Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

Voor de puzzelliefhebbers is er nu de Kerkliedwiki Adventspuzzel 2019. Meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Matteüs

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Matteüs.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Matteüs 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 1:18-25 Het zal geschieden in de laatste dagen 455
Matteüs 1:18-25 Zend ons een engel in de nacht 259
Matteüs 1:21-23 Komt ons in diepe nacht te ore 489
Matteüs 1:21-23 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 512
Matteüs 1:21-23 Kom zing het lied van Eva 738
Matteüs 1:23 De nacht loopt ten einde 460

Matteüs 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 2:1-12 Hoor de herders, hoe ze Hem loven 472
Matteüs 2:1-12 Nu zijt wellekome. Jesu lieve Heer 476
Matteüs 2:1-12 Een kind geboren te Betlehem 515
Matteüs 2:1-12 Van ’t vroeglicht van de dageraad 516
Matteüs 2:1-12 Hoe helder staat de morgenster 518
Matteüs 2:1-12 Christus, uit God geboren 517
Matteüs 2:1-12 Juich voor de koning van de Joden 526
Matteüs 2:1-12 Prijs de Heer die herders prijzen 468
Matteüs 2:1-12 Wij trekken in een lange stoet 506
Matteüs 2:1-12 Toen midden in de wintertijd 495
Matteüs 2:1-12 De wijzen, de wijzen 520
Matteüs 2:1-12 Hij komt niet uit de grote stad 521
Matteüs 2:1-12 Maria ging op reis 497
Matteüs 2:2 Uit uw hemel zonder grenzen 527
Matteüs 2:2 Midden in de winternacht 486
Matteüs 2:2 Een ster ging op uit Israël 496
Matteüs 2:2 Alles wat er staat geschreven 319
Matteüs 2:6 Betlehem, o uitverkoren 498
Matteüs 2:9-10 Uit uw hemel zonder grenzen 527
Matteüs 2:11 Betlehem, o uitverkoren 498
Matteüs 2:13-18 O kerstnacht, schoner dan de dagen 510

Matteüs 3

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 3:1-12 Kwam van Godswege 456b
Matteüs 3:1-12 Een engel roept de oude man 741
Matteüs 3:3 God zij geloofd uit alle macht 158a
Matteüs 3:3 Verwacht de komst des Heren 439
Matteüs 3:3 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer 338f
Matteüs 3:10 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 3:11 De Geest des Heren heeft 686
Matteüs 3:13-17 Van ’t vroeglicht van de dageraad 516
Matteüs 3:13-17 Toen Jezus bij het water kwam 522
Matteüs 3:13-17 Juich voor de koning van de Joden 526
Matteüs 3:13-17 Een mens te zijn op aarde 538
Matteüs 3:13-17 Roept God een mens tot leven 346
Matteüs 3:13-17 O God die uit het water 356
Matteüs 3:13-17 Christus ging als eerste 523
Matteüs 3:13-17 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan 524
Matteüs 3:13-17 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 3:13-17 Water, water van de doop 358
Matteüs 3:16 Wij leven van de wind 687
Matteüs 3:16-17 Wij wachten op de Geest beloofd 692

Matteüs 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 4:1-11 Een mens te zijn op aarde 538
Matteüs 4:1-11 Het waren tien geboden 540
Matteüs 4:1-11 Jezus, diep in de woestijn 539
Matteüs 4:12 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 4:16 Het volk dat wandelt in het duister 448
Matteüs 4:18-22 Jezus die langs het water liep 531
Matteüs 4:23-25 Daar komt een man uit Nazaret 533

Matteüs 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 5:1-11 Verdoofd en schamper van gemis 924
Matteüs 5:3 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 5:3 Om eenvoudigen van geest 996
Matteüs 5:3 Beati voi poveri 734
Matteüs 5:6 Ik zal in mijn huis niet wonen 999
Matteüs 5:9 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 5:13-16 O grote God die liefde zijt 838
Matteüs 5:44-48 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 537

Matteüs 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 6:9-13 Vader, die woont in hemels licht 370
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 371
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 1006
Matteüs 6:9-13 Laten wij bidden tot God, onze Vader 369a
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 369b
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 369d
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 369e
Matteüs 6:9-13 Onze Vader die in de hemel zijt 369c
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 547
Matteüs 6:10 Laat komen, Heer, uw rijk 756
Matteüs 6:10 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 295
Matteüs 6:11 Het brood in de aarde gevonden 390
Matteüs 6:12 U Here Jezus roep ik aan 796
Matteüs 6:12 Hoe kan ik verder leven 861
Matteüs 6:14-18 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 537
Matteüs 6:19-34 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 797
Matteüs 6:25-34 De vogels van de bomen 979
Matteüs 6:25-34 Wat de toekomst brengen moge 913
Matteüs 6:25-34 God, die leven hebt gegeven 718
Matteüs 6:25-34 Zingen wij van harte zeer 225
Matteüs 6:25-34 Wie zich door God alleen laat leiden 905
Matteüs 6:25-34 Zolang er mensen zijn op aarde 981
Matteüs 6:26-28 Gij voedt de vogels in de bomen 981a
Matteüs 6:26-29 Aan U behoort, o Heer der heren 978
Matteüs 6:28-29 Soms groet een licht van vreugde 910
Matteüs 6:34 Soms groet een licht van vreugde 910

