Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Matteüs

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Liedboek 2013
Liedboek 2013.jpg

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Matteüs.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Matteüs 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 1:18-25 Het zal geschieden in de laatste dagen 455
Matteüs 1:18-25 Zend ons een engel in de nacht 259
Matteüs 1:21-23 Komt ons in diepe nacht te ore 489
Matteüs 1:21-23 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 512
Matteüs 1:21-23 Kom zing het lied van Eva 738
Matteüs 1:23 De nacht loopt ten einde 460

Matteüs 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 2:1-12 Hoor de herders, hoe ze Hem loven 472
Matteüs 2:1-12 Nu zijt wellekome. Jesu lieve Heer 476
Matteüs 2:1-12 Een kind geboren te Betlehem 515
Matteüs 2:1-12 Van ’t vroeglicht van de dageraad 516
Matteüs 2:1-12 Hoe helder staat de morgenster 518
Matteüs 2:1-12 Christus, uit God geboren 517
Matteüs 2:1-12 Juich voor de koning van de Joden 526
Matteüs 2:1-12 Prijs de Heer die herders prijzen 468
Matteüs 2:1-12 Wij trekken in een lange stoet 506
Matteüs 2:1-12 Toen midden in de wintertijd 495
Matteüs 2:1-12 De wijzen, de wijzen 520
Matteüs 2:1-12 Hij komt niet uit de grote stad 521
Matteüs 2:1-12 Maria ging op reis 497
Matteüs 2:2 Uit uw hemel zonder grenzen 527
Matteüs 2:2 Midden in de winternacht 486
Matteüs 2:2 Een ster ging op uit Israël 496
Matteüs 2:2 Alles wat er staat geschreven 319
Matteüs 2:6 Betlehem, o uitverkoren 498
Matteüs 2:9-10 Uit uw hemel zonder grenzen 527
Matteüs 2:11 Betlehem, o uitverkoren 498
Matteüs 2:13-18 O kerstnacht, schoner dan de dagen 510

Matteüs 3

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 3:1-12 Kwam van Godswege 456b
Matteüs 3:1-12 Een engel roept de oude man 741
Matteüs 3:3 God zij geloofd uit alle macht 158a
Matteüs 3:3 Verwacht de komst des Heren 439
Matteüs 3:3 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer 338f
Matteüs 3:10 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 3:11 De Geest des Heren heeft 686
Matteüs 3:13-17 Van ’t vroeglicht van de dageraad 516
Matteüs 3:13-17 Toen Jezus bij het water kwam 522
Matteüs 3:13-17 Juich voor de koning van de Joden 526
Matteüs 3:13-17 Een mens te zijn op aarde 538
Matteüs 3:13-17 Roept God een mens tot leven 346
Matteüs 3:13-17 O God die uit het water 356
Matteüs 3:13-17 Christus ging als eerste 523
Matteüs 3:13-17 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan 524
Matteüs 3:13-17 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 3:13-17 Water, water van de doop 358
Matteüs 3:16 Wij leven van de wind 687
Matteüs 3:16-17 Wij wachten op de Geest beloofd 692

Matteüs 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 4:1-11 Een mens te zijn op aarde 538
Matteüs 4:1-11 Het waren tien geboden 540
Matteüs 4:1-11 Jezus, diep in de woestijn 539
Matteüs 4:12 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 4:16 Het volk dat wandelt in het duister 448
Matteüs 4:18-22 Jezus die langs het water liep 531
Matteüs 4:23-25 Daar komt een man uit Nazaret 533

Matteüs 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 5:1-11 Verdoofd en schamper van gemis 924
Matteüs 5:3 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 5:3 Om eenvoudigen van geest 996
Matteüs 5:3 Beati voi poveri 734
Matteüs 5:6 Ik zal in mijn huis niet wonen 999
Matteüs 5:9 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 5:13-16 O grote God die liefde zijt 838
Matteüs 5:44-48 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 537

Matteüs 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 6:9-13 Vader, die woont in hemels licht 370
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 371
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 1006
Matteüs 6:9-13 Laten wij bidden tot God, onze Vader 369a
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 369b
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 369d
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 369e
Matteüs 6:9-13 Onze Vader die in de hemel zijt 369c
Matteüs 6:9-13 Onze Vader in de hemel 547
Matteüs 6:10 Laat komen, Heer, uw rijk 756
Matteüs 6:10 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 295
Matteüs 6:11 Het brood in de aarde gevonden 390
Matteüs 6:12 U Here Jezus roep ik aan 796
Matteüs 6:12 Hoe kan ik verder leven 861
Matteüs 6:14-18 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 537
Matteüs 6:19-34 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 797
Matteüs 6:25-34 De vogels van de bomen 979
Matteüs 6:25-34 Wat de toekomst brengen moge 913
Matteüs 6:25-34 God, die leven hebt gegeven 718
Matteüs 6:25-34 Zingen wij van harte zeer 225
Matteüs 6:25-34 Wie zich door God alleen laat leiden 905
Matteüs 6:25-34 Zolang er mensen zijn op aarde 981
Matteüs 6:26-28 Gij voedt de vogels in de bomen 981a
Matteüs 6:26-29 Aan U behoort, o Heer der heren 978
Matteüs 6:28-29 Soms groet een licht van vreugde 910
Matteüs 6:34 Soms groet een licht van vreugde 910

