laatsten LB 991
Lucas 14:16-24 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Lucas 14:27 Een rijke schat van wijsheid LB 313
Lucas 14:27 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941
Lucas 14:33 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845

Lucas 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 15:1-7 De herder heeft zich niet vergist LB 184
Lucas 15:3-7 O Heer, verberg U niet voor mij LB 944
Lucas 15:8-10 Wie heeft zijn geld verloren LB 896
Lucas 15:11-32 Een jongen met een grote mond LB 185

Lucas 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 16:22 Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein LB 958

Lucas 17

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 17:11-18 Rots waaruit het leven welt LB 911
Lucas 17:24 Zoals het witte bliksemlicht LB 761
Lucas 17:33 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Lucas 17:33 Roept God een mens tot leven LB 346
Lucas 17:33 Waarom moest ik uw stem verstaan LB 941

Lucas 18

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 18:15-16 Here Jezus, wij zijn nu LB 347
Lucas 18:15-16 Heer van uw kerk LB 348
Lucas 18:17 De eersten zijn de laatsten LB 991
Lucas 18:17 Het koninkrijk is voor een kind LB 782
Lucas 18:18-23 Wat te kiezen, leven, dood LB 843
Lucas 18:18-27 Neem mijn leven, laat het, Heer LB 912
Lucas 18:19 Een heel klein zaadje LB 181
Lucas 18:22 Dat wij onszelf gewonnen geven LB 816
Lucas 18:24-25 God, die leven hebt gegeven LB 718
Lucas 18:31-43 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 18:31-43 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Lucas 18:35-43 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Lucas 18:35-43 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Lucas 18:35-43 Blinde man, ga voort gij LB 182
Lucas 18:35-43 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839

Lucas 19

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 19:1-10 Jezus die langs het water liep LB 531
Lucas 19:1-10 Er is geen plaats, er is geen plaats LB 186
Lucas 19:10 Wat vrolijk over U geschreven staat LB 324
Lucas 19:11-27 De heer gaat naar het buitenland LB 180
Lucas 19:28-38 God lof! Nu is gekomen LB 438
Lucas 19:28-38 Gaat, stillen in de lande LB 440
Lucas 19:28-38 Dit is een dag van zingen LB 552
Lucas 19:28-38 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter LB 549
Lucas 19:28-38 Welkom, welkom, koning Jezus LB 554
Lucas 19:28-38 Stap voor stap gaat door Jeruzalem LB 553
Lucas 19:28-38 Dans en zing: hosanna voor de koning LB 555
Lucas 19:28-38 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij LB 551
Lucas 19:28-44 Verheug u, gij dochter van Sion LB 550
Lucas 19:28-44 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Lucas 19:35-38 Hef op uw hoofden, poorten wijd LB 435
Lucas 19:38 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 19:38 Vaste gezangen lutherse traditie LB 270
Lucas 19:38 Heilig, heilig, heilig LB 406b
Lucas 19:38 Holy, holy, holy Lord LB 406c
Lucas 19:38 Lam Gods, dat de zonde (Ord. Mehrtens) LB 408a
Lucas 19:38 Lam Gods dat de zonden (Ord. De Sutter) LB 408b
Lucas 19:38 Lam Gods, dat de zonden (Markusmis) LB 408c
Lucas 19:38 Lam van God (Ord. ‘U alle eer’) LB 408e
Lucas 19:38 Christus, Gezalfde (Ord. ‘Glorie de Eeuw..’) LB 408f
Lucas 19:38 Lam Gods dat de zonden (Vogelmis) LB 408d
Lucas 19:45-46 Runderen, schapen en duiven te koop LB 187

Lucas 20

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 20:38 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer LB 960

Lucas 21

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 21:20-33 Richt op uw macht, o Here der LB 451
Lucas 21:20-33 Eens, als de bazuinen klinken LB 769
Lucas 21:24-28 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide LB 749
Lucas 21:25-33 De nacht loopt ten einde LB 460
Lucas 21:25-33 Zal er ooit een dag van vrede LB 462
Lucas 21:29-30 Niet als een storm, als een vloed LB 321