Matteüs 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 7:9 O Vader, trek het lot U aan 995
Matteüs 7:15-20 Wat zijn de goede vruchten 841
Matteüs 7:24-27 Een rijke schat van wijsheid 313
Matteüs 7:24-27 Wie zich door God alleen laat leiden 905
Matteüs 7:24-27 Don’t build your house on a sandy land 931

Matteüs 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 8:14-16 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 8:2-3 Rots waaruit het leven welt 911
Matteüs 8:5-10 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 8:5-13 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 840
Matteüs 8:8 Iedereen zoekt U, jong of oud 837
Matteüs 8:8 Breek ons, Heer, het brood 379
Matteüs 8:20 Een mens te zijn op aarde 807
Matteüs 8:23-27 Heer, stuur zelf het schip der kerk 965
Matteüs 8:23-27 Jezus, meester aller dingen 352
Matteüs 8:26 Je hoeft niet bang te zijn 935

Matteüs 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 9:1-8 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 9:12 Nu laat ons God de Here 863
Matteüs 9:18-19 Meisje sta op 179
Matteüs 9:18-26 Hem even aan te mogen raken 855
Matteüs 9:21 Christus die u wilt tooien 938
Matteüs 9:23-26 Meisje sta op 179
Matteüs 9:32-33 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 9:35 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 9:36 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht 272

Matteüs 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 10:16 Heer, stuur zelf het schip der kerk 965
Matteüs 10:16-23 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 362
Matteüs 10:29-31 Zolang er mensen zijn op aarde 981
Matteüs 10:38 Een rijke schat van wijsheid 313
Matteüs 10:38-39 Waarom moest ik uw stem verstaan 941
Matteüs 10:39 Heer, zie ons aarzelend staan 349
Matteüs 10:39 Roept God een mens tot leven 346
Matteüs 10:39 Tijd van vloek en tijd van zegen 845

Matteüs 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 11:1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 11:2-10 Kwam van Godswege 456b
Matteüs 11:2-10 Het zal geschieden in de laatste dagen 455
Matteüs 11:2-6 Zijt Gij waarop de wereld wacht 446
Matteüs 11:2-6 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 11:2-6 Een engel roept de oude man 741
Matteüs 11:3 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 25b
Matteüs 11:5-6 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 11:25 Heb dank, o God van alle leven 315
Matteüs 11:28 Luister naar de wind 936
Matteüs 11:28-30 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 382
Matteüs 11:28-30 Dat ons zorgen en werken 736

Matteüs 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 12:22 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 12:24-25 Daar komt een man uit Nazaret 533

Matteüs 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 13:1-13 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond 183
Matteüs 13:3-23 Een zaaier ging uit om te zaaien 764
Matteüs 13:18-23 Groen ontluikt de aarde 625
Matteüs 13:18-23 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond 183
Matteüs 13:18-23 Water, water van de doop 358
Matteüs 13:24-30 Gij hebt met uw brede gebaren 765
Matteüs 13:31-32 Een heel klein zaadje 181
Matteüs 13:31-32 Wil je wel geloven dat het groeien gaat 923

Matteüs 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 14:1-12 Een engel roept de oude man 741
Matteüs 14:13-21 Zeven was voldoende 383
Matteüs 14:13-21 O Heer die onze Vader zijt 836
Matteüs 14:13-21 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden 546
Matteüs 14:13-21 Wie kent de eenvoud van het breken 392
Matteüs 14:13-21 Danken wij de goede God 403c
Matteüs 14:16 O Vader, trek het lot U aan 995
Matteüs 14:22-33 Ga in het schip, zegt Gij 917
Matteüs 14:22-33 Gij ziet ons vechten met de macht 933
Matteüs 14:23 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht 272
Matteüs 14:27 Stem die de stenen breekt 918
Matteüs 14:34-36 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 14:36 Christus die u wilt tooien 938