Matteüs 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 7:9 O Vader, trek het lot U aan 995
Matteüs 7:15-20 Wat zijn de goede vruchten 841
Matteüs 7:24-27 Een rijke schat van wijsheid 313
Matteüs 7:24-27 Wie zich door God alleen laat leiden 905
Matteüs 7:24-27 Don’t build your house on a sandy land 931

Matteüs 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 8:14-16 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 8:2-3 Rots waaruit het leven welt 911
Matteüs 8:5-10 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 8:5-13 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 840
Matteüs 8:8 Iedereen zoekt U, jong of oud 837
Matteüs 8:8 Breek ons, Heer, het brood 379
Matteüs 8:20 Een mens te zijn op aarde 807
Matteüs 8:23-27 Heer, stuur zelf het schip der kerk 965
Matteüs 8:23-27 Jezus, meester aller dingen 352
Matteüs 8:26 Je hoeft niet bang te zijn 935

Matteüs 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 9:1-8 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 9:12 Nu laat ons God de Here 863
Matteüs 9:18-19 Meisje sta op 179
Matteüs 9:18-26 Hem even aan te mogen raken 855
Matteüs 9:21 Christus die u wilt tooien 938
Matteüs 9:23-26 Meisje sta op 179
Matteüs 9:32-33 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 9:35 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 9:36 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht 272

Matteüs 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 10:16 Heer, stuur zelf het schip der kerk 965
Matteüs 10:16-23 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 362
Matteüs 10:29-31 Zolang er mensen zijn op aarde 981
Matteüs 10:38 Een rijke schat van wijsheid 313
Matteüs 10:38-39 Waarom moest ik uw stem verstaan 941
Matteüs 10:39 Heer, zie ons aarzelend staan 349
Matteüs 10:39 Roept God een mens tot leven 346
Matteüs 10:39 Tijd van vloek en tijd van zegen 845

Matteüs 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 11:1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 11:2-10 Kwam van Godswege 456b
Matteüs 11:2-10 Het zal geschieden in de laatste dagen 455
Matteüs 11:2-6 Zijt Gij waarop de wereld wacht 446
Matteüs 11:2-6 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 11:2-6 Een engel roept de oude man 741
Matteüs 11:3 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 25b
Matteüs 11:5-6 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 11:25 Heb dank, o God van alle leven 315
Matteüs 11:28 Luister naar de wind 936
Matteüs 11:28-30 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 382
Matteüs 11:28-30 Dat ons zorgen en werken 736

Matteüs 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 12:22 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 12:24-25 Daar komt een man uit Nazaret 533

Matteüs 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 13:1-13 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond 183
Matteüs 13:3-23 Een zaaier ging uit om te zaaien 764
Matteüs 13:18-23 Groen ontluikt de aarde 625
Matteüs 13:18-23 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond 183
Matteüs 13:18-23 Water, water van de doop 358
Matteüs 13:24-30 Gij hebt met uw brede gebaren 765
Matteüs 13:31-32 Een heel klein zaadje 181
Matteüs 13:31-32 Wil je wel geloven dat het groeien gaat 923

Matteüs 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 14:1-12 Een engel roept de oude man 741
Matteüs 14:13-21 Zeven was voldoende 383
Matteüs 14:13-21 O Heer die onze Vader zijt 836
Matteüs 14:13-21 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden 546
Matteüs 14:13-21 Wie kent de eenvoud van het breken 392
Matteüs 14:13-21 Danken wij de goede God 403c
Matteüs 14:16 O Vader, trek het lot U aan 995
Matteüs 14:22-33 Ga in het schip, zegt Gij 917
Matteüs 14:22-33 Gij ziet ons vechten met de macht 933
Matteüs 14:23 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht 272
Matteüs 14:27 Stem die de stenen breekt 918
Matteüs 14:34-36 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 14:36 Christus die u wilt tooien 938

Matteüs 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 15:16-39 Jezus, leven van ons leven 575
Matteüs 15:21-28 Voor mensen die naamloos 647
Matteüs 15:29-31 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 15:29-31 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 15:29-39 Wie kent de eenvoud van het breken 392

