Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Epifaniëntijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die passen in de Epifaniëntijd.

Bundel - Titel
LB 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
LB 20 Moge de Heer u antwoord geven
LB 34 Ik loof de Heer altijd
LB 61 O Here, verhoor mijn smeken
LB 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
LB 96 Zingt voor de Heer op nieuwe wijze
LB 97 Groot koning is de Heer
LB 99 God is Koning, Hij
LB 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
LB 107 Gods goedheid houdt ons staande
LB 111 Van ganser harte loof ik Hem
LB 146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
LB 148 Halleluja! Prijs God en zing
LB 153 Vol vreugde put je water
LB 159 Lofzang van Simeon
LB 187 Runderen, schapen en duiven te koop
LB 349 Heer, zie ons aarzelend staan
LB 358 Water, water van de doop
LB 368c Doe lichten over ons uw aangezicht
LB 391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
LB 459 Ik breng een rechter aan het licht
LB 472 Hoor de herders, hoe ze Hem loven
LB 476 Nu zijt wellekome. Jesu lieve Heer
LB 489 Komt ons in diepe nacht te ore
LB 492 Verschenen is de mildheid
LB 494 Vanwaar zijt Gij gekomen
LB 495 Toen midden in de wintertijd
LB 501 Als een ster in lichte luister
LB 514 Introïtusantifoon zondagen Epifanie
LB 515 Een kind geboren te Betlehem
LB 516 Van ’t vroeglicht van de dageraad
LB 517 Christus, uit God geboren
LB 518 Hoe helder staat de morgenster
LB 519 Gij die een ster van David zijt
LB 520 De wijzen, de wijzen
LB 521 Hij komt niet uit de grote stad
LB 522 Toen Jezus bij het water kwam
LB 523 Christus ging als eerste
LB 524 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan
LB 525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn
LB 526 Juich voor de koning van de Joden
LB 527 Uit uw hemel zonder grenzen
LB 528 Omdat Hij niet ver wou zijn
LB 529 Mijn dienstknecht, mijn geliefde
LB 530 De Geest des Heren is op hem
LB 531 Jezus die langs het water liep
LB 532 De visser ging uit vissen
LB 533 Daar komt een man uit Nazaret
LB 534 Hij die de blinden weer liet zien
LB 545 Christus staat in majesteit
LB 605 De toekomst is al gaande
LB 654 Zing nu de Heer, stem allen in
LB 739 Wat heeft Maria ons bewaard
LB 740 Maria heeft ontvangen
LB 791 Liefde, eenmaal uitgesproken
LB 792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam
LB 826 O Christus, woord der eeuwigheid
LB 870 Heilige God, geprezen zij
LB 919 Gij die alle sterren houdt
LB 966 Het heil des hemels werd ons deel