Matteüs 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 15:16-39 Jezus, leven van ons leven 575
Matteüs 15:21-28 Voor mensen die naamloos 647
Matteüs 15:29-31 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 15:29-31 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 15:29-39 Wie kent de eenvoud van het breken 392

Matteüs 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 16:16 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 16:24 Een rijke schat van wijsheid 313
Matteüs 16:24 Jezus, ga ons voor 835
Matteüs 16:24-25 Roept God een mens tot leven 346
Matteüs 16:24-25 Waarom moest ik uw stem verstaan 941
Matteüs 16:25 Wat zijn de goede vruchten 841
Matteüs 16:25 Heer, zie ons aarzelend staan 349
Matteüs 16:25 Tijd van vloek en tijd van zegen 845

Matteüs 17

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 17:1-3 Christus naar wie wij heten 544
Matteüs 17:1-8 Gij zijt in glans verschenen 543
Matteüs 17:1-8 Christus staat in majesteit 545
Matteüs 17:1-8 Het waren tien geboden 540
Matteüs 17:2 De lichtvorst, de ontluisterde 633

Matteüs 18

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 18:1-3 O grote God die liefde zijt 838
Matteüs 18:1-5 De eersten zijn de laatsten 991
Matteüs 18:3 Het koninkrijk is voor een kind 782
Matteüs 18:20 Wat zou ik zonder U geweest zijn 800
Matteüs 18:21-35 U Here Jezus roep ik aan 796

Matteüs 19

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 19:13-15 Here Jezus, wij zijn nu 347
Matteüs 19:13-15 Heer van uw kerk 348
Matteüs 19:16-22 Wat te kiezen, leven, dood 843
Matteüs 19:16-26 Neem mijn leven, laat het, Heer 912
Matteüs 19:21 Dat wij onszelf gewonnen geven 816
Matteüs 19:23-24 God, die leven hebt gegeven 718
Matteüs 19:30 De eersten zijn de laatsten 991

Matteüs 20

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 20:16 De eersten zijn de laatsten 991
Matteüs 20:18 Alles wat over ons geschreven is 556
Matteüs 20:18 Alles wat over ons geschreven is 536
Matteüs 20:25-26 Toen Jezus wist: nu is gekomen 569
Matteüs 20:29-34 Wat God doet, dat is welgedaan 909
Matteüs 20:29-34 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 20:29-34 Blinde man, ga voort gij 182
Matteüs 20:29-34 Ik danste die morgen toen de schepping begon 839

Matteüs 21

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 21:1-11 Verheug u, gij dochter van Sion 550
Matteüs 21:1-11 Hoe zal ik U ontvangen 441
Matteüs 21:1-11 God lof! Nu is gekomen 438
Matteüs 21:1-11 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 21:1-11 Gaat, stillen in de lande 440
Matteüs 21:1-11 Dit is een dag van zingen 552
Matteüs 21:1-11 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter 549
Matteüs 21:1-11 Welkom, welkom, koning Jezus 554
Matteüs 21:1-11 Stap voor stap gaat door Jeruzalem 553
Matteüs 21:1-11 Dans en zing: hosanna voor de koning 555
Matteüs 21:1-11 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij 551
Matteüs 21:4-9 Hef op uw hoofden, poorten wijd 435
Matteüs 21:9 Gezegend die komt in de naam van de Heer 535g
Matteüs 21:9 Alles wat over ons geschreven is 556
Matteüs 21:9 Vaste gezangen voor de liturgie lutherse traditie 270
Matteüs 21:9 Heilig, heilig, heilig 406b
Matteüs 21:9 Holy, holy, holy Lord 406c
Matteüs 21:9 Lam Gods, dat de zonden (Mehrtens) 408a
Matteüs 21:9 Lam Gods dat de zonden (De Sutter) 408b
Matteüs 21:9 Lam Gods, dat de zonden (Markusmis) 408c
Matteüs 21:9 Lam van God (Ord. ‘U alle eer’) 408e
Matteüs 21:9 Christus, Gezalfde (Ord. ‘Glorie de Eeuw’) 408f
Matteüs 21:9 Lam Gods dat de zonden (Vogelmis) 408d
Matteüs 21:12-13 Runderen, schapen en duiven te koop 187

Matteüs 22

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 22:1-10 Breek ons, Heer, het brood 379
Matteüs 22:32 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer 960
Matteüs 22:34-40 Wie oren om te horen heeft 320

Matteüs 23

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 23:37-39 Daar komt een man uit Nazaret 533