Matteüs 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 16:16 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 16:24 Een rijke schat van wijsheid 313
Matteüs 16:24 Jezus, ga ons voor 835
Matteüs 16:24-25 Roept God een mens tot leven 346
Matteüs 16:24-25 Waarom moest ik uw stem verstaan 941
Matteüs 16:25 Wat zijn de goede vruchten 841
Matteüs 16:25 Heer, zie ons aarzelend staan 349
Matteüs 16:25 Tijd van vloek en tijd van zegen 845

Matteüs 17

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 17:1-3 Christus naar wie wij heten 544
Matteüs 17:1-8 Gij zijt in glans verschenen 543
Matteüs 17:1-8 Christus staat in majesteit 545
Matteüs 17:1-8 Het waren tien geboden 540
Matteüs 17:2 De lichtvorst, de ontluisterde 633

Matteüs 18

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 18:1-3 O grote God die liefde zijt 838
Matteüs 18:1-5 De eersten zijn de laatsten 991
Matteüs 18:3 Het koninkrijk is voor een kind 782
Matteüs 18:20 Wat zou ik zonder U geweest zijn 800
Matteüs 18:21-35 U Here Jezus roep ik aan 796

Matteüs 19

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 19:13-15 Here Jezus, wij zijn nu 347
Matteüs 19:13-15 Heer van uw kerk 348
Matteüs 19:16-22 Wat te kiezen, leven, dood 843
Matteüs 19:16-26 Neem mijn leven, laat het, Heer 912
Matteüs 19:21 Dat wij onszelf gewonnen geven 816
Matteüs 19:23-24 God, die leven hebt gegeven 718
Matteüs 19:30 De eersten zijn de laatsten 991

Matteüs 20

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 20:16 De eersten zijn de laatsten 991
Matteüs 20:18 Alles wat over ons geschreven is 556
Matteüs 20:18 Alles wat over ons geschreven is 536
Matteüs 20:25-26 Toen Jezus wist: nu is gekomen 569
Matteüs 20:29-34 Wat God doet, dat is welgedaan 909
Matteüs 20:29-34 Hij die de blinden weer liet zien 534
Matteüs 20:29-34 Blinde man, ga voort gij 182
Matteüs 20:29-34 Ik danste die morgen toen de schepping begon 839

Matteüs 21

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 21:1-11 Verheug u, gij dochter van Sion 550
Matteüs 21:1-11 Hoe zal ik U ontvangen 441
Matteüs 21:1-11 God lof! Nu is gekomen 438
Matteüs 21:1-11 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 21:1-11 Gaat, stillen in de lande 440
Matteüs 21:1-11 Dit is een dag van zingen 552
Matteüs 21:1-11 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter 549
Matteüs 21:1-11 Welkom, welkom, koning Jezus 554
Matteüs 21:1-11 Stap voor stap gaat door Jeruzalem 553
Matteüs 21:1-11 Dans en zing: hosanna voor de koning 555
Matteüs 21:1-11 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij 551
Matteüs 21:4-9 Hef op uw hoofden, poorten wijd 435
Matteüs 21:9 Gezegend die komt in de naam van de Heer 535g
Matteüs 21:9 Alles wat over ons geschreven is 556
Matteüs 21:9 Vaste gezangen voor de liturgie lutherse traditie 270
Matteüs 21:9 Heilig, heilig, heilig 406b
Matteüs 21:9 Holy, holy, holy Lord 406c
Matteüs 21:9 Lam Gods, dat de zonden (Mehrtens) 408a
Matteüs 21:9 Lam Gods dat de zonden (De Sutter) 408b
Matteüs 21:9 Lam Gods, dat de zonden (Markusmis) 408c
Matteüs 21:9 Lam van God (Ord. ‘U alle eer’) 408e
Matteüs 21:9 Christus, Gezalfde (Ord. ‘Glorie de Eeuw’) 408f
Matteüs 21:9 Lam Gods dat de zonden (Vogelmis) 408d
Matteüs 21:12-13 Runderen, schapen en duiven te koop 187

Matteüs 22

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 22:1-10 Breek ons, Heer, het brood 379
Matteüs 22:32 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer 960
Matteüs 22:34-40 Wie oren om te horen heeft 320

Matteüs 23

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 23:37-39 Daar komt een man uit Nazaret 533

Matteüs 24

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 24:15-35 Richt op uw macht, o Here der heerscharen 451
Matteüs 24:15-35 Eens, als de bazuinen klinken 769
Matteüs 24:27 Zoals het witte bliksemlicht 761
Matteüs 24:27-31 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide 749
Matteüs 24:29-33 Zal er ooit een dag van vrede 462
Matteüs 24:29-36 De nacht loopt ten einde 460
Matteüs 24:32 Niet als een storm, als een vloed 321
Matteüs 24:37-44 Het zal geschieden in de laatste dagen 455
Matteüs 24:42-44 De Heer verschijnt te middernacht 751
Matteüs 24:44 De nacht loopt ten einde 460