Lucas 22

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 22:7-20 Op de avond, toen de uittocht LB 395
Lucas 22:14-20 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Lucas 22:14-20 Als ik in deze stille tijd LB 393
Lucas 22:14-20 Danken wij de goede God LB 403c
Lucas 22:14-20 Gezegend Gij, machtige God LB 403e
Lucas 22:17-20 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Lucas 22:17-20 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Lucas 22:17-20 Hij onthaalde ons aan tafel LB 567
Lucas 22:19 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak LB 391
Lucas 22:19 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839
Lucas 22:24-30 Toen Jezus wist: nu is gekomen LB 569
Lucas 22:39-46 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Lucas 22:39-46 Heilige God, geprezen zij LB 870
Lucas 22:39-46 In stille nacht houdt Hij de wacht LB 571
Lucas 22:39-46 Door wat voor grote eenzaamheden LB 582
Lucas 22:39-46 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Lucas 22:39-46 Gij die ver voor ons uit LB 559
Lucas 22:39-46 Toen Jezus had gebeden LB 570
Lucas 22:47-48 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Lucas 22:63 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Lucas 22:63-65 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Lucas 22:63-65 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633

Lucas 23

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 23:13-25 Zie de mens die in zijn lijden LB 586
Lucas 23:21-23 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 23:33-36 O liefde die verborgen zijt LB 561
Lucas 23:33-43 O wereld, zie uw leven LB 577
Lucas 23:33-47 Jezus, leven van ons leven LB 575
Lucas 23:33-49 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Lucas 23:33-56 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd LB 585
Lucas 23:34 Ik wil mij gaan vertroosten LB 562
Lucas 23:34 Zie de mens die in zijn lijden LB 586
Lucas 23:38 Naam van Jezus die ten dode LB 557
Lucas 23:39-49 Niets droeg hem meer LB 579
Lucas 23:40-43 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Lucas 23:42-43 Heer, herinner U de namen LB 730
Lucas 23:44-46 Nu valt de nacht LB 590
Lucas 23:44-46 Maria heeft ontvangen LB 740
Lucas 23:49 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 23:50-56 Nu valt de nacht LB 590
Lucas 23:50-56 O lichaam van het woord LB 589

Lucas 24

Bijbelplaats Titel Nr.
Lucas 24:1-12 De Heer is waarlijk opgestaan LB 617
Lucas 24:1-12 O hart, spring op vol vreugde LB 623
Lucas 24:1-12 Kom zing het lied van Eva LB 738
Lucas 24:1-12 Tussen waken, tussen dromen LB 631
Lucas 24:1-12 Stil ligt de tuin rondom het witte graf LB 592
Lucas 24:1-12 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Lucas 24:1-12 De oorsprong van leven en licht LB 986
Lucas 24:1-6 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt LB 620
Lucas 24:1-6 Christus in het graf geborgen LB 639
Lucas 24:5-6 Lof zij God in de hoogste troon LB 619
Lucas 24:5-6 Victimae/Christen, offer nu je loflied LB 615
Lucas 24:6 Daar komt een man uit Nazaret LB 533
Lucas 24:13-35 Gij volgt ons uit Jeruzalem LB 255
Lucas 24:13-35 De Heer is onze reisgenoot LB 646
Lucas 24:13-35 Voor mensen die naamloos LB 647
Lucas 24:28-31 Het simpele gerei LB 758
Lucas 24:29 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer LB 240
Lucas 24:29 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt LB 247
Lucas 24:29 Wees Gij mijn toevlucht LB 263
Lucas 24:29 Blijf bij ons, want het is avond LB 202
Lucas 24:29 Blijf bij ons, reisgenoot LB 251
Lucas 24:29 Bleib mit deiner Gnade bei uns LB 256
Lucas 24:29-30 Heer, blijf bij ons, kom in ons huis LB 232
Lucas 24:30 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Lucas 24:30 Nu gaat de hemel open LB 499
Lucas 24:30 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Lucas 24:30-31 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Lucas 24:32 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 24:32 Heer, komt in deze tijd LB 662
Lucas 24:32 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Lucas 24:42 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Lucas 24:44-46 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Lucas 24:44-46 Alles wat over ons geschreven is LB 536
Lucas 24:50 Ten hemel opgevaren is LB 661
Lucas 24:50-53 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Lucas 24:50-53 De Heer is opgetogen LB 666