Matteüs 24

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 24:15-35 Richt op uw macht, o Here der heerscharen 451
Matteüs 24:15-35 Eens, als de bazuinen klinken 769
Matteüs 24:27 Zoals het witte bliksemlicht 761
Matteüs 24:27-31 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide 749
Matteüs 24:29-33 Zal er ooit een dag van vrede 462
Matteüs 24:29-36 De nacht loopt ten einde 460
Matteüs 24:32 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 24:37-44 Het zal geschieden in de laatste dagen 455
Matteüs 24:42-44 De Heer verschijnt te middernacht 751
Matteüs 24:44 De nacht loopt ten einde 460

Matteüs 25

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 25:1-13 De Heer verschijnt te middernacht 751
Matteüs 25:1-13 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide 749
Matteüs 25:1-13 Wachters van de tijd 453
Matteüs 25:6 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide (canon) 749a
Matteüs 25:14-30 De heer gaat naar het buitenland 180
Matteüs 25:31-40 Brood zal ik je geven 1007
Matteüs 25:31-46 O liefde die verborgen zijt 561
Matteüs 25:31-46 Het duurt niet lang meer tot de tijd 748
Matteüs 25:40-46 O Christus, woord der eeuwigheid 826
Matteüs 25:42-45 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had 585

Matteüs 26

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 26:6-13 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:6-13 De geur van mirre hangt 563
Matteüs 26:17-10 Op de avond, toen de uittocht 395
Matteüs 26:26 Ik danste die morgen toen de schepping begon 839
Matteüs 26:26-28 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:26-28 Het hoogste woord daalt uit het licht 565
Matteüs 26:26-28 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan 374
Matteüs 26:26-28 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 26:26-28 Als ik in deze stille tijd 393
Matteüs 26:26-28 Hij onthaalde ons aan tafel 567
Matteüs 26:26-28 Op de avond, toen de uittocht 395
Matteüs 26:26-28 Danken wij de goede God 403c
Matteüs 26:26-28 Gezegend Gij, machtige God 403e
Matteüs 26:32 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 26:36-42 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:36-46 Heilige God, geprezen zij 870
Matteüs 26:36-46 In stille nacht houdt Hij de wacht 571
Matteüs 26:36-46 Door wat voor grote eenzaamheden 582
Matteüs 26:36-46 Hij ging de weg zo eenzaam 560
Matteüs 26:36-46 Gij die ver voor ons uit 559
Matteüs 26:36-46 Toen Jezus had gebeden 570
Matteüs 26:37-38 U komt mij, lieve God 852
Matteüs 26:47-50 Het hoogste woord daalt uit het licht 565
Matteüs 26:57-68 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:63 Hier zwijgt het hoge denken 581
Matteüs 26:67-68 O hoofd vol bloed en wonden 576b
Matteüs 26:67-68 De lichtvorst, de ontluisterde 633
Matteüs 26:67-68 Hij ging de weg zo eenzaam 560

Matteüs 27

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 27:20-26 Zie de mens die in zijn lijden 586
Matteüs 27:22-23 Alles wat over ons geschreven is 556
Matteüs 27:26-31 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 27:27-54 Jezus, leven van ons leven 575
Matteüs 27:27-61 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had 585
Matteüs 27:28-30 O hoofd vol bloed en wonden 576b
Matteüs 27:28-56 Hij ging de weg zo eenzaam 560
Matteüs 27:33-38 O liefde die verborgen zijt 561
Matteüs 27:33-44 O wereld, zie uw leven 577
Matteüs 27:37 Naam van Jezus die ten dode 557
Matteüs 27:45-50 Maria heeft ontvangen 740
Matteüs 27:46-54 Niets droeg hem meer 579
Matteüs 27:55-56 Kom zing het lied van Eva 738
Matteüs 27:57-61 Nu valt de nacht 590
Matteüs 27:57-61 O lichaam van het woord 589

Matteüs 28

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 28:1-6 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt 620
Matteüs 28:1-6 Christus in het graf geborgen 639
Matteüs 28:1-8 De Heer is waarlijk opgestaan 617
Matteüs 28:1-10 Kom zing het lied van Eva 738
Matteüs 28:1-10 Tussen waken, tussen dromen 631
Matteüs 28:1-10 Stil ligt de tuin rondom het witte graf 592
Matteüs 28:1-10 De lichtvorst, de ontluisterde 633
Matteüs 28:1-10 De oorsprong van leven en licht 986
Matteüs 28:1-20 O hart, spring op vol vreugde 623
Matteüs 28:2-7 Nu moet gij allen vrolijk zijn 628
Matteüs 28:5-6 Lof zij God in de hoogste troon 619
Matteüs 28:5-6 Victimae paschali laudes / Christen, offer nu je loflied 615
Matteüs 28:7 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 28:16-20 Al heeft Hij ons verlaten 663
Matteüs 28:16-20 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 362
Matteüs 28:18-20 Tot het uiterste 1015