Matteüs 25

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 25:1-13 De Heer verschijnt te middernacht 751
Matteüs 25:1-13 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide 749
Matteüs 25:1-13 Wachters van de tijd 453
Matteüs 25:6 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide (canon) 749a
Matteüs 25:14-30 De heer gaat naar het buitenland 180
Matteüs 25:31-40 Brood zal ik je geven 1007
Matteüs 25:31-46 O liefde die verborgen zijt 561
Matteüs 25:31-46 Het duurt niet lang meer tot de tijd 748
Matteüs 25:40-46 O Christus, woord der eeuwigheid 826
Matteüs 25:42-45 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had 585

Matteüs 26

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 26:6-13 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:6-13 De geur van mirre hangt 563
Matteüs 26:17-10 Op de avond, toen de uittocht 395
Matteüs 26:26 Ik danste die morgen toen de schepping begon 839
Matteüs 26:26-28 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:26-28 Het hoogste woord daalt uit het licht 565
Matteüs 26:26-28 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan 374
Matteüs 26:26-28 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak 391
Matteüs 26:26-28 Als ik in deze stille tijd 393
Matteüs 26:26-28 Hij onthaalde ons aan tafel 567
Matteüs 26:26-28 Op de avond, toen de uittocht 395
Matteüs 26:26-28 Danken wij de goede God 403c
Matteüs 26:26-28 Gezegend Gij, machtige God 403e
Matteüs 26:32 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 26:36-42 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:36-46 Heilige God, geprezen zij 870
Matteüs 26:36-46 In stille nacht houdt Hij de wacht 571
Matteüs 26:36-46 Door wat voor grote eenzaamheden 582
Matteüs 26:36-46 Hij ging de weg zo eenzaam 560
Matteüs 26:36-46 Gij die ver voor ons uit 559
Matteüs 26:36-46 Toen Jezus had gebeden 570
Matteüs 26:37-38 U komt mij, lieve God 852
Matteüs 26:47-50 Het hoogste woord daalt uit het licht 565
Matteüs 26:57-68 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 26:63 Hier zwijgt het hoge denken 581
Matteüs 26:67-68 O hoofd vol bloed en wonden 576b
Matteüs 26:67-68 De lichtvorst, de ontluisterde 633
Matteüs 26:67-68 Hij ging de weg zo eenzaam 560

Matteüs 27

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 27:20-26 Zie de mens die in zijn lijden 586
Matteüs 27:22-23 Alles wat over ons geschreven is 556
Matteüs 27:26-31 Jezus, om uw lijden groot 558
Matteüs 27:27-54 Jezus, leven van ons leven 575
Matteüs 27:27-61 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had 585
Matteüs 27:28-30 O hoofd vol bloed en wonden 576b
Matteüs 27:28-56 Hij ging de weg zo eenzaam 560
Matteüs 27:33-38 O liefde die verborgen zijt 561
Matteüs 27:33-44 O wereld, zie uw leven 577
Matteüs 27:37 Naam van Jezus die ten dode 557
Matteüs 27:45-50 Maria heeft ontvangen 740
Matteüs 27:46-54 Niets droeg hem meer 579
Matteüs 27:55-56 Kom zing het lied van Eva 738
Matteüs 27:57-61 Nu valt de nacht 590
Matteüs 27:57-61 O lichaam van het woord 589

Matteüs 28

Bijbelplaats Titel Nr.
Matteüs 28:1-6 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt 620
Matteüs 28:1-6 Christus in het graf geborgen 639
Matteüs 28:1-8 De Heer is waarlijk opgestaan 617
Matteüs 28:1-10 Kom zing het lied van Eva 738
Matteüs 28:1-10 Tussen waken, tussen dromen 631
Matteüs 28:1-10 Stil ligt de tuin rondom het witte graf 592
Matteüs 28:1-10 De lichtvorst, de ontluisterde 633
Matteüs 28:1-10 De oorsprong van leven en licht 986
Matteüs 28:1-20 O hart, spring op vol vreugde 623
Matteüs 28:2-7 Nu moet gij allen vrolijk zijn 628
Matteüs 28:5-6 Lof zij God in de hoogste troon 619
Matteüs 28:5-6 Victimae paschali laudes / Christen, offer nu je loflied 615
Matteüs 28:7 Daar komt een man uit Nazaret 533
Matteüs 28:16-20 Al heeft Hij ons verlaten 663
Matteüs 28:16-20 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 362
Matteüs 28:18-20 Tot het uiterste